Historická památka ze 14. století klade přísné nároky na všechny novodobé stavitele a restauratéry. A není tomu jinak ani u obnovy vnitřního prostranství. Jedním z důležitých prvků bylo navržení systému odvodnění, tedy zajistit, aby voda zůstala tam, kde má a odtekla co nejrychleji z míst, která může poškodit.  Navíc musí odvodňovací systém splňovat estetické požadavky a pokud možno být téměř neviditelný.

Pro tyto potřeby byl zvolen systém nerezového štěrbinového odvodnění RONN MEA TSH. Ocelový žárově pozinkovaný štěrbinový kryt s příčnými žebry je certifikován až pro zatížení E600 kN. Příčná žebra lépe zachycují vodu a také zabraňují zapadávání větších předmětů do štěrbiny. Snižují tak nároky na pravidelnou údržbu. Samotný žlab se štěrbinou je možné optimalizovat podle množství zachycované vody správnou volbou šířky. Při velkém množství vody nebo velké vzdálenosti ke kanalizaci lze použít žlab šířky 100 až 200 mm.

Štěrbinové odvodnění je vhodné pro odvodnění esteticky náročných objektů jako jsou náměstí, historické objekty, terasy, pěší zóny. V případě odvodnění zahrad v pražském klášteře Emauzy bylo využito stavebnicového systému žlabů z polymerického betonu, které jsou odolné proti tlaku a ohybu, a nerezových štěrbin s čisticími kusy v rozích. Do systému jsou napojeny přes filtrační šachty také svody z okolních klášterních střech.

Ing. Jan Ochec, RONN Water Management, s.r.o.

www.ronn.cz