Kompozit versus ocel
Použití kompozitních prvků na železničních objektech se pomalu stává samozřejmostí a v některých případech vytlačují dřevo nebo ocel. Vlastnosti, pro které jsou u Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) kompozitní prvky požadovány, můžeme podle našich zkušeností shrnout do následujících bodů.

Životnost a odolnost
Životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům umožňuje využít kompozitní rošty na mostní lávky (obr. 1 – železniční most v Chrastavě) nebo také ve vysokohorském prostředí v Harrachově. Kompozitní rošty použité právě při rekonstrukci tratě Liberec – Harrachov umožnily snadné zakrytí prostoru i při nerovnosti skalní stěny, která tvořila jednu stranu obslužné lávky (obr. 2). Pevnost a stabilita kompozitních roštů se nesnižuje ani v mrazech.
Testování lávek a zábradlí
Lávky nebo zábradlí prochází testy, které provádí SŽDC. Tyto testy jsou zacíleny na měření pevnostních veličin, ale také na požární odolnosti. Rošty RONN-MEA vyhovují požadavkům SŽDC na požární odolnost a mohou se tak bez problému používat i na exponovaných stavbách, jako například železniční most přes Labe v Ústí nad Labem (obr. 3).

Bezpečnost roštů pro chodce
Koleje nemusí nutně být spojeny pouze se SŽDC. Pražský dopravní podnik používá dlouhá léta kompozitní rošty RONN-MEA ve vchodech do metra na zakrytí kanálků, ve vozovnách tramvají nebo v posledních měsících při částečné rekonstrukci tratě lanové dráhy na Petřín (obr. 4). Zakrytí kabelových kanálků nebo chodníků v lanové dráze se osvědčilo díky velice dobrým bezpečným protiskluzovým vlastnostem a odolnosti vůči olejům. V neposlední řadě je pro Pražský dopravní podnik důležitý faktor naprostého nezájmu o krádeže, protože kompozitní prvky nejsou vhodné pro zpětný odkup a ani pro zátop díky své nehořlavosti.Rošty s nízkou váhou na střechu
Použití kompozitních konstrukcí a roštů RONN-MEA nemusí být pouze na kolejových objektech. V první i druhé etapě rekonstrukce Hlavního nádraží v Praze se ve spolupráci s firmou Metrostav průběžně instalují kompozitní rošty s protiskluzovou úpravou na obslužné lávky na střechu nad nástupiště (obr. 5). Nízká váha a flexibilita rozměrů snižuje celkové zatížení střechy a umožňuje vyřešit i atypické detaily při montáži.


Kompozitní konstrukční prvky dnes používáme nejen na dopravních stavbách, ale také v chemickém průmyslu, výrazně se uplatňují na vodohospodářských stavbách, v potravinářství, ale také na fasádách domů a jiných stavebních objektech. Firma MEA Water Mana­gement (dříve RONN) s týmem odborných projektantů, techniků a montážníků navrhuje a instaluje stovky staveb ročně v České a Slovenské republice.

Ing. Jan Ochec
MEA Water Management s. r. o.

MEA Water Management s. r. o.
Kontaktní centrum: +420 841 111 128
praha@mea-odvodneni.cz
www.mea-odvodneni.cz