Provedení hydraulických výpočtů, plánování a vytváření grafů pro přesné přizpůsobení terénu, zajištění optimální rychlosti průtoku vody, dimenzování odvodňovacích systémů podle objemu srážek, velikosti plochy a jejího spádu, druhu komunikace a také podloží.

Volba konkrétního druhu odvodňovacího systému závisí také na požadované zátěži pro pojezd vozidel, trvanlivosti a životnosti řešení, požadavcích na ekologii a také na architektonických záměrech. Pro zajištění životnosti mostních vozovek a izolací mostů je klíčová kvalita návrhu odvodnění povrchu mostovky a s tím spojená kvalita realizace hydroizolačního systému a vozovkového souvrství. Normový požadovaný minimální sklon vozovky v jakémkoliv místě je 0,5 %, který ale nezajišťuje, že voda odtéká.

Liniový systém odvodnění pro rychlý odtok vody
Jednou z variant je kombinování variabilních žlabů z různých materiálů pro povrchové a podpovrchové odvodnění, tzv. liniový systém odvodnění. Systémové řešení žlabů z různých druhů materiálů pro rozdílné zatížení i dimenzování odtoku vody má tu výhodu, že prvky jsou vzájemně kombinovatelné a snadno napojitelné. Právě rychlost odtoku vody z povrchu silnic je jedním z důležitých prvků bezpečnosti provozu a také prodloužení životnosti vozovky. Voda se dlouhodobě neshromažďuje v kalužích, nevzniká tak nebezpečí aquplanningu, ostřikování chodců a budov a také mrazové trhliny neohrožují trvanlivost krajnic a souvrství vozovky.

Žlaby pro maximálně zatěžované plochy v dopravě
Ideálním řešením pro odvodnění rychlostních silnic, autobusových zastávek, železničních přejezdů, tramvajových pásů jsou monolitické žlaby z polymerického betonu extra pevné konstrukce DM 1000-1500-2000 pro zátěžové třídy A15 - D400 dle ČSN EN 1433. Žlaby DM jsou schopné spolehlivě přenášet dynamické zatěžování rychle jedoucích vozidel těžké přepravy a zajistit provozní bezpečnost tím, že i při velkém množství srážek dokážou rychle odvést vodu. Polymerický beton je spolehlivý materiál i za extrémních podmínek. Je mimořádně robustní a odolá vysokým zatížením v tlaku a ohybu. Používá se pro ekologická řešení odvodňování a ochranu spodních vod, protože je vyroben z přírodních materiálů (křemen, čedič, granit), které jsou spojeny směsí pryskyřic.

Odvodnění městských zón, chodníků a komunikací
Pro středně, ale i těžce zatěžované plochy, je používaný systém MEARIN. Žlaby jsou z vysoce pevnostního SMC materiálu (sklolaminátem vyztužená polyesterová pryskyřice) v šířkách 100 až 300 mm se širokou škálou krycích roštů. Díky nízké hmotnosti prvků a patentovanému způsobu uchycení roštů je také rychlá montáž.  Optimalizovaný tvar žlabu zaručuje lepší výkon při odtékání i nízké vody a zaručuje dobré samočistící vlastnosti.

Polymerbetonové žlaby pro podzemní parkoviště a garáže
Polymerbetonové žlaby MEADRAIN s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou pod názvem EN 1000-1500-2000-3000-4000 se mohou aplikovat i pro vysoké zátěže až E600 kN (F900 kN na dotaz). Je to možné díky podkladovým litinovým roštům a zabudování dle požadavků na jednotlivé třídy zatížení. Nízká hmotnost polymerbetonu v porovnání s betonem umožňuje instalaci bez nutnosti použití těžké mechanizace.

Pro patrová parkoviště, podzemní garáže, nástupiště apod. je možné využít vypařovací polymerbetonový žlab PG 1000-1500-3000. Monolitický jednodílný prvek může být současně použit velmi snadno pro odvodnění díky své ploché konstrukční výšce (30 – 50 mm) a také jako vodící systém resp. hmatový bod pro nevidomé. Přejezd žlabu je velmi tichý, protože neobsahuje žádný pohyblivý nebo kovový prvek.

Liniové odvodnění pro silnice a mosty
Obrubníkové odvodnění RONN KERB pro odvodnění vozovek, parkovišť, dálnic a městských komunikací pro zatížení do D400 kN dle normy ČSN EN 1433 se vyrábí z recyklovaného kompozitního materiálu. Tento materiál se vyznačuje vysokou pevností, odolností proti nárazu, chemickým posypům a nízkou hmotností. Výborné hydraulické vlastnosti zaručují rychlé a plynulé odvodnění komunikací. Voda nemusí urazit dlouhou vzdálenost k nejbližší vpusti, nerozlévá se po krajnici, ale stéká přímo do podélného žlabu. Zvolit ideální řešení podle množství dešťových vod a podle délky jedné větve, umožňují 3 výškové profily 305, 385 a 480 mm. Pokud je profil navržen správně a voda má optimální rychlost, zanášení je zcela minimální. Celkem 3 vtokové otvory na 0,5 m, což je více než mají jiné srovnatelné výrobky, jsou navrženy tak, aby měly dostatečnou kapacitu pro plynulý odvod vody a zároveň zamezily průniku velkých předmětů do systému.

Servis pro projektanty
Projektanti mohou využít Projekčního servisu RONN, kdy specialisté navrhnou komplexní řešení pro konkrétní stavební situaci a doporučí nejen vhodné odvodňovací žlaby pro venkovní plochy, ale navrhnou také správný typ odlučovače ropných látek s napojením přes šachty s regulátory do retenčních a vsakovacích galerií. Služba je zdarma a zpracování návrhu trvá do 2 pracovních dnů, v případě složitějších případů dle dohody.
Na webových stránkách www.ronn.cz stačí vyplnit dotazník s požadavky.

Autor: Ing. Jan Ochec,
Ronn Water Management, s.r.o.
www.ronn.cz