Potěšitelné je, že dva z rekonstruovaných úseků Šternov – Psáře (dodavatel Eurovia ) a Loket – Hořice (Colas – Porr ) jsou již tak, jak bylo plánováno, zprovozněny v obou směrech. Na úsecích Větrný Jeníkov – Jihlava (Colas – Porr) a Lhotka – Velká Bíteš ( OHl ŽS – Alpine Bau CZ) byly zahájeny práce na modernizaci levého jízdního pásu. Proti původnímu termínu jsou tyto dva úseky v ročním skluzu. U Jihlavy je tak tomu z důvodu dřívějšího nařízení zimní přestávky, u Velké Bíteše byly dlouho vedeny spory dodavatele se zadavatelem o cenové zohlednění víceprací nutných ke stabilizaci málo únosného podloží.

Vraťme se nyní krátce k diskuzím, které provázely úvahy o modernizaci D1. Nejčastěji zmiňovaným argumentem odpůrců bylo, že rekonstrukci D1 by bylo lépe zahájit v okamžiku, kdy bude kompletně dokončena dálnice D11 a rychlostní komunikace R 35. Vytvořena by tím byla paralelní severní objízdná trasa, na D1 by došlo k výraznému omezení provozu a její modernizace by pak mohla probíhat mnohem intenzivněji a za výrazně plynulejšího provozu. Tato stavba však nebyla a není legislativně připravena. Rekonstrukce D1 se tedy stala nevyhnutelnou, denní realitou. Celkem má být do roku 2020 rekonstruováno 160 km dálnice D1 (v obou směrech 320 km), dálnice bude rozšířena v každém směru o 0,75 m a její celková šířka po dokončení tedy bude činit 28m. To umožní vedení provozu 2+2 i v průběhu uzavírky jednoho z jízdních pásů. Vedle samotné kompletní rekonstrukce betonového krytu vozovky v sobě modernizace D1 obsahuje úpravu odbočovacích a připojovacích pruhů a přejezdů středního dělícího pásu, rozšíření dálničních mostů a nadjezdů, opravu kanalizace a její doplnění o bezpečnostní prvky výměnu svodidel v celém úseku, opravu a modernizaci stávajícího systému tísňového volání SOS, doplnění telematických zařízení, výměnu veškerých kabelových vedení ve středním dělícím pásu (SDP) a doplnění protihlukových opatření. Celkem je modernizace rozdělena do 25 dílčích úseků.

Zanechme škarohlídství. Jízda po modernizované dálnici je jednoduše paráda!
Jak jsme již zmínili v úvodu, podle plánu se podařilo modernizovat a zprovoznit pouze dva úseky D1. Jízda po nich však musela nadchnout každého pravidelného uživatele D1. Nový povrch poskytuje řidičům naprosto nesrovnatelný jízdní komfort ve srovnání s původním stavem.  Na tomto místě je nutno říci, že stavbaři zde skutečně odvedli vynikající práci. Úroveň svezení po modernizované dálnici pak jednoznačně potvrzuje správnost přijetí rozhodnutí o realizaci celé akce.

Malá akceschopnost všem ubírá síly
S vědomím tohoto pozitivního zjištění jsou řidiči bezesporu připraveni spolknout nejednu hořkou pilulku v podobě všudypřítomných dopravních omezení a zdržení. Není se však možné tvářit, že průtahy se zahájením modernizace dalších úseků D1 jsou běžnou věcí, je třeba s nimi počítat a rok dokončení prací 2020 by měli řidiči brát více méně jako orientační.

Ptáme se, proč by tomu tak mělo být? Je přece možné předvídat, jak se budou odvíjet veřejné soutěže, jaké jsou odvolací lhůty účastníků,  kapacity a možnosti dodavatelů i finanční možnosti investora. Proč nejsou tedy soutěže vypisovány tak, aby i při stávajících legislativních podmínkách bylo zajištěno plynulé pokračování prací na rekonstrukci? Vždyť v současné době přeci jde o více méně opakované tendry. V budoucnu by se dle našeho názoru již neměla opakovat situace z letošního roku, kdy vítězové prvních dvou ze tří letos plánovaných úseků k rekonstrukci, jsou od února letošního roku známi, avšak bohužel,  Skanska ani konsorcium Metrostav – Swietelsky - Hochtief  podle plánu začít nemohli. ŘSD sice při vyhlášení výsledků soutěží na úseky Hvězdonice – Ostředek a Ostrovačice – Kývalka deklarovalo březnový termín zahájení, ve svých úvahách však jakoby nepočítalo s možností odvolání některého z uchazečů. K překvapení všech zúčastněných se však jeden z neúspěšných soutěžících o zakázku ozval. Byla jím italská stavební společnost Serenissima Construzioni, která sice nabídla nejnižší cenu, ale ze soutěží byla vyřazena. Teprve před nedávnem se vypořádaly její námitky a odvolání k ŘSD a antimonopolnímu úřadu. S tím, že je třeba brát v úvahu odvolání neúspěšných uchazečů, tak zřejmě plány ŘSD nepočítají. A to je vážná chyba. Na přelomu roků 2015/2016 mají být soutěženy další tři úseky modernizace. Ministr Dan Ťok uvedl, že jeho snahou bude soutěžit úseků šest. Věřme, že se tyto proklamace změní ve skutečnost a rekonstrukce dálnice D1 chytne rytmus, který umožní splnění deklarovaného termínu jejího dokončení. Netrpělivě to očekává celá motoristická veřejnost.

Ivo Románek