V úvodu hosty přivítal Ing. David Baroš MBA, jednatel firmy REPONT s. r. o., která tuto značku u nás zastupuje. Následovala přednáška Manuela Antona ze španělského výrobního závodu TRELLEBORG IZARA o technickém řešení systému kobercových mostních závěrů TRANSFLEX. Po krátké přestávce se slova ujal Roman Ondruška ze zkušebního ústavu TZÚS Praha, který přítomným vysvětlil metodiku zkoušení mostních závěrů a přiblížil související platné normativy.

Na něj pak navázal Jiří Jadrníček, hlavní ­stavbyvedoucí ze společnosti REPONT, ­který se zaměřil na postupy a praktické zkušenosti s instalací kobercových mostních závěrů TRANSFLEX na stavbách v České republice. „Kobercové mostní závěry TRANSFLEX se vyrábí ve španělském závodu firmy Trelleborg. Jedná se o modulový systém, jehož základ tvoří „gumo-ocelové“ moduly kobercového závěru. Nedílnou součástí systému je dodávka a montáž včetně přidružených (pomocných) materiálů pro uložení samotných modulů – tzv. lůžko, kotvení, a důležitý polymerbetonový přechodový blok tvořící ochranu hrany samotného modulu. Moduly jsou vyrobeny výhradně z přírodního kaučuku, jehož celý proces zpracování probíhá v jednom závodu (Trelleborg – Izzara, Španělsko),“ říká Jiří Jadrníček, který naší redakci tento produkt blíže představil.

Výhody systému modulárních mostních závěrů TRANSFLEX
Systém modulárních mostních závěrů TRANSFLEX se ­velmi osvědčil při opravách, kdy se vyměňovaly nevyhovující podpovrchové mostní závěry (MZ) a elastické mostní závěry (EMZ). Nespornou výhodou je rychlá montáž, kdy výměna za podpovrchový MZ, EMZ, či nevyhovující jiný kobercový MZ (z nekvalitního materiálu či chybně zpracovaný) zabere po polovinách 6 dní (tzn. 3 dny kompletní výroba + 3 dny montážní proces). Mezi další přednosti patří snadná a rychlá případná oprava, krátký čas DIO, montáž MZ až po provedení finální obrusné vrstvy vozovky (tzn. bez nerovností vozovky v místě MZ), nízká hlučnost (vhodné použití v intravilánu) a příznivá cena v porovnání s klasickými ocelovými MZ.


Technologické operace montáže mostních závěrů od A do Z
-    Vybourání stávající konstrukce MZ,
-    vyčištění kapsy pro nový MZ,
-    oprava, případně doplnění izolace,
-    vytvoření lůžka pro nový MZ (konec pracovních operací prvního dne montáže),
-    osazení a kotvení modulů TRANSFLEX,
-    osazení pojistné hydroizolace,
-    osazení a montáž samotných modulů,
-    vytvoření přechodových bloků z polymerbetonu,
-    ošetření kotev gumovou zálivkou.

Příklady využití – realizované instalace MZ Transflex
První instalace v ČR – Most přes Dřevnici v Otrokovicích (ŘSD Zlín) – referenční stavba. Důvodem výměny byl právě požadavek na nízkou hlučnost.

Most přes Moravu u Napajedel (ŘSD Zlín) – podívejte se i na video (po načtení QR kódu). Zde byly hlavními důvodu použití tohoto mostního závěru hustota a intenzita provozu a nemožnost omezení dopravy kyvadlově na semafory – realizace opravy probíhala po třetinách.


Opravy mostních závěrů pro ŘSZK – uplatnění hlavních výhod (rychlost montáže a krátké omezení dopravy) při výměnách podpovrchových a EMZ (pouze ve vozovkové části).

Po jednotlivých přednáškách následovala konstruktivní diskuze a odpovědi na celou řadu zajímavých technických dotazů, které v souvislosti s realizací mostních závěrů trápí projektanty, stavební dozory i zástupce investorů.

Ing. Jiří Zahradnický