RYCHLEJI A POHODLNĚJI K CÍLI – PO KOLEJÍCH I SILNICI
Jednou z našich nejvýznamnějších realizací poslední doby byla bezesporu stavba tramvajové trati ke kampusu Masarykovy univerzity v Brně, v níž společnost TRANSBETON s.r.o. figurovala jako hlavní dodavatel transportních betonů. Připomeňme, že se jedná o novostavbu téměř kilometr dlouhé tramvajové trati, jejíž součástí je více než 600 metrů dlouhý hloubený tunel s jednou zastávkou. Stavba byla zahájena v roce 2019 a ke zprovoznění tramvajové trati, určené pro jednu z páteřních brněnských tramvajových linek číslo 8, došlo v prosinci loňského roku. Během její realizace jsme čelili mnoha výzvám, ať už se jednalo o speciální receptury (pro tzv. milánské stěny), zvýšené nároky na estetiku (beton výrazně světlé barvy v pohledové kvalitě pro nácestnou zastávku Západní Brána) či nestandardní požadavky na součinnost při pokládce (betonáž pevné jízdní dráhy v tunelu za použití speciální techniky). Velkou satisfakcí se tak pro nás stalo letošní vyhlášení této stavby Stavbou roku Jihomoravského kraje v kategorii Dopravní a inženýrské stavby.

Další významnou dopravní stavbou, na které se našimi betony aktuálně podílíme a která si svým rozsahem a délkou realizace s předchozí zmíněnou rozhodně nezadá, je novostavba prvního úseku dálnice D49, který po svém dokončení spojí Hulín, respektive křižovatku dálnic D1 a D55, s Fryštákem. Historie plánované D49 sahá do roku 1996, kdy byla změněna trasa zamýšleného pokračování dálnice D1 od Vyškova, respektive bylo rozhodnuto o jejím přetrasování od Hulína směrem na Ostravu a dále do Polska. Druhé dálniční spojení se Slovenskem (po dálnici D2) se ale nezavrhlo. Plánované pokračování směrem ke státní hranici bylo nahrazeno právě dálnicí D49 o délce 60 kilometrů, na kterou na Slovensku naváže 30 kilometrů dlouhá rychlostní silnice R6. Ta se bude u Púchova napojovat na slovenskou dálnici D1, a tak bude zabezpečeno spojení s Tatrami a Košicemi. Dokončení tohoto spojení bychom se měli dočkat po roce 2030. Aktuálně budovaný první úsek dálnice D49 měří 17 kilometrů a po svém zprovoznění umožní lepší napojení Zlína a jeho okolí na dálniční síť a vyvedení podstatné části dopravy z přetížených úseků silnic I/49 a I/55 a dalších silnic II. třídy. Stavba, na kterou hned z několika našich okolních betonáren dodáváme různé druhy transportních betonů, zahrnuje 30 mostů a přeložky ostatních silnic v délce přes 8 kilometrů. Dokončena by měla být v roce 2024.

Druhou českou dálnicí, která nese náš nedávný otisk, je D46 spojující Vyškov s Olomoucí, na jejíž modernizaci jsme v loňském roce participovali dodávkami betonu pro několik dílčích staveb. Nejviditelnější z nich byla bezesporu stavba mimoúrovňové křižovatky u Drysic na Vyškovsku, kterou jsme z naší nedaleké betonárny zásobovali zejména provzdušněnými betony C 30/37 XF1–4 Dmax 16, resp. 22 mm S4 a C 35/45 XF1–4 Dmax 16 mm S3 pro betonáž příčníků, přechodových desek, mostovky, říms a dalšího s využitím zpomalovače tuhnutí v letním období.

Stavba prvního úseku dálnice D49


Jinými významnými dopravními stavbami, ve kterých jsme v nedávné době hráli či stále hrajeme roli dodavatele betonových směsí, jsou například již dokončený obchvat jihomoravského města Rájec-Jestřebí v podobě přeložky silnice II/374 do nové trasy, nebo v letošním roce realizovaná rekonstrukce silnice II/152 v úseku Hajany–Želešice, která probíhá za úplného vyloučení provozu a na kterou vozíme provzdušněné betony C 25/30 XF1–3 Dmax 22 mm S3, resp. S4 a C 30/37 XF1–4 Dmax 16 mm S3 pro betonáž opěrných stěn, respektive jejich základů.

Fotogalerie některých výše zmíněných staveb si můžete prohlédnout v našem firemním blogu.

VODA ZÁKLAD ŽIVOTA
V této části si přiblížíme dvě naše aktuální realizace úzce spjaté s touto životodárnou tekutinou, které by jednak měly zajistit její dostatek budoucím generacím, ale také je před ní ochránit. I voda totiž umí být jak dobrým sluhou, tak i zlým pánem.

Již v loňském roce jsme vás informovali o naší účasti na rekonstrukci vodního díla Letovice, které je po VD Boskovice již druhým vodním dílem, jehož obnovu a modernizaci zásobujeme naším betonem. Výstavba VD Letovice, nacházejícího se v Jihomoravském kraji na říčce Křetínce před jejím soutokem se Svitavou, se datuje do let 1972 až 1976 a jeho nynější rekonstrukce, naplánovaná na roky 2022 až 2024, by měla zajistit zlepšení jeho protipovodňové funkce, zvýšení jeho bezpečnosti a také odstranění sedimentů ze dna nádrže. Aktuálně jsou na stavbu dodávány zejména provzdušněné betony C 25/30 XF1–3 Dmax 22 mm S3 a C 30/37 XF1–3 Dmax 22 mm S3 s důrazem na mrazuvzdornost a minimální smrštění. V pozdějších fázích stavby je počítáno také se speciálními recepturami betonu pro spadiště a vývařiště, kdy ukládka bude prováděna finišerem upraveným pro strmé plochy.

Naopak letošní novinkou (ve smyslu zmínky zde, dodávky betonu byly zahájeny už v loňském roce) je stavba protipovodňových opatření v brněnské ulici Poříčí, která je levým nábřežím Brnem protékající řeky Svratky. Stavba je z našeho pohledu významná nejen svým rozsahem, ale i svým moderním pojetím, kdy nejen ochrání lokalitu před stoletou vodou, ale umožní také její využití pro volnočasové aktivity. Bude zde vybudováno pět kilometrů nových pěších cest, tři kilometry stezek pro chodce a cyklisty nebo atraktivní náplavka s kavárnou a další vybaveností. Dokončení se předpokládá v příštím roce.

Dronem pořízené záběry betonáže spadiště VD Boskovice si můžete prohlédnout na YouTube kanálu společnosti.

Pokládka nového povrchu sportovní plochy, Městské kluziště Znojmo


BETON PRO REZIDENTY I NÁVŠTĚVNÍKY BRNA

V našem mateřském městě se dodávkami betonu momentálně podílíme na několika zajímavých stavebních projektech, které bychom vám zde rádi představili.

V první řadě jde o již loni zmíněnou stavbu polyfunkčního domu Ponávka Tower, který se po svém dokončení stane se svými 15 nadzemními podlažími novou dominantou východního okraje centra města Brna. Větší část budovy, která nabídne více než 50 bytových jednotek, kancelářské i obchodní prostory a garáže se stovkou parkovacích stání, se už tyčí v ulici Bratislavské, a to v místě, kudy by v budoucnu měla vést tzv. „Nová městská třída“. Naší první na tuto stavbu dodávanou recepturou byl beton C 30/37 90d XA1 Dmax 16 mm S3 s krystalizační přísadou pro tzv. bílou vanu. Jedná se o konstrukci z monolitického železobetonu, u které jako ochrana proti pronikání vody a vlhkosti z podloží slouží pouze vlastní hmota konstrukce samotné, tzn. vedle nosné funkce má beton také funkci hydroizolační. Následovaly dodávky betonů pevnostních tříd C 30/37 až C 50/60 s požadavkem na modul pružnosti Ecm = 33–36 GPa s ohledem na značnou konečnou výšku budovy. Zajímavostí je také využití zpomalovače nebo urychlovače tuhnutí při betonáži balkonů z důvodu potřeby zpomalení či urychlení leštění betonové směsi.

Dalšími brněnskými rezidenčními projekty, na které aktuálně vozíme naše betony, jsou například Rezidence Slovákova 12, devítipatrový dům s 36 byty, 2 obchody a podzemním parkovištěm, pomalu ale jistě rostoucí v proluce po legendárním nočním klubu Moulin Rouge, nebo bytový komplex Panorama-Jih v heršpické Košuličově ulici, který po svém dokončení nabídne celkem 99 bytových jednotek v 6 nadzemních podlažích, a kde nebudou chybět také zahrady, terasy a jako zajímavost z oboru také betonové lavičky.

Návštěvníci Brna pak zcela jistě ocení stavbu Clarion Congress Hotelu, na kterou jsme v období od listopadu loňského do května letošního roku dodávali různé betonové směsi pro betonáž (obloukových) stěn, stropů, atik, šachet, ale například také retenční nádrže. V místě, kde má v Brně hotelnictví bohatou tradici – stával zde zájezdní hostinec U Zlatého slunce a po něm hotel Central, ve druhé polovině 20. století přestavěný a přejmenovaný na Metropol – vyrůstá zcela nový čtyřhvězdičkový hotel s 200 pokoji a kongresovým sálem pro 800 lidí. Architektonicky zajímavá stavba nabídne také 140 parkovacích stání, restauraci s lobby barem pro 250 strávníků a střešní wellness centrum. První hosté by se v hotelu měli ubytovat ještě před koncem letošního roku.

Stavba nové skladové haly, Barum Otrokovice


Fotografie z těchto a dalších staveb pro vás nahráváme na náš Instagram.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ REALIZACE SPOLEČNOSTI TRANSBETON S.R.O.
Pokud jsme vás doposud o všestrannosti našeho betonu nepřesvědčili, pak vězte, že mezi další naše realizace patří třeba plynovod či kluziště. Ale popořadě...

Už loni v létě jsme z naší kroměřížské betonárny vozili beton C 35/45 XF1 Dmax 16 mm S3 na stavbu plynovodu Moravia, který má po svém dokončení posílit zásobování Moravy zemním plynem. Plánovaná délka plynovodu je cca 260 kilometrů a jeho trasa bude přetínat 4 kraje od jihu Moravy až po česko-polskou hranici. Jeho první úsek měří 85 kilometrů a vede z Tvrdonic na Břeclavsku do Bezměrova na Kroměřížsku, kde jsme také realizovali zmíněné dodávky pro betonáž spojenou s jeho ukotvením, kdy výztuhy byly tvořeny silonovými lany.

Další zajímavá realizace spadá do působnosti naší znojemské betonárny, ze které jsme na jaře letošního roku vozili beton do areálu Městského kluziště Znojmo v Sokolské ulici, kde toho času probíhala pokládka nového povrchu sportovní plochy. Ta má rozměry dvacet krát čtyřicet metrů a ve svých útrobách skrývá také rozvody chlazení, jež v sezóně zajišťují optimální podmínky pro brusleníchtivé návštěvníky. To zároveň umožňuje využití plochy pro jiné aktivity mimo zimní měsíce.

V neposlední řadě bychom se rádi pochlubili dodávkami betonu C 30/37 90d XC4 XA1 Dmax 16 mm S3 na stavbu nové skladové haly v otrokovickém Barumu, která je specifická zejména neobvyklou výškou základové desky o mocnosti 80 cm. Betonáž probíhala v těch nejteplejších dnech loňského léta, proto bylo třeba čerstvě uložený beton chránit před popraskáním prostřednictvím kombinace PVC fólie, která zabraňuje odpařování vody, a geotextilie, jež byla následně kropena.

Tyto a další zajímavé realizace pro vás průběžně monitorujeme na našem Facebooku.

Betonáž základů nové technologické linky, Pískovna Žabčice


ZEPIKO GROUP SOBĚ

Jak známo, společnost TRANSBETON s.r.o. je součástí skupiny ZEPIKO GROUP, jejíž zakládajícím členem je naše sesterská společnost ZEPIKO spol. s r.o., která v loňském roce oslavila už 30. výročí svého založení. Ta je významným lokálním dodavatelem kameniva určeného pro výrobu betonových směsí, což nám poskytuje konkurenční výhodu a znamená pro nás jistotu dodávek strategické suroviny. Loni na podzim jsme si ale role vyměnili a společnost TRANSBETON s.r.o. se stala dodavatelem betonu pro betonáž základů zbrusu nové technologické linky společnosti ZEPIKO spol. s r.o., sestávající z uzavřeného cyklu zpracování vstupní suroviny, počínaje velkoobjemovou vstupní násypkou, přes drtič nadsítného, po praní finálních frakcí kameniva 0/4, 4/8 a 8/16 a dehydrataci frakce 0/4, s následným velkokapacitním radiálním haldováním. Jedná se o aktuálně nejmodernější technologii v oblasti zpracování štěrkopísku v ČR, která se stala chloubou pískovny v Žabčicích v okrese Brno-venkov.

Co se modernizace týče, ani my v tomto směru samozřejmě nezahálíme. „Upgrade“ technologií je vzhledem k celkovému počtu 12 betonáren naším denním chlebem, no aktuálně jsme se pustili do rozsáhlé přestavby brněnské betonárny – naší vlajkové lodi. Během první poloviny letošního roku zde došlo k výstavbě zbrusu nového centrálního objektu, zahrnujícího dispečink, kancelářské a reprezentativní prostory a v neposlední řadě také zázemí pro řidiče domíchávačů a další provozní personál. Práce aktuálně pokračují na skladovacích prostorách a zázemí pro náš technický tým.

Bližší informace týkající se našich betonáren jsou pro vás k dispozici na našem webu.

VE JMÉNU CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY
Nikoli v duchu módních trendů, ale v souladu s naším obecným přesvědčením je pro nás už od počátků našeho podnikání jedním ze stěžejních témat ekologie. Proto se dlouhodobě intenzivně zabýváme mj. možnostmi recyklace či využití alternativních surovin. Jedním z výsledků tohoto výzkumu je tzv. cihlobeton, kde jednou ze vstupních surovin je cihelný recyklát. Jsme hrdí na to, že se nám podařilo výsledky našeho bádání v této oblasti přenést do praxe, kdy byl tento typ betonu dodáván na stavbu apartmánových domů v jihomoravském okrese Břeclav. Zajímavostí bylo, na základě požadavku klienta na autentickou cihelnou barevnost konstrukcí, doplnění receptury o cihelný prach. A že se nám tato realizace povedla dokazuje fakt, že se stavbě dostalo několika ocenění.

Cihlobeton, ukládka do konstrukce


Další informace o našich produktech najdete tady.

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST JE NAŠÍ PŘIROZENOSTÍ
Společnost TRANSBETON s.r.o. letos již patnáctým rokem podporuje Nadační fond dětské onkologie KRTEK, který již více než 20 let doplňuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Odměnou jsou nám krásné obrázky nakreslené dětmi do programu NFDO KRTEK zapojenými, které nám slouží jako originální novoročenky s poselstvím našim zákazníkům a partnerům, z nichž mnoho se díky tomu k podpoře následně také připojuje. Naši podporu cílíme ale i na řadu regionálních kulturních či společenských událostí, mezi něž patří například Pálavské vinobraní, Hudební festival Znojmo a další.

Více informací, včetně těch, které se týkají možností připojení se k této podpoře, naleznete zde.