V úvodu hosty přivítal Ing. David Baroš MBA, jednatel firmy REPONT s. r. o., která tuto značku u nás zastupuje. Následovala přednáška Manuela Antona ze španělského výrobního závodu TRELLEBORG IZARA o technickém řešení systému kobercových mostních závěrů TRANSFLEX. Po krátké přestávce se slova ujal Roman Ondruška ze zkušebního ústavu TZÚS Praha, který přítomným vysvětlil metodiku zkoušení mostních závěrů a přiblížil související platné normativy. Na něj pak navázal Jiří Jadrníček ze společnosti REPONT, který se zaměřil na postupy a praktické zkušenosti z instalace kobercových mostních závěrů Trasflex na stavbách v České republice. Následovala konstruktivní diskuze a odpovědi na celou řadu zajímavých technických dotazů, které v souvislosti s realizací mostních závěrů trápí projektanty, stavební dozory i zástupce investorů.

V průběhu celého dopoledního programu bylo pro pozvané hosty zajištěno občerstvení. Po skončení přednášek a diskuze následovalo pozvání na výborný oběd. Firma REPONT by tímto ráda poděkovala odborným hostům za jejich hojnou účast a bude se těšit na další pokračování, které by mělo proběhnout letos v Praze.

JZ