Návštěvníci se na okruhu mohou dozvědět informace o geologii dané lokality, projít se novou cestou a spatřit širokou škálu místních dřevin, spočinout při vyhlídce do údolí řeky Bečvy z odpočinkového sedla a pohlédnout do kraje valašských luk z vrcholu lomu.

„Přírodní vycházkový okruh je doplněný o ocelovou konstrukci malé skalní vyhlídky, která vás uvítá v polovině výstupu jihovýchodní stezkou. Je umístěná na koruně skalní desky, ze které mírně vyčnívá nad skálu. Umožňuje tak nerušený pohled na přehradu a lom z ptačí perspektivy. Některým návštěvníkům se může lehkou závratí navodit mírné chvění,“ říká Bc. Rudolf Bernát, starosta obce Horní Bečva, se kterým jsme měli možnost hovořit při slavnostním otevření procházkového okruhu, které proběhlo v pátek 2.7.2021.
Velmi jednoduchá ocelová konstrukce je svařená z ocelových U a I profilů tak, aby mohla být v jednom kuse jeřábem nainstalována na své místo. Lávka spočívá na betonových patkách doslova zakousnutých do terénu. Konzola ční nad skálu a požitek z vyhlídky dále umocňuje roštová (děrovaná) podlaha. „Jde o jednoduchý, co nejméně výrazný, resp. hmotný, racionální objekt bez dalších ambicí, který ovšem bezezbytku plní svou funkci,“ doplňuje Ing. ­David ­Baroš, ředitel společnosti REPONT s.r.o., kterého se ptáme na další podrobnosti.

Jak probíhala samotná realizace?

Při samotné realizaci se vyskytlo velmi mnoho nepředvídatelných faktorů, které jsme v průběhu stavby byly nuceni řešit de facto za pochodu. Vzhledem k velmi dobré komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami se ale celou stavební akci podařilo dokončit a předat investorovi. V průběhu realizace nás velmi zaskočilo počasí, nejprve sníh, který letos na kopcích nad přehradou v Horní Bečvě vydržel hodně dlouho, posléze deštivé přeháňky. Nemile překvapeni jsme byli ze vskutku mimořádného nárůstu cen některých materiálů jako například sibiřského modřínu nebo oceli.

Malý procházkový okruh se skalní vyhlídkou nad přehradou v Horní Bečvě byl otevřen


Co konkrétně bylo z vašeho pohledu při výstavbě nové lávky nejsložitější?

Při realizaci takovéto stavby je ve většině případů nejnáročnější vyřešit dopravu a manipulaci s materiálem, popřípadě výkopové práce. Jelikož se při hlubší sondáži na konci roku 2020 zjistilo, že skalní těleso není pod lávkou soudržné tak, jak se předpokládalo, muselo se přeprojektovat ukotvení lávky a namísto částečně navrtaných základových patek se zvolil klasický výkop, který umožnil zhotovit robustnější základové patky. Velmi složitá byla logistika bagru přes kladky a navijáky. Nakonec se nám ho podařilo dostat na vrchol a 3,5 m3 výkopu do skalnatého povrchu jsme zdárně dokončili. Betonáž proběhla bezproblémově díky jednomu z největších čerpadel na Moravě s dosahem do vzdálenosti až 48 m.

Na otázku, jaké další investice plánuje obec Horní Bečva realizovat v nejbližší době, nám odpověděl starosta obce Bc. Rudolf Bernát.

„Letošní rok je ve znamení investic v okolí naší přehrady. V uplynulé době se nám podařilo rozšířit o jeden segment stávající molo, zrealizovali jsme krásné nové dětské hřiště u kempu a v současné době budujeme stezku okolo přehrady, která bude vhodná také pro maminky s kočárky. Největší výzvou do dalších let je pro nás komplexní modernizace kempu, resp. tábořiště, kterou bychom rádi zahájili do dvou let.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Malý procházkový okruh se skalní vyhlídkou nad přehradou v Horní Bečvě byl otevřen


Investor: Obec Horní Bečva
Projektant: Zahrada/park/krajina a Henkai architekti (Ing. arch. Daniel Baroš, Zdeněk Strnadel, Josef Pacula)
Zhotovitel: REPONT s. r. o.
Dodavatel konstrukce: Merlin Steel a. s.