Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 12, 140 00 Praha

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Fakulta stavební je v současnosti největší fakultou VUT v Brně s nejvyšším počtem studentů. Jedná se o moderní vysokoškolskou vzdělávací instituci, která usiluje o inovaci počtu studijních oborů, skladby a obsahu předmětů. Důraz je kladen i na vysílání studentů do zahraničí, zejména do evropských zemí. Studovat je možno v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Investiční odbor Západočeské univerzity v Plzni. Kvestor Ing. Antonín BULÍN M.B.A.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

Investiční odbor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostravy. Kvestor Ing. Zdeněk Hodula.

Masarykova univerzita Brno

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Investiční odbor Masarykovy univerzity. Kvestor doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA.

Vysoká škola ekonomická v Praze

nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Investiční odbor Vysoké školy ekonomické v Praze. Kvestor Ing. Libor Svoboda.

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Investiční odbor Univerzity Palackého v Olomouci. Kvestorka Ing. Henrieta Crkoňová.

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

Investiční odbor Univerzity Karlovy v Praze. Kvestor Ing. Josef Kubíček.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Investiční odbor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Kvestor Ing. Jiří Kostečka.

1
NAŠI PARTNEŘI Další partneři