„Naše společnost se zabývá především výstavbou a rekonstrukcemi mostních objektů, opravami a výstavbou komunikací, zaměřujeme se také na speciální silniční práce a zeměměřičské činnosti. Od roku 2019 na stavby mostů dodáváme systém modulárních mostních závěrů Transflex®,“ říká v úvodu našeho rozhovoru jednatel firmy ­REPONT s. r. o., Ing. David Baroš.

Pane řediteli, mohl byste blíže charakterizovat systém modulárních mostních závěrů Transflex®?

Systém se skládá z lisovaných pryžových modulů vyztužených ocelí, čímž je zajištěn hladký průjezd mezi dvěma oddělenými plochami na stejné rovině. Tyto moduly dokáží absorbovat pohyby způsobné roztahováním, smršťováním, posuvem či rotací. Dodáváme jej v modulech různých délek, přičemž kotvení je vždy na obou stranách konstrukčního spoje. U všech modelů je možné vyrobit i speciální díly pro obrubníky, chodníky, římsy, šikmé spoje nebo jakékoli tvarové profily vozovky, čímž zajistíme u našeho těsnicího systému kontinuitu.

REPONT dodává v ČR komplexní systém modulárních mostních závěrů Transflex®


Z jakého důvodu by měli investoři, popř. vyšší dodavatelé staveb, zvolit pro své stavby právě systém Transflex® ­náležící nadnárodní skupině Trelleborg?

Mosty historicky patřily mezi největší výzvy v oblasti výstavby inženýrských konstrukcí. V minulém století počet mostů a viaduktů rostl exponenciálně a stejně tak i jejich obtížnost. Naštěstí se díky lidskému snažení daří veškeré problémy, které tyto nové výzvy přinášejí, úspěšně řešit.
Přechod mezi mostovkou (nosnou konstrukcí) a přilehlou komunikací je jedním z nejslabších míst u moderní mostní železobetonové konstrukce. Správně provedený mostní závěr je proto klíčem k dlouhodobé životnosti mostu. Zvolený systém musí poskytnout jednak pevné spojení a zároveň zajistit plynulý a co nejvíce komfortní tranzit osob a zboží. Současně však musí umožnit i určité pohyby mostní konstrukce, tak aby se tato mohla přizpůsobit danému prostředí. Všechny tyto požadavky bezezbytku řeší systém mostních závěrů Transflex®.

Co konkrétně máte na mysli?

Systém absorbuje veškerý rozsah pohybu, včetně posuvů u šikmých spojů. Zároveň ­pohlcuje pohyby způsobené přejížděním vozidel, bržděním, sedáním nebo rotací. Také tlumí přenos těžkých nárazů v důsledku samotné dopravy, nehod nebo jiných příčin, kterým musí mostní konstrukce čelit.
Nesmíme zapomenout ani na absorpci pohybů způsobených povětrnostními a přírodními vlivy, jako jsou roztahování a smršťování mostní konstrukce z důvodu teplotních změn, síly větru či seismických pohybů. Rovněž zabraňuje průniku vody a nečistot k nosné konstrukci a podpěrám mostu. V neposlední řadě podporuje komfortní dopravu, aniž by docházelo k poškození vozidel.

REPONT dodává v ČR komplexní systém modulárních mostních závěrů Transflex®


Jak probíhá konstrukce a výroba a jak náročná je následná instalace?

Celý proces, tj. konstrukce, výroba, distribuce i montáž, je řízen přímo oddělením zabývajícím se mostními závěry. Při konstrukci mostu a jeho částí je velmi důležité zajistit správné řešení mostního závěru, na jehož účinnosti, správné a bezvadné funkčnosti, závisí životnost daného mostního díla.
Externí elastická část mostního závěru se vyrábí z přírodního kaučuku, což je vysoce odolný materiál vůči oděru a nárazům. Je zpracován tak, aby zvládal působení ozonu a odolával dostatečnému rozsahu teplot. Instalace mostních závěrů Transflex® je rychlá, poněvadž při ní není nutné budovat složitý systém kotvení. Je důležité zdůraznit, že správná instalace mostního závěru je předpokladem pro to, aby most dlouho a dobře sloužil. Díky zkušenostem našich techniků garantujeme, že instalace bude efektivní a odolná.

Jak byste deklaroval kvalitu vámi dodávaných mostních závěrů?

Každý materiál, který pro danou stavbu použijeme, je napřed podroben zkouškám. Chceme zajistit, že konečný produkt bude dobře sloužit svému účelu. Navíc se provádí pravidelné náhodné testování produktů, kdy výrobce testuje příčné i podélné posuny, otevírání i zavírání mostního závěru atp.

Mostní uzávěr Transflex®


Jsou již na našem území stavby, kde jste použili tento systém?

Moduly Transflex® jsme dodali pro výměnu na Jiráskově mostě v Praze, kde byl použit tento systém řešení dilatací. Zde byly existující moduly nahrazeny právě moduly firmy ­Trelleborg Rovněž jsme dilatace Transflex® instalovali při rekonstrukci mostu u Valašského Meziříčí, místní část Hrachovec, která byla realizována pro Ředitelství silnic Zlínského kraje. V roce 2020 jsme s tímto systémem provedli mimo jiné opravu dilatací na mostě ev. č. 55-033 přes Moravu u Napajedel.

Jaké zajímavé stavby ­REPONT realizoval v uplynulém období?

Kromě rekonstrukcí několika mostů právě realizujeme vyhlídkovou trasu nad lomem u přehrady v obci Horní Bečva. Je to zase jiný typ konstrukcí a prací, který těší nás, že jej můžeme realizovat a určitě potěší turisty v regionu Valašska.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický