V rámci dopravního hřiště o velikosti 70 x 50 m je zapracován maximální možný počet prvků a situací, které mohou řidiče a chodce v běžném silničním provozu potkat. Konkrétně jde o kruhový objezd, světelnou křižovatku, křižovatku s předností zprava, křižovatku se svislým dopravním značením upravujícím přednost, jednosměrnou pozemní komunikaci, železniční přejezd se světelnou signalizací, chodníky, stezku pro chodce a cyklisty, autobusovou zastávku, přechod pro chodce, přejezd pro cyklisty, zúžení vozovky, parkoviště, zpomalovací prahy, připojovací pruh a čerpací stanici.

„Smyslem dopravních hřišť je možnost nacvičit si chování v dopravních situacích a v prostředí blízkém běžnému silničnímu provozu. Statistické přehledy jednoznačně dokazují, že působení dopravní výchovy má následně pozitivní vliv na chování dětí v reálném silničním provozu. Nové dopravní hřiště v Zábřeze všechny tyto požadavky na dopravní výchovu splňuje a děti budou mít možnost vyzkoušet základní prvky, které se vyskytují v reálném dopravním provozu,“ přiblížil starosta Zábřeha František John.

Pro řízení světelné křižovatky, železničního přejezdu a vozidel IZS na dětských dopravních hřištích realizovaných společností AŽD slouží výukový mikroprocesorový řadič MD-2+. Obsahuje čelní panel s vizualizací křižovatky včetně ovládání, kterým lze navodit různé dopravní situace. Řadič lze ovládat i prostřednictvím webové aplikace. Zatímco doposud společnost AŽD instalovala řadiče s tlačítkovým ovládáním, v Zábřeze byl poprvé použit panel s LED dotykovým ovládáním.

 

„Výukový řadič je možné přepínat do dvou režimů, automatického či manuálního. V automatickém režimu začne řadič dle nastavených časů cyklicky měnit jednotlivé nastavené fáze na křižovatce. Chodecká návěstidla se aktivují automaticky nebo po stisku příslušného chodeckého tlačítka, železniční přejezd je uveden do výstrahy každé tři minuty. Stejně tak je aktivována signalizace Integrovaného záchranného systému. Je možné individuální nastavení těchto časů. V manuálním režimu řízení lze volit konkrétní dopravní fáze křižovatek a výstražníků a ty libovolně zastavovat. Má to význam při výuce, kdy je stav signálů na křižovatce možné pozastavit, vysvětlit účastníkům situaci na křižovatce a poté dále pokračovat,“ vysvětlil Martin Ambrož, projektový manažer divize Automatizace silniční dopravy společnosti AŽD, který má realizace dětských dopravních hřišť na starost.

Ze stavebních prací zmíníme novou komunikaci o šířce tři metry, chodníkové plochy, cyklostezku, parkoviště, autobusový záliv, plochu pro čerpací stanici, manipulační plochy.

V letošním roce společnost AŽD postavila dětská dopravní hřiště ve Zlíně-Malenovicích, Ostravě-Svinově, Kyjově, Svitavách, Havířově a v Zábřeze.

 

INFORMACE O STAVBĚ:

NÁZEV STAVBY: Zábřeh, dětské dopravní hřiště
INVESTOR: Město Zábřeh
ZHOTOVITEL: AŽD Praha s. r. o.
HODNOTA ZAKÁZKY: 5 343 333 Kč
REALIZACE: 09/2019 – 11/2019