Jsme hrdí na svoji minulost, nejlepší vizitkou naší současnosti jsou naše bohaté a pestré reference, do budoucnosti hledíme s velkou zodpovědností. Za dobu naší činnosti jsme získali mnoho věrných zákazníků a obchodních přátel, ale i mnoho skalních fanoušků na Facebooku a obdivovatelů poutavých videí na našem YouTube kanálu.


JSME HRDÍ NA SVOJI MINULOST // 20 LET S BETONEM

Jak jsme se z malého rodinného podniku stali největším tuzemským ryze českým (tzn. bez zahraniční účasti) výrobcem transportních betonů v České republice? Na počátku stála snaha o zajištění stabilního odbytu kameniva sesterských firem ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o., které v roce 2000 dohromady provozovaly celkem pět pískoven v rámci Jihomoravského a Olomouckého kraje. Z tohoto podnětu došlo 20. dubna téhož roku k založení společnosti TRANSBETON s.r.o. a posléze i k zakoupení první betonárny v Hustopečích, a to včetně původní technologie. Následovaly akvizice areálů betonáren ve Skalici nad Svitavou a Brně (2003) a také výstavba prvních vlastních betonáren „na zelené louce“ v Mikulově (2006) a Znojmě (2008). V příštích letech pak došlo k zakoupení dalších 7 betonáren, čímž se jejich počet rozrostl na 12. Převážná většina zakoupených betonáren byla kompletně zmodernizována a v této činnosti soustavně pokračujeme.

Aktuálně lze říci, že společnost TRANSBETON s.r.o. dokáže prostřednictvím svojí sítě betonáren distribuovat beton napříč celou Moravou, a to desítkami vlastních domíchávačů včetně čerpání vlastní či partnerskou technikou. O veškeré zmíněné technologie, ale především o špičkovou kvalitu produktů a maximální spokojenost zákazníků se pak stará celkem šest desítek kmenových zaměstnanců. Externě spolupracujeme také s předními domácími odborníky v oblasti betonu a sami se podílíme i na vývoji nových typů betonu s využitím alternativních materiálových zdrojů, ve vodohospodářství či architektuře. Konkrétním příkladem takové spolupráce je naše partnerství s Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně, respektive jejím centrem AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie).

Naše kvality jsme v uplynulých 20 letech měli možnost prokázat při nespočtu realizací. Z těch nejzajímavějších/nejvýznamnějších zmiňme například četné dopravní stavby, jakými byly novostavby či rekonstrukce dálnic D1 a D2, rychlostních komunikací R52, R48 a R49 nebo mostů na silnicích 1. tříd (I/43 Černá Hora, I/55 Přerov-Předmostí a mnohé další). Můžeme se pyšnit i betonáží v náročných podmínkách vodního díla Boskovice, opravou hráze vranovské přehrady v okrese Znojmo nebo unikátní betonáží pod hladinou vody ve vodní nádrži Nové Mlýny. Participovali jsme také na mnoha velkých developerských projektech, namátkou Vlněna Brno, Campus Office Park Brno, dále na logistických centrech, průmyslových halách a dalších. Hrdí jsme na všechny naše realizace a vážíme si každého z tisíců zákazníků, kterým jsme v posledních 20 letech dodali některý z našich betonů.

Na zajímavých realizacích se ale samozřejmě podílíme i v současnosti. A které to jsou...


PESTRÁ VIZITKA NAŠÍ SOUČASNOSTI // POD VODOU I VE VZDUCHU, POD ZEMÍ I NA NÍ

Portfolio nedávno dokončených či aktuálně realizovaných staveb, na kterých se podílíme dodávkami našich produktů, je pestré jako paleta barev našeho architektonického barevného betonu. Pojďme se na ně podívat:


Vodní dílo Boskovice

Na této, v nedávné minulosti dokončené stavbě, jsme se dodávkami betonu podíleli od roku 2017. Jednalo se o modernizaci vodního díla, spočívající ve zvýšení kapacity přelivu, spadiště a vývaru, v úpravě odpadního koryta, úpravě horní části těsnicího jádra a v navazujících úpravách koruny hráze na obou stranách. Součástí rekonstrukce byla také obnova dvou mostních konstrukcí přes skluz a přes odpadní koryto. Pro tuto realizaci jsme ve spolupráci s ÚTHD FAST VUT Brno vyvinuli novou recepturu betonu, speciálně určenou pro ukládku finišerem ve velmi prudkém spadišti vodní hráze. Vzhledem k povaze stavby byla veškerá betonáž velmi podrobně dozorována externí zkušební laboratoří, pravidelně byly prováděny kontrolní zkoušky na pevnost v tlaku, hloubku průsaku a v případě mostovky také zkoušky odolnosti vůči CHRL. Za celou dobu realizace byly všechny výsledky vyhovující a my tak obstáli i v této náročné disciplíně, jakou stavba vodního díla bezesporu je. Na poutavé video, dokumentující tuto zajímavou stavbu, se můžete podívat zde.

Vodní dílo BoskoviceVýstavba a modernizace dálnic

V prosinci loňského roku byl uveden do provozu zbrusu nový čtrnáctikilometrový úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Jeho součástí jsou mimo jiné 3 rozsáhlé mimoúrovňové křižovatky, celkem 24 mostů nebo 7 kilometrů protihlukových stěn. I my jsme se na této významné dopravní stavbě podíleli, a to dodávkami cementobetonového krytu pro horní vrstvu a dále betonu pro monolitické žlaby, konkrétně jednoho z našich speciálních produktů s názvem CURB-KING. Pod taktovkou Ředitelství silnic a dálnic v současnosti probíhá také modernizace dálnice D2 v úseku Podivín–Velké Pavlovice, spočívající ve výměně cementobetonového krytu vozovky ve směru na Brno v celé její šíři. I na této stavbě se společnost TRANSBETON s.r.o. podílí dodávkami betonu, a to konkrétně z betonárny v nedalekých Hustopečích. Jeho cestu odtamtud až po jeho finální zpracování na místě můžete sledovat zde.

Dálnice D1 Přerov – Lipník nad Bečvou

 

Mimoúrovňová křižovatka Přerov-Předmostí

Vytrvalým tempem pokračujeme také v dodávkách betonu na stavbu mimoúrovňového křížení silnice I/55 se železniční tratí v Přerově-Předmostí. Cílem této stavby, zahájené v říjnu roku 2018, je snížení dopravní zátěže kritického bodu – podjezdu pod železniční tratí Přerov–Petrovice a navazující křižovatky ulic Polní a Velká Dlážka. Hlavním stavebním objektem je nová, téměř 560 metrů dlouhá estakáda, mimoúrovňově převádějící silnici I/55 přes stávající železniční trať a místní komunikace. Most o devatenácti polích začíná v sousedství stávající komunikace I/55, přechází železniční dráhu, pak se stáčí nad nezastavěné území a dále se napojuje na frekventovanou komunikaci Polní ulice. Estakáda by měla být konstrukčně dokončena do konce dubna roku 2021, uvedení do provozu je naplánováno na srpen téhož roku. Při betonáži mostní konstrukce zajišťujeme dodávky pro tuto stavbu ze dvou betonáren současně, a to konkrétně z Přerova a Kroměříže. Fotodokumentaci této realizace najdete mj. v našem firemním blogu, aktuální stav stavby je pak zachycen v našem nejnovějším videu.

Mimoúrovňová křižovatka Přerov-PředmostíAreál Vlněna, Brno

V samotném centru Brna vzniká přestavbou areálu bývalé textilní továrny Vlněna moderní urbanistický celek téhož jména, který po svém dokončení nabídne celkem 80 tisíc metrů čtverečních kancelářských a komerčních prostor. I na této významné stavbě jsme se donedávna podíleli dodávkami betonu z naší brněnské betonárny. Vzhledem k důležitosti této stavby jsme se i tuto akci rozhodli zachytit na videu, které bylo z větší části pořízeno pomocí dronu a nabízí tak mimořádné pohledy nejen na stavbu samotnou, ale také na panorama nedalekého historického centra města Brna. Toto video můžete zhlédnout tady.

Areál Vlněna, Brno

 

Výrobní závod společnosti Nevoga, Znojmo

Společnost TRANSBETON s.r.o. je aktuálně dodavatelem betonu také pro stavbu nového výrobního závodu společnosti Nevoga v blízkosti města Znojma. Na ploše o rozloze téměř 100 tisíc metrů čtverečních vzniká moderní provoz pro více než 600 zaměstnanců. Předmětem dodávky je mimo běžné betony pro železobetonové konstrukce i beton pro tzv. „bílou vanu“ s 60denní pevností a následnou povrchovou úpravou obdobnou jako u průmyslových podlah. Jedná se o konstrukci z monolitického železobetonu, u které jako ochrana proti pronikání vody a vlhkosti z podloží slouží pouze vlastní hmota konstrukce samotné, tzn. vedle nosné funkce má beton také funkci hydroizolační. Další zajímavou součástí této reference jsou pak dodávky pohledového betonu. Všechny dodávky jsou realizovány z naší betonárny ve Znojmě.

Výrobní závod společnosti Nevoga, Znojmo

 

Prodloužení tramvajové trati, Brno-Bohunice

Dlouho očekávanou stavbou v našem domovském městě je plánované napojení fakultní nemocnice v Bohunicích a přilehlého kampusu Masarykovy univerzity na tramvajovou síť. Stávající dopravní spojení, které je realizováno autobusy a trolejbusy, se vzhledem k dennímu dojíždění cirka 40 tisíc lidí do této oblasti a častým zácpám na trase linek sem jedoucích, jeví jako nevyhovující. Nová tramvajová trať se bude od stávající odpojovat v dopravním uzlu Osová, odkud zamíří více než 600 metrů dlouhým hloubeným tunelem, jehož součástí bude i nová zastávka s pracovním názvem Nová Jihlavská, do povrchové konečné stanice v terminálu Nemocnice Bohunice. Dokončení je plánováno na rok 2022. Tato stavba se skládá z mnoha zajímavých stavebních objektů jako např. pilotového založení, monolitických stěn a stropů a v neposlední řadě z konstrukcí podzemních stěn, jejichž specifikem je požadavek na beton s odolností proti síranům, dobou zpracovatelnosti 3 hodiny, sednutím Abramsova kužele 180–230 mm a pevností v tlaku po 24 hodinách 6 MPa.

Prodloužení tramvajové trati, Brno-BohunicePři rekapitulaci výše uvedeného by se s jistou nadsázkou dalo říci, že umíme pod vodou i ve vzduchu, na zemi i pod ní. A jaké výzvy nás čekají v budoucnu...


ZODPOVĚDNĚ DO BUDOUCNOSTI // BUDOUCNOST PATŘÍ PŘIPRAVENÝM

Vážíme si důvěry, kterou do nás vkládají naši zákazníci, jsme si vědomi toho, že beton není jednoduché „vyměnit“. I v tom spočívá naše zodpovědnost. Cítíme ale také zodpovědnost za „správný vývoj světa“, proto věnujeme patřičnou pozornost novým produktům s důrazem na jejich ekonomiku i ekologii. Mezi takové naše produkty patří:


Litý podlahový beton LPP

Litý podlahový beton LPP je biologicky nezávadný výrobek s velmi jednoduchou aplikací. Po načerpání na požadovanou tloušťku vrstvy je produkt nivelizován pomocí speciálních tyčí (hrazd). Následně dojde k zastříkání povrchu parotěsným uzávěrem. Po úpravě (přebroušení) a ošetření (penetraci) povrchu lze litý podlahový beton použít i jako finální podlahu. Mezi jeho výhody patří krom rychlé a snadné aplikace (až 1 200 m² betonu/den) také eliminace nutnosti použití výztuže nebo optimální tepelná vodivost (pro vytápěné podlahy). Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem lze říci, že se opravdu jedná o produkt budoucnosti.

Litý podlahový beton LPPMezerovitý drenážní beton

Mezerovitý drenážní beton bývá někdy nazýván jako propustný beton, a to díky jeho schopnosti propouštět srážkovou vodu a umožnit tak její lokální vsakování, případně akumulaci v retenčních nádržích. Tento typ betonu je plně pochozí/pojízdný a lze jím nahradit např. asfaltové chodníky, cyklostezky, parkovací stání apod., vhodný je také do venkovních zpevněných ploch obchodních center, logistických areálů, průmyslových zón a mnohých dalších. Vzhledem k aktuální bilanci srážek a současnému stavu podzemních vod je použití tohoto typu betonu při výše uvedených realizacích nesmírně žádoucí.

Mezerovitý drenážní beton

 

Zodpovědnost cítíme i při vlastním hospodaření s vodou, proto postupně jako jedni z prvních v našem oboru doplňujeme všechny své betonárny o finančně náročné velkoobjemové retenční nádrže určené k zachytávání atmosférických srážek z maximální možné plochy dané betonárny. Zachycená voda následně slouží mj. pro výrobu betonu nebo pro skrápění zpevněných ploch za účelem snížení prašnosti s tím, že voda ze skrápěných ploch je opět zachycena s následným sekundárním použitím. Naše retenční nádrže jsou ryzí investicí do budoucnosti.

Zodpovědností mimo výše uvedené rozumíme také zodpovědnost společenskou. Proto už téměř dvacet let podporujeme Nadační fond dětské onkologie KRTEK, který doplňuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, i další zajímavé projekty z oblasti vzdělávání či kultury.


Děkujeme všem zákazníkům a obchodním partnerům za projevenou důvěru, za vaši podporu i za to, že už 20 let s námi stavíte na pevných základech.