Ekodukt pro přechod migrující zvěře
Na budovaném úseku D55 5509 mezi Moravským Pískem a Bzencem, který měří 4 125 m, vzniká nad trasou dálnice ekodukt. Tento přechod pro migrující zvěř bude široký 66 m a dlouhý 37 m. Nahoře bude navíc k dispozici lesní cesta pro přejezd lesní techniky. Celý čtyřkilometrový úsek by měl být dle investora zprovozněn v průběhu roku 2024, samotný ekodukt by však měl být hotov již v závěru letošního roku.
Po přečtení QR kódu se můžete podívat na průlet dronu nad budovaným čtyřkilometrovým úsekem D55 5509 z Moravského Písku do Bzence. Prohlédnout si můžete např. vznikající most přes Domanínský potok
či výše zmíněný eko­dukt pro migrující zvěř.


Obrovské ptačí sítě na dvou úsecích D55
Tento úsek dálnice je v pořadí již druhým v rámci celé České republiky, který bude po dokončení chránit ptačí síť v celkové délce 1795 m. Vůbec prvním dálničním úsekem, který bude vybaven obrovskou sítí kvůli ochraně ptáků hnízdících a prolétajících v okolí rybníku u Polešovic, je úsek dálnice ze Starého Města do Moravského Písku, kde bude bezmála půl kilometru dlouhá dálniční lokalita opatřena speciální pět metrů vysokou sítí s ptačími siluetami. K její instalaci dojde v roce 2024.

Nestabilní geologické podloží si vyžádalo použití ražených pilot
Úsek mezi Starým Městem a Moravským Pískem (D55 5508) je zcela ojedinělý mezi všemi budovanými úseky dálnic v ČR. Vzhledem k nestabilnímu geologickému podloží, které v této lokalitě panuje (spodní tlaková voda s písky), musel investor změnit způsob založení mostů z původně plánovaných vrtaných pilot na ražené. Ražení prefabrikovaných pilot mostu u Nedakonic dopadlo na výbornou a v současné době již mají stavbaři hotovo. Ražené piloty v délce 8–12 m a rozměru 40/40 cm dosud nebyly použity pro žádnou dálniční stavbu, využití našly zejména na železnici. Přes most bude přeložena silnice III. třídy. Stejnou technologii využije ŘSD i na dalším mostu u Polešovic, kde půjde rovněž o přeložku místní komunikace, která povede nad dálnicí.
Součástí stavby dálnice D55 5508 Staré Město – Moravský Písek je vybudování 9 mostů, 2 mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 m. Předpoklad zprovoznění je v roce 2024.

 

Ing. Jiří Zahradnický