Rekonstrukci tohoto objektu provádí společnost REPONT, s. r. o. z Valašského Meziříčí a stala se tímto jednou z prvních firem v ČR, která si vyzkoušela zcela nové univerzální bednění PERI DUO.

„Naše společnost působí na území České republiky od roku 2005 a zaměřuje se především na výstavbu a rekonstrukce mostů a silnic. Dále zajišťujeme geodetické a projekční práce napříč celým spektrem možných stavebních realizací,“ doplňuje Radek Vaigl, stavbyvedoucí z firmy REPONT, který nám přiblížil rekonstrukci mostu ve Šternberku.

Konstrukce mostu

Mostní objekt je dispozičně navržen jako přímo pojížděný most o jednom poli. Rozpětí navrhovaného mostu vychází ze stávající konstrukce a respektuje tvar koryta. Úhel křížení nového objektu respektuje úhel křížení původního mostu. V rámci rekonstrukce mostu bylo nutné vyměnit nosnou konstrukci mostu a odbourat horní části stávajících opěr na výšku cca 0,9 m. Na opěrách byl proveden nový úložný práh, přičemž spodní části opěr a založení mostu bylo zachováno. Nosná konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou deskou uloženou na úložné prahy pomocí vrubových kloubů.

Postup a technologie stavby mostu

Oprava mostu probíhala ve čtyřech fázích z důvodu nutnosti využití části mostu pro provizorní obousměrnou komunikaci.
V rámci první fáze byla zdemolována vozovka stávajícího mostního objektu na pravé části mostu, byly zřízeny štětové stěny pro pažení výkopu na rozhraní pravé a levé části mostu, proveden výkop, zdemolována nosná konstrukce a část opěr stávajícího mostního objektu po pracovní spáru na pravé části mostu, realizovány nové úložné prahy a NK v pravé části mostu. Dále byla provedena izolace opěr a NK a na pravé části dále realizovány přechodové oblasti, vybetonována pravá římsa, namontováno zábradlí a zhotovena vozovka.

Druhá fáze znamenala převedení dopravy na již opravenou pravou část mostu a v podstatě chronologicky kopírovala fázi první. Následně byl v rámci třetí fáze zhotoven střední dělící pás dle původního provedení. V rámci poslední čtvrté fáze proběhly dokončovací práce.

Jak již bylo řečeno v úvodu, firma REPONT byla jednou z prvních stavebních společností v ČR, která použila při rekonstrukci mostu ve Šternberku inovativní bednění DUO od firmy PERI, pomocí kterého nadbedňovala opěry mostu.

Systémové bednění PERI DUO - lehké bednění pro stěny, sloupy i stropy

DUO je systémové bednění nového typu, které vyniká malou hmotností a zvláště snadnou manipulací. Inovativní je nejen použitý materiál, ale mnohem více celková koncepce. Tak lze za pomoci minimálního počtu různých systémových konstrukčních dílů osazovat efektivně bednění pro stěny, sloupy i stropy.

Kromě panelů s bednicím pláštěm je vyráběna i většina příslušenství DUO jako např. klipy DUO z inovativního kompozitního materiálu z technopolymerů. Tento nově vyvinutý materiál je lehký a zároveň velmi únosný.

Téměř všechny ­činnosti s DUO lze provádět bez nářadí a pracovní postup je snadno pochopitelný. I méně zkušení uživatelé systémových bednění mohou pracovat s DUO rychle a efektivně.

Všechny systémové konstrukční díly váží méně než 25 kg, a DUO se tak stává skutečným ručním bedněním, které lze přemisťovat bez pomoci jeřábu. Práce s lehčími díly je méně vysilující. Pokud i přesto bude použitý jeřáb, stačí pouze nižší zdvihací síla. To šetří další náklady a energii.

Zkušenosti s novým bedněním DUO

„Jako mostařské firmě, která pracuje s bedněním různého tvaru a rozměru, nám bylo nabídnuto vyzkoušet si nové plastové bednění DUO. Mile nás překvapila velmi snadná montáž, nízká hmotnost jednotlivých dílů a rychlost, s jakou se s bedněním pracovalo. Mnohdy v nesnadných podmínkách, které jsou u stavby či rekonstrukce mostu typické, je bednění bez použití jeřábu či jiné těžké techniky usnadněním nejen pro pracovníky firmy. Otisk betonu, který bednění po demontáži odhalil, byl taktéž velmi kvalitní. Po konzultaci s techniky společnosti PERI jsme jen doporučili dodávat na stavbu větší počet „závor“, díky kterým se lépe docílí vertikální roviny,“ spokojeně hodnotí první poznatky týkající se bednění DUO Radek Vaigl.

Identifikační údaje stavby

Investor:    Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc
Zhotovitel:    REPONT, s. r. o.
Projektant:    Rušar mosty s. r. o.
Termín výstavby:    6 -11/2016

 

Repont s. r. o.
Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: 571 611 252, fax: 571 620 911
e-mail: info@repont.cz, www.repont.cz