Ražené piloty na D55 v úseku Staré Město – Moravský Písek
„Lze říci, že tento dálniční úsek je průkopníkem nových technologií, které musíme využívat vzhledem k nestabilnímu geologickému podloží. Na tomto úseku se totiž nachází spodní tlaková voda s písky. Proto jsme museli změnit způsob založení mostů. Nedávno jsme tady jako na vůbec prvním dálničním úseku v ČR vyzkoušeli při zakládání mostů metodu ražených pilot, místo klasických vrtaných,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Lucie Trubelíková.
Ražené piloty v délce 8 – 12 m a rozměru 40/40 cm dosud nebyly využity pro žádnou dálniční stavbu, využití našly zejména na železnici. Prvním mostem v ČR, při jehož zakládání je využita nová metoda ražením prefabrikovaných pilot, se nachází o obce Nedakonice. Přes něj bude přeložena v budoucnu silnice III. třídy. Stejnou technologii jsme využili i na dalším mostu u sousední obce Polešovice. Opět se jednalo o přeložku místní komunikace, která povede nad dálnicí.
V těchto dnech zde rovněž probíhá výjimečně používaná technologie – trysková injektáž podloží mostů u Polešovic, která spočívá ve vhánění cementového mléka speciální injektážní stříkačkou.

První použití obřích ptačích sítí u dálnic v ČR
A do třetice úsek dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem bude vůbec prvním dálničním úsekem, který budou chránit obří ptačí sítě. Kvůli ochraně ptáků hnízdících a prolétajících v okolí rybníku u Polešovic bude tamní bezmála půl kilometru dlouhá dálniční lokalita opatřena speciální sítí s ptačími siluetami. „Jedná se o první místo v republice, kde bude tato pět metrů vysoká síť u dálnice použita,“ dodala Lucie Trubelíková.
Součástí stavby dálnice D55 5508 Staré Město – Moravský Písek je vybudování 9 mostů, 2 mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 m. Předpoklad zprovoznění je v roce 2024, takže se již nyní mohou všichni řidiči projíždějící touto nádhernou krajinou moravského Slovácka těšit na první projížďku po tomto dálničním „rekordmanovi“.


Informace o projektu:

-    Název: D55 5508 Staré Město – Moravský Písek,
-    Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
-    Lokalita: katastrální území Staré Město u Uh. Hradiště, Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Polešovice, Moravský Písek
-    Délka úseku: 8,8 km
-    Zahájení: srpen 2021
-    Zprůjezdnění: duben 2024
-    Dokončení: listopad 2024
-    Cena: 1,952 mld. Kč
-    Počet mostů v trase: 6
-    Počet mostů přes dálnici: 3
-    Mimoúrovňová křížení: 2

S využitím podkladů ŘSD ČR
Ing. Jiří Zahradnický