O společnosti

Na českém trhu naše společnost působí již 13. rokem a specializujeme se především na dodávku polyethylenového potrubí pro tlakové rozvody vody, plynu a kanalizace v dimenzích d 25 - 1200 mm. V České republice výhradně zastupujeme výrobce Egeplast a Pumpenboese a ve spolupráci s našimi inženýry z výrobního závodu poskytujeme kompletní servis od přípravy projektu po samotnou realizaci stavby. S ohledem na vzrůstající trend využití bezvýkopové technologie nabízíme rozsáhlý sortiment potrubí určený pro všechny způsoby pokládek.

Faktory, které ovlivňují projektanta a investora pro použití polyethylenových trubek:

- vysoká životnost
- potrubí je velice flexibilní a nekoroduje
- nemá žádné hrdlové spoje - nedochází k případným poruchám vlivem sedání zeminy a dožití pryžového těsnění
- výborné hydraulické parametry - minimální hydraulické ztráty, nedochází k žádnému zarůstání potrubí a tím ke snížení kvality vody
- podstatně snazší manipulace a rychlejší pokládka s ohledem na stavební délky
- PE potrubí se chová vůči širokému prostředí neutrálně a je recyklovatelné
- možnost zvolit speciální vícevrstvé potrubí pro moderní způsoby pokládek

Praktické příklady staveb velkých dimenzí

Sanace vodovodního přivaděče v Chrudimi

Investor: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Provozovatel: Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Zhotovitel: Zepris s.r.o.
Název stavby: Chrudim - Pardubice, VDJ Slatiňany - VDJ Mikulovice, obnova vodovodního přiváděcího řadu DN 600
Použitý materiál: potrubí PE-HD PE 100+ egelen® d 630x24,1 mm, délka tyčí 13,4 m

Na jaře tohoto roku proběhla obnova nejvíce postiženého místa vodovodního ocelového přivaděče DN 600 mm. Samotné realizaci předcházela technická diskuze na straně vlastníka a provozovatele vodohospodářské infrastruktury a specializovaných dodavatelských firem o možnostech sanačních technologií, zvážení všech výhod a případných rizik. Na tomto základě došlo ke zvolení bezvýkopové technologie Swagelining, kdy se do původního potrubí zatahuje přes redukční vložku nové polyethylenové potrubí stejné dimenze. Metoda využívá vysoké flexibility polyethylenového potrubí a zároveň vyžaduje naprosto kvalitní potrubí vyrobené ze 100% granulátu s vysokým modulem pružnosti. Výběr této technologie podpořila velmi krátká doba realizace (cca 3 měsíce), maximální omezení zemních prací a minimální zábor zemědělských pozemků. Sanovaný úsek měřil téměř 1300 metrů a byl rozdělen do čtyř úseků při využití dvou startovacích (20 m x 3 m), třech cílových (10 m x 2 m) a několika montážních jam (2 m x 1 m), potřebných při čištění potrubí před sanací. Dodávku vody po dobu sanace zajišťoval provizorní obtok z polyethylenového potrubí d 315 x 12,1 mm.

Výstavba přivaděče surové vody pro elektrárnu Počerady

Investor: ČEZ a.s.
Generální dodavatel: ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Zhotovitel: METROSTAV a.s., divize 8
Název stavby: Paroplynový zdroj 880 MWe Počerady - OB 05.1 Zásobování surovou vodou
Použitý materiál: potrubí PE-HD PE 100+ egelen® d 710 x 64,5 mm, délka tyčí 13,4  m

V červenci letošního roku začaly práce na obnově zásobování surovou vodou pro paroplynový zdroj 880 MWe Počerady. Součástí stavby je výměna ocelového přivaděče DN 600 mm o celkové délce cca 15 000 metrů, který bude nahrazen polyethylenovým potrubím pro provozní tlak PN16 o rozměrech d 710 x 64,5 mm. Potrubí jsou vedena ve třech souvislých trasách A, B a C. Výměna probíhá na trase A a B. Stavba bude probíhat za plného provozu, vždy budou funkční dvě ze tří tras, což bude zajištěno by-passem. Zdrojem surové vody je řeka Ohře, kde je voda odebírána z jezové zdrže. Odtud je dopravena gravitačně do čerpací stanice. Polyethylenové potrubí bude svařeno do svařenců potřebných pro daný úsek metodou na tupo a v propojích ve výkopu a šachtách budou používány elektrospojky. Pro přírubové spoje budou dodány speciální lemové přechody d 710 / DN 600 mm.

Díky výrobním možnostem a technickému zázemí výrobního závodu Egeplast a skutečnosti, že pro výrobu se používá pouze nejkvalitnějších granulátů ze sdružení výrobců granulátů Asociace PE100+, se naše firma mohla zúčastnit výběrového řízení a plnohodnotně zodpovídat veškeré dotazy investora, projektanta a zhotovitele.


GEREX LIBEREC, s.r.o.
České mládeže 15/14 , 460 07 Liberec 7
tel.: 485 130 647, fax: 485 131 282
e-mail: gerex@gerex.cz, www.gerex.cz