Při použití obrubníkových odvodňovacích prvků RONN KERB je zajištěno, že voda odteče z komunikace rychle a plynule. Voda nemusí urazit dlouhou vzdálenost k nejbližší vpusti po povrchu vozovky, kdy v případě nedostatečného spádu nebo při nerovné komunikaci vznikají při dešti hluboké louže, nebezpečné pro provoz a nepříjemné pro chodce. Navíc obrubníkové odvodňovací prvky nezasahují do vozovky. Je to tak bezpečné dopravní řešení pro auta i cyklisty, protože v exponovaných místech není nutné dávat pozor na časem propadlé kanalizační vtoky.

Obrubníkové prvky RONN KERB jsou několikanásobně odolnější proti nárazu než tradiční betonové nebo polymerbetonové materiály. Jsou dimenzované na třídu zatížení D400 kN, což je více, než na krajnice doporučuje norma pro komunikace. Obrubníkové odvodňovací žlaby RONN KERB jsou nejen pevné, ale na pohled vypadají zcela jako betonové. Dokud je ovšem nezvednete. A to je další výhoda těchto prvků. Snadná manuální instalace, kdy jeden kus váží od 9 do 19 kg, podle hloubky. Není třeba kvůli pokládce zajišťovat žádnou těžkou mechanizaci, vše zvládne jeden nebo dva lidé. Firma RONN navíc poskytuje 100% garanci proti rozbití při dopravě nebo během stavby. I když výrobek spadne, nerozbije se. To ušetří další vícenáklady na zajišťování náhradních dílců jako při používání tradičních betonových materiálů. Finální povrch vozovky se navíc přitáhne přímo k obrubníkům, žádné bodové vpusti se nemusí vyrovnávat a objíždět.

Výrobky jsou odolné vůči chemickým posypům, pohonným hmotám i mrazu. Výborné hydraulické vlastnosti zajistí rychlý odtok vody a minimální zanášení. Zvolit ideální řešení podle množství dešťových vod a podle délky jedné větve umožňují 3 výškové profily 305, 385 a 480 mm. Optimální návrh je důležitý z hlediska plynulosti odtoku a zanášení. Voda v předimenzovaných širokých žlabech má menší rychlost a snižují se tak samočisticí schopnosti. Pokud je profil navržen správně a voda má optimální rychlost, zanášení je zcela minimální. Celkem 3 vtokové otvory na 0,5 m, což je více než mají jiné srovnatelné výrobky, jsou navrženy tak, aby měly dostatečnou kapacitu pro plynulý odvod vody a zároveň zamezily průniku velkých předmětů do systému.

Vyrábí se různé varianty obrubníkového odvodnění RONN KERB. Žlabové prvky se standardní výškou obrubníku 120 mm, se zešikmenými hranami pro rychlostní komunikace, nebo plné obrubníky na protáhnutí svodu vody, například u zpomalovacích prahů.

Při použití obrubníkového odvodnění se vyřeší tři požadavky v jediném produktu: spolehlivě se odvede voda z komunikace, instaluje se obrubník a nemusí se kopat a hutnit další kanalizace ve vozovce.

Z recyklovaného kompozitu se vyrábí nejen obrubníkové odvodňovací prvky RONN KERB, ale také odvodňovací žlaby RONN Channel pro zatížení D400 kN. Tyto žlaby vynikají vysokou pevností a rázovou houževnatostí, nepraskají a výborně odolávají bočním tlakům. Snadná instalace a vysoká spolehlivost umožňuje použití těchto žlabů i na velice exponované a zatěžované plochy.

Více informací naleznete na www.ronn.cz/produkty/odvodneni-kompozit.