Ve spolupráci s ostatními společnostmi v rámci skupiny Heberger Group zajišťuje realizace staveb i v dalších zemích Evropy a na Středním východě.

Rozsah služeb v oblasti investiční výstavby pro domácí a zahraniční investory je skutečně komplexní, zahrnuje vyhledání vhodného pozemku, zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní a stavební řízení, realizaci a předání funkčního díla objednateli a následnou technickou správu objektu. Společnost se rovněž orientuje na nové trendy a technologie vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektů a k optimalizaci technického řešení, které přispívá ke zvýšení úspor provozních nákladů a uživatelského komfortu.
V březnu letošního roku společnost Heberger CZ s. r. o. úspěšně dokončila výstavbu nového výrobního závodu DGPACK pro společnost Danaflex, která je největším ruským výrobcem flexibilních obalů používaných zejména v potravinářském průmyslu. Závod společnosti DGPack bude ročně vyrábět až 15 tisíc tun těchto obalů. Společnost Heberger CZ byla generálním dodavatelem stavby a zpracovala rovněž kompletní prováděcí dokumentaci. Již při zahájení smluvního vztahu společnost Heberger CZ navrhla seznam optimalizací projektu. Technická zařízení budov byla generálním dodavatelem optimalizována na základě projednání se zahraničními dodavateli výrobní technologie investora. Tato změna přinese investorovi významnou úsporu nákladů na energie a údržbu objektu. Během průběhu výstavby bylo do projektu také zapracováno velké množství změn a úprav, které byly požadovány investorem a jeho přímými dodavateli. Na základě těchto změn byla společností Heberger CZ vypracována dokumentace pro změnu stavby před dokončením. Přes vysokou technickou náročnost bylo výsledkem kvalitní a funkční dílo.


Výrobní areál se člení na administrativní budovu, výrobní halu a objekty venkovní infrastruktury – vnější technologické objekty nutné pro vlastní výrobu, komunikace, parkoviště a manipulační plochy. Stavba je navržena s možností rozšíření o další etapu.
Administrativní budova je přičleněna k výrobní hale. Vlastní objekt je navržen jako třípodlažní prefabrikovaný skelet s cihelnými výplňovými vyzdívkami. Obvodový plášť tvoří zavěšená provětrávaná hliníková fasáda a část východní fasády je kompletně prosklená. V objektu je umístěno administrativní zázemí firmy, šatny, umývárny a WC pro zaměstnance, a moderní výdejna jídel. Celková podlahová plocha této budovy je 1 853 m2, zastavěná plocha 704 m2.

Výrobní hala je provedena jako jednopodlažní, vícelodní o dvou výškových úrovních, se sedlovými střechami. Zahrnuje tři staticky samostatné, nezávislé železobetonové prefabrikované konstrukce – vysokoregálovou skladovací halu, výrobní halu, dále sklad a míchání barev v provedení ATEX, k použití do prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato hala je založena na železobetonových pilotách a podlaha na štěrkových pilířích. Podlahová deska je provedena jako drátkobetonová, s povrchovou úpravou epoxidovou stěrkou v antistatickém provedení. Nakládací můstky a vrata, vstupní dveře a okna jsou barevně sladěny se sendvičovou fasádou. Místnost technologického čištění je vybavena mostovým jeřábem v provedení do výbušného prostředí, další mostový jeřáb se nachází ve výrobní hale. Objekt je technologicky velmi náročný, realizace zahrnovala dodávku kompletních systémů VZT a chlazení, včetně chlazení a větrání pro ­technologii výroby, dále rozvody stlačeného vzduchu a dalších technologických medií. Zásobování teplem je řešeno centrální plynovou kotelnou, objekt je vybaven vodním sprinklerovým a CO2 hasicím zařízením, systémem ZOKT, EPS systémem, strukturovanou kabeláží a CCTV. Některé části výroby jsou vystrojeny koncovými prvky v provedení s odolností proti výbuchu dle klasifikace technologie v daných místnostech.


Celková užitná plocha výrobní haly je 10 875 m2. V hale je plánován směnný provoz pro celkem 200 pracovníků.
Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště jsou řešeny bezbariérově. V exteriéru budovy jsou na samostatných základech umístěna další technologické zařízení investora, včetně podzemních nádrží na skladování medií pro výrobu.
Slavnostní uvedení do zkušebního provozu proběhlo za účasti ministra průmyslu Ruské federace pana Denise Manturova, prezidenta Tatarstánu pana Rustama ­Minnichanova a ministryně průmyslu České republiky paní Marty Novákové. Vlastního zahájení výroby se ujal prezident společnosti Danaflex, pan Ayrat Bashirov. Tento zahajovací ceremoniál potvrdil mezinárodní význam této investice v rámci České republiky.

HEBERGER CZ s. r. o.
Teplárenská 608/11
108 00 Praha 10
tel.: +420 244 000 111
e-mail: heberger@heberger.cz
www.heberger.cz