Závěrečné fáze stavby jsou vždy spojeny s realizací obslužných komunikací, chodníků, parkovišť a úpravami okolního terénu. Technická úroveň a dokonalé řemeslné zpracování těchto ploch dodává stavbě čistotu a celý prostor činí přehlednějším i bezpečnějším jak při pohybu vozidel, tak také chodců. Volba povrchu komunikací souvisí převážně se způsobem jejich využití a budoucím předpokládaným zatížením. Neméně důležité však je, aby mnohdy rozsáhlé zpevněné plochy vhodně dotvářely architekturu objektu i prostředí, do kterého jsou umístěny. Firmou, která má s budováním komunikací dlouholeté zkušenosti, je pražská společnost Vladimír Plichta SDIS, spol. s r.o. Při jejich výstavbě zajišťuje komplexní dodávku všech typů povrchů, ať již jde o dlažby zámkové, ploché, žulové či vymývané. U pojízdných komunikací jsou to pak asfaltové kryty vozovek. V uplynulém období jsme navštívili majitele společnosti, pana Vladimíra Plichtu, kterého jsme požádali, aby nám přiblížil vývoj firmy i její nejnovější aktivity. V úvodu nám řekl:

"Naše společnost začala vyvíjet svou činnost v roce 1992. V tomto období nastával podnikatelský boom a přiznám se, že i já jsem se chtěl vydat touto cestou. Podnikání jsme zahájili zhruba v 10 členném týmu, kde jsem byl já, jeden mistr a šest pracovníků dělnických profesí."

Orientace Vaší činnosti byla předem dána?

Víceméně ano. V Praze se pohybuji celý svůj profesní život a od počátku mé kariéry se zabývám výstavbou komunikací. Je tomu tak i nyní.

Hlavními směry činnosti naší společnosti je výstavba komunikací a to jak se živičnými povrchy tak i dlážděnými. Realizujeme chodníky, obslužné plochy, pěší zóny a cesty kolem nově budovaných objektů občanské výstavby nebo i administrativních komplexů a související úpravy.

Měla Vaše společnost od svého založení dostatek zakázek?

Musím říci, že měla. Od samotného počátku až do dnešních dnů byl vždy o naši práci zájem.


Můžete jmenovat některé zajímavé či prestižní akce, které Vaše společnost v minulosti realizovala?

Jsem velmi rád, že jsme se mohli již dříve podílet na rekonstrukci dlážděných komunikací v historickém centru Prahy 1. Zde jsme kupříkladu realizovali komunikaci s kamenným povrchem i chodníků na pražské Kampě, dále v Karlově ulici, na Staroměstském náměstí, Vodičkově ulici a dalších částech starého města.

Jaký je postup při realizaci staveb v historickém centru Prahy?

Zadavatel si nechá zpracovat projekt a my jako zhotovitelé postupujeme v souladu s tímto projektem. Ten obsahuje jak materiálovou skladbu, kterou je komunikace tvořena, tak i výtvarný návrh vzorů. Tyto projekty jsou pak podkladem pro realizaci. Dlaždičské práce jsou poměrně složité a bezesporu vyžadují vysokou odbornost, technologickou kázeň i tvůrčího ducha. Jedná se o ruční práci a každá kostka musí být do chodníku pečlivě a přesně umístěna. Vždyť po výsledku naší práce budou chodit generace Pražanů. Na naši práci poskytujeme v řadě případů i pětiletou záruku. To je důvod, proč naše společnost disponuje zkušenými, vyučenými řemeslníky.

Na jakých stavbách se pohybují Vaši pracovníci nyní?

V posledních letech, kdy nastal mohutný rozvoj výstavby občanských a administrativních objektů i skladových areálů se naše činnost přesunula do tohoto prostoru. Z posledních akcí bych rád zmínil například naše práce na Praze 4, kde jsme provedli dlažby kolem objektů Centra volného času Nová Brumlovka, budov BB Centra, konkrétně objektů Alfa a Gama, administrativního centra na Kavčích Horách a budovy Trianon na Budějovické. V jiných částech Prahy jsme realizovali chodníky a komunikace například kolem bytového komplexu Nová Harfa.


Jak hodnotíte možnosti budoucího rozvoje Vaší společnosti?

Jsem přesvědčen o tom, že obor, ve kterém se pohybujeme, má budoucnost a je společensky potřebný. Jak z pohledu estetického tak i bezpečnosti pohybu jsou kvalitní komunikace pro pěší i dopravu nezbytnou součástí moderního života. Naší snahou je vždy odvádět kvalitně provedené dílo v požadovaných termínech. Pro mě je však důležité především to, že nás naše práce stále těší. A to je bezesporu tím nejlepším odrazovým můstkem do budoucna.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek


Vladimír Plichta - stavitelství dopravních
a inženýrských staveb, spol. s r.o.
Štichova 590, 149 00 Praha 4
tel.: 261 262 101, fax: 261 262 100
e-mail: info@plichta-sdis.cz
http://www.plichta.cz