V letošním roce bude část nově vybudovaných úseků D4 využita v rámci dočasné organizace dopravy, což znamená, že řidiči již budou částečně využívat některé části budoucí D4. Na jaře odstartují na hlavní trase Via Salis dvě velké uzavírky a budou pokračovat některé stávající.

Po celou dobu projektu výstavby D4 bude uzavřena silnice I/4 mezi mimoúrovňovými křižovatkami Háje a Milín, a to mezi kilometry 46 až 49,8.  Tato část silnice I/4 je dnes nahrazena nově vybudovanou souběžnou komunikací, na kterou naváže v květnu letošního roku objízdná trasa od mimoúrovňové křižovatky Milín až po křižovatku s ulicí 11. května. Tato objízdná trasa, která povede přes Milín, potrvá 200 dní. Objízdná trasa je vedena po místní komunikaci, převážně po ulici 11. května. Během uzavírky se vybuduje levá polovinu dálnice, na níž bude provoz převeden na konci září 2023. Provoz mezi mimoúrovňovými křižovatkami Milín a Háje bude obnoven až se zprovozněním dálnice D4 na konci roku 2024.

Ve stavebním úseku č. 4 mezi obcemi Lety a Čimelice bude od počátku dubna do poloviny května uzavřena silnice I/19, která kříží stávající I/4, která se stane v budoucnu v tomto úseku dálnici. V místě křížení se vybudují dva kruhové objezdy a následně i mimoúrovňové křížení dálnice D4 s I/19.

Na stavebním úseku č. 6 u Mirotic bude koncem dubna zrušen trvale sjezd ze silnice I/4 na Radobytce. Řidiči budou moci místo toho využít sjezd na Nové Hospodě nebo průjezd přes Mirotice.

Kromě těchto rozsáhlejších dočasných uzavírek bude i v letošním roce částečně omezován provoz v různých úsecích podle toho, jak bude stavba dálnice postupovat. Částečná omezení jsou plánována tak, aby byla co nejméně narušena plynulost dopravy a zdržení pro řidiče byla co nejkratší. Tam, kde je to jen trochu možné, jsou práce naplánovány na víkend nebo na noční hodiny, aby probíhaly za co nejnižšího provozu aut. Místní omezení menšího rozsahu se řeší buď zúžením komunikace, svedením dopravy do jednoho pruhu, nebo zavedením kyvadlové dopravy.

„Prosíme řidiče o ohleduplnost a dodržování stanovené rychlosti, aby v místech dopravních omezení docházelo k co nejmenšímu zdržení. Zároveň chci poděkovat všem za trpělivost,“ uvedl generální ředitel Via Salis Christian Biegert.

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Stavební práce provádí společnost DIVia stavební, která patří do Skupiny VINCI Construction CS, provoz a údržba na existujících téměř 16 kilometrech je od 1. 7. 2021 v rukou společnosti Via Salis Operations, vlastněné ze 100 % VINCI Highways.

Přehled hlavních uzavírek a omezení na stavbě D4 je zveřejněn na internetových stránkách Via Salis.