„V letošním roce jsme mimo jiné museli řešit záležitosti ohledně společností Metrostav a.s. a Metrostav Infrastructure a.s., kterým byla na základně soudního rozhodnutí zakázána účast ve veřejných zakázkách. Stále se také vypořádáváme s důsledky květnového kybernetického útoku. I přes tyto komplikace se nám však v letošním roce podařilo udržet vysoké tempo výstavby, kdy v realizaci máme aktuálně téměř 150 km nových dálnic a 100 km silnic I. třídy,“ říká v úvodu našeho rozhovoru Ing. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR.

Pane řediteli, pojďme si v úvodu připomenout květnový bezprecedentní útok hackerů, kteří napadli vaše systémy. Jak velkou škodu napáchali a podařilo se vám napadená data a systémy obnovit?
Škody způsobené kybernetickým útokem odhadujeme na méně než 30 milionů korun. Jednalo se o útok prostřednictvím takzvaného ransomware, který vedl k zašifrování dat na zhruba tisícovce serverů s vyděračským motivem. Útočníci do našich systémů pronikli přes jednoho z externích dodavatelů. Důležité bylo, že žádná kritická infrastruktura, jako například systémy pro ovládání tunelů, útokem zasažena nebyla. Pro řidiče byla nepříjemná zejména nefunkčnost webové stránky dopravniinfo.cz, na které jsou informace o uzavírkách, objížďkách či kolonách, za což bych se chtěl všem uživatelům omluvit. Od začátku srpna jsou již tyto stránky v provozu. Útokem byly zároveň zasaženy veškeré klíčové aplikace ŘSD ČR, ale naštěstí se je nám podařilo v poměrně krátké době obnovit. Zásadní je, že kyberútok nijak neovlivnil námi realizované stavby a k žádnému jejich zdržení tak v souvislosti s útokem nedošlo!

Mohl byste čtenářům prozradit, jaká je výše rozpočtu, se kterou v letošním roce pracuje ŘSD ČR? Daří se vám získané prostředky proinvestovat?
ŘSD ČR má v letošním roce k dispozici rozpočet 57,8 mld. Kč. Stejně jako i v posledních letech se nám prostředky podaří prakticky téměř beze zbytku proinvestovat.

S jakými financemi počítáte pro další roky?
Z vládou schváleného rozpočtu SFDI vyplývá, že ŘSD ČR bude příští rok hospodařit s částkou ve výši až 65,5 mld. Kč. Přestože tento rozpočet nekryje úplně všechny naše plánované potřeby, považuji ho za dostačující a je opět v historii ŘSD ČR rekordní.

generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic České republiky Ing. Radek Mátl


Jak ovlivňuje realizaci zahájených staveb skokové zvyšování cen energií, dopravních nákladů, nedostatek stavebních materiálů a technologií a s nimi související nebývalé zdražování?
Skokovému zvyšování cen se musíme intenzivně věnovat celý letošní rok, kdy tuto záležitost řešíme prakticky na všech probíhajících stavbách. Aktuálně probíhá zpracování metodiky Ministerstva dopravy pro řešení růstu cen stavebních materiálů. Metodika, která je zpracovávána v gesci MD, se projednává se zástupci investorských organizací (ŘSD ČR, Správou železnic) a se zástupci Sdružení pro výstavbu silnic a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Jejím smyslem a účelem je zejména efektivní, předvídatelné a transparentní stanovení možných změn smluvních vztahů při realizaci staveb a zajištění kompenzací nárůstu cen klíčových komodit na jednotlivých stavbách.

Mohl byste nám říci, jaké stavby dálnic, resp. významných silnic I. tříd se vám podařilo dokončit v letošním roce?
Mezi nejvýznamnější dopravní stavby, které byly, respektive budou letos zprovozněny, patří zcela jistě dálniční obchvat Frýdku-Místku, pokračování dálnice D35 v úseku Časy – Ostrov a dále pak zejména silniční obchvaty Olbramovic, Mělníka, Chýnova, Církvice či čtyřpruhová přeložka silnice I/68 Třanovice – Nebory, která by měla být uvedena do provozu pouze v polovičním profilu. Zásadního zvýšení bezpečnosti se řidiči dočkají na dálnici D46, kde bude letos dokončena kompletní přestavba mimoúrovňových křižovatek Drysice a Prostějov-střed.

Jaké stavby celostátního charakteru byly letos zahájeny?
Zahájeny již byly dálniční úseky D3 mezi Třebonínem a Kaplicí, D6 u Krupé, D7 u Chlumčan a D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem. Do konce roku bychom rádi zahájili také poslední úsek dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, což však závisí na zisku pravomocného stavebního povolení, a další dva úseky dálnice D6 u Hořesedel a Hořoviček, na které probíhá výběrové řízení na zhotovitele a stavební řízení.
V případě silnic I. třídy se v letošním roce podařilo zahájit hned několik dlouho očekávaných obchvatů. Jedná se zejména o obchvaty Nové Paky, Žiželic, Jaroměře a Svitav. Z dalších významných staveb jsme již zahájili zkapacitnění silnice mezi Novým Borem a Svorem, přeložku Postřelmov – Chroměč, dálniční přivaděč Časy – Holice, přestavbu silnice mezi Znojmem a Lechovicemi nebo modernizaci mimoúrovňové křižovatky ve Vsetíně. Dále plánujeme zahájit například severovýchodní obchvat Pardubic, přeložku mezi Lišovem a Vranínem nebo obchvat Mošnova. S ohledem na průběh výběrového řízení na zhotovitele by letos mohla být zahájena i výstavba Palačovské spojky.

V polovině letošního roku byla zprovozněna první část obchvatu Frýdku-Místku na dálnici D48. Druhá část obchvatu se řidičům otevře koncem letošního roku.


Společnost Metrostav byla v červnu rozhodnutím soudu postavena na 3 roky mimo možnost získat státní zakázku. Co se ale bude dít se stavbami, kde už Metrostav nebo jeho dceřiné organizace nyní staví a co tento zákaz udělá s trhem a cenami?

Stavby, kde již byla s firmou Metrostav či Metrostav Infrastructure uzavřena smlouva před vynesením rozsudku, pokračují bez přerušení dál. U zakázek, u kterých v době soudního rozsudku ještě probíhal výběr zhotovitele, jsme na základě rozhodnutí soudu firmu vyloučili. Z větších staveb se tak stalo v případě opravy dálnice D1 u Prahy a stavby severovýchodního obchvatu Pardu­bic na silnici I/36. Společnosti měly u ŘSD ČR v posledních letech zhruba 5 až 10 % zakázek a při jejich absenci tedy lze očekávat dopad v podobě celkového zvýšení cen.

V čem vidíte největší úskalí přípravy a výstavby dálnic a silnic I. třídy v současné době?
Mezi největší problémy patří i přes výrazné zlepšení v posledních letech stále velmi složitá legislativa a s ní spojený nárůst byrokracie, problematické získávání výjimek z chráněných druhů (zák. č. 114/1992 Sb.), složité procesy získávání územních rozhodnutí, opakovaná odvolání proti vydaným správním rozhodnutím a samozřejmě také komplikovaná majetkoprávní příprava. S některými z těchto problémů nám pomáhá schválená novelizace Liniové­ho zákona (zák. č. 416/2009 Sb.), nutné je ovšem také správné fungování rekodifikace stavebního práva, a to zejména v oblasti správních ­řízení.

Je něco, co byste chtěl dodat na závěr?
Závěrem bych chtěl podotknout, že mám obrovskou radost, že i přes velké neočekávané problémy, které náš podnik potkaly v letošním roce, probíhá na dálnicích a silnicích I. třídy rekordní výstavba. Přesto nás čeká ještě mnoho práce, neboť je bezpodmínečně nutné, aby byla v České republice dostavěna základní dálniční síť, k čemuž ještě chybí více než 600 km dálnic. Věřím, že se nám v nejbližších letech podaří tento dlouholetý dluh našim občanům napravit.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický