Tento výrobek odpovídá požadavkům technicko-kvalitativních podmínek MD č. 18, které jsou přísnější než EN ČSN DN 1917. Hlavní požadavek pro tento druh výrobku je jeho výroba v jednom výrobním taktu, a to v tomto případě na speciálním vibrolisu.
Jedním taktem tak vznikne vlastně celý výrobek včetně vytvarované kynety. Tato kyneta se v minulosti tvarovala až druhý den po otočení výrobku a nedosahovala stejné kvality, který byl na korpusu.
Předchůdcem tohoto typu výroby jsou kompaktní dna, vyráběná litím do forem s použitím samozhutnitelných betonů, která však nemívají shodnou pevnost jako je dosažena u ostatních prvků v šachtě.
Šachtové dno splňuje požadované parametry, které jsou zaručeny způsobem výroby ve všech částech výrobku. Je zde používána směs beton C 40/50 a způsob výroby zaručuje vysokou pevnost pro stupně vlivu prostředí XD3, XF4 dle ČSN EN 206-1.
Tyto výrobky produkujeme ve 3 stavebních výškách viz tabulka.

Šachtové jímky - nádrže pro dešťové vody a vsakovací nádrže

Společnost EUROBETON MABA s.r.o. uvádí na trh ­velkoobjemové nádrže o průměrech DN 1500, DN 2000, DN 2500, které jsou určené pro sběr dešťových vod, případně pro jejich sběr a vsakování.
U vsakovacích nádrží je novinkou perforování skruží otvory o průměru 2 cm, čímž se zvyšuje "vsakovací kapacita", neboť v minulosti se vsakovalo pouze dnem.
Výhodou těchto nádrží je možnost jejich sestavení ve výrobě do výšky 4 m a jejich uložení až do hloubky 6 m bez dalšího statického výpočtu. Tato hloubka zaručuje například při použití průměru DN 2500 zadržení více než 20 tis. litrů dešťové vody. Blíže viz tabulka sestavení.
Tímto výrobkem vycházíme vstříc novým trendům v hospodaření s dešťovými vodami, které podporuje aktuální novelizace vodního zákona.