MEA Water Management s. r. o.

Domažlická 180, 314 56 Plzeň
Tel.:
841 111 128
E-mail:
praha@mea-odvodneni.cz
WWW:
http://www.mea-odvodneni.cz

Profesionální odvodňovací a konstrukční systémy. Jsme dodavatelem žlabů pro liniové odvodnění z polymerického betonu nebo žlabů z pevnostních kompozitů SMC. Navrhujeme a dodáváme komplexní řešení dešťových vod s předčištěním pomocí odlučovačů ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy. Kompozitní rošty a kompozitní konstrukce vhodné pro exponované stavby. Vnitřní odvodnění pomocí nerezových žlabů a nerezových vpustí.

NAŠI PARTNEŘI Další partneři