Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 12, 140 00 Praha
Tel.:
+420 241 084 111
E-mail:
posta@rsd.cz
WWW:
www.rsd.cz

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

NAŠI PARTNEŘI Další partneři