Při realizovaných tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 329 mil. Kč bylo v loňském roce u ELK a.s. dosaženo 7,3 mil. Kč zisku před zdaněním. Výroba domů dosáhla v roce 2011 celkem 261 ks.  pozitivní byl zejména vývoj výroby a prodeje montovaných a srubových domů pro tuzemský trh, kterých se v Plané nad Lužnicí meziročně  prodalo o 79% domů více. V roce 2011 bylo prodáno celkem 59 domů, z toho 30 domů tvořily nové domy akční řady PRAKTIC, která vznikla v letech 2010-2011 v konstrukčních kancelářích českého výrobního závodu koncernu ELK.

V rámci koncernu ELK Fertighaus AG Schrems (Rakousko) patřila společnost ELK a.s. v loňském roce k nejlepším pobočkám. Dlouhodobě dobré výsledky a důvěra majitelů stojí i za nyní dokončovanou investicí do rozšíření výroby v celkové hodnotě cca 25 milionů Kč.

V Plané nad Lužnicí tak v průběhu října 2011 až dubna 2012 vyrostla zcela nová skladovací hala s integrovaným přířezem plošného materiálu, přesunula se výroba srubových domů do dříve nevyužívaných prostor, hlavní výrobní hala prošla přestavbou a jsou v ní instalovány nové technologie, rozšířilo se také sociální zázemí a kancelářské prostory pro personál zajišťujícího dvousměnný provoz.

Celý projekt s názvem „GipfelStürmer“ (Na cestě k vrcholu) posiluje pozici společnosti ELK a.s. Planá nad Lužnicí jako stabilní firmy se silným zázemím a schopností vyrábět nejen tzv. katalogové (typové) domy, ale i rozlišné a mnohdy komplikované zakázky, které mají uspokojit i ty nejrozmanitější představy zákazníka. Výrobní kapacita závodu v Plané nad Lužnicí se navíc navýšila na 2,2 domů denně.

Růstovým impulsem bude i plánované otevření nového vzorového domu v Praze-Čestlicích, kde chce společnost ELK postavit do září letošního roku přízemní dům oblíbené řady PRAKTIC, a to PRAKTIC 128 v provedení 4+kk s užitnou plochou 127 m2. Zpřístupnění třetího vzorového domu v České republice usnadní cestu k novému bydlení zejména všem zájemcům z Prahy a středních Čech.

V současnosti zaměstnává společnost ELK a.s. 200 pracovníků.

Projekt „Gipfelstürmer 2012“ rok poté

Na začátku roku 2011 bylo zadáno vedením rakouské společnosti ELK Fertighaus AG poradenské firmě Advicum provést audit výrobních závodů ELK a doporučit jeden ze závodů, kde budou rozšířeny výrobní kapacity koncernu. Na jaře 2011 doporučila poradenská společnost na základě podrobných vyhodnocení jednotlivých výrob koncernu ELK z ekonomického hlediska a z důvodu zachování možnosti vyrábět i tzv. atypické projekty rozšířit výrobu v ELK Planá nad Lužnicí! Podle provedených návrhů a kalkulací bylo rozhodnuto o investici ve výši cca 25 milionů Kč.

Rozhodnutí majitelů znamenalo nejen vloženou investici, ale především vloženou důvěru do pracovníků společnosti ELK a.s. Tato dozajista potěšující zpráva však postavila celý tým ELK Planá před jeden z nejzásadnějších úkolů v celé 22-leté historii společnosti ELK a.s. Poprvé se totiž mělo odehrát několik podstatných stavebních úprav v poměrně krátké době. Stavební práce byly rozděleny do 4 částí (chronologicky):

1.         Výstavba nové skladovací haly s integrovaným přířezem plošného materiálu
2.         Přesunutí výroby srubových domů do stávající nevyužívané haly
3.         Přestavba a instalace nové technologie v hlavní výrobní hale
4.         Rozšíření sociálního zázemí pro personál zajišťujícího 2-směnný provoz

V několikačlenném týmu byl vypracován konečný návrh pro modernizaci výrobní linky. Výstavba nové skladové haly s centrálním přířezem byl sice finančně největší počin, z hlediska termínů a naplánování byl ale nejjednodušší. Výstavba nové haly totiž nijak neovlivnila právě probíhající výrobu domů. Ani přístavba nových šaten neměla znamenat zásadní ovlivnění výroby. Co ale mohlo podstatně ohrozit termíny vyráběných zakázek, byla rekonstrukce hlavní výrobní haly. Zásah do hlavní výrobní haly spočíval mimo jiné v přesunutí jednoho z hlavních nosných sloupů konstrukce haly. Tento zásah byl zásadní především proto, že umožnil rozdělit do té doby na sobě závislé výroby venkovních a vnitřních stěn. Jako dodavatel nových výrobních stolů a manipulační techniky byla vybrána společnost WEINMANN se sídlem v Německu. Tato společnost s dlouholetou tradicí v oblasti navrhování a výroby technologie pro výrobce montovaných domů dodala do ELK a.s. Planá nad Lužnicí 5 nových výrobních stolů, 1 převážecí a stavěcí stůl, dále pak 4 vakuové manipulátory pro manipulaci s deskovým materiálem a nakonec softwarové vybavení pro synchronizaci a řízení celého systému. Dne 15. 2. 2012 dorazila do Plané na 3 kamionech nová technologie, aby mohl být necelý měsíc poté, přesně 8. 3. 2012 spuštěn testovací provoz na nových stolech. Tato činnost si vyžádala odstavení výroby v trvání dvou týdnů.

Paralelně s nově vznikající výrobní linkou došlo k přesunu stávajících výrobních stolů do budoucí haly na srubové domy. V této hale bylo zapotřebí vybudovat např. zakládací dráhy pro hotové stěny, ručně poháněný rozvážecí vozík apod. Na místo původních přesouvaných stolů pro srubové domy v hlavní výrobní hale byly převezeny překlápěcí stoly z pracoviště výroby venkovních stěn. Za posledních 10 let byly na těchto stolech vyrobeny stěny pro bezmála 1800 domů ELK. Po jejich přesunu do druhé části haly vznikla samostatná a nezávislá výrobní linka pro zhotovení štítových stěn. Ta do té doby  fungovala pouze pomocí manipulace s jeřáby a byla využívána i pro výrobu srubových stěn. V oblasti rekonstrukce hlavní výrobní haly bylo provedeno asi nejvíce různorodých zásahů, které však umožnily zahájit 19. března 2012 plně automatizovanou výrobu venkovních stěn v ELK a.s. Planá nad Lužnicí.

Na volné parkovací ploše ve spodní části areálu firmy mezitím vyrostla zbrusu nová skladová hala, jejíž nedílnou součástí bude i využití nové optimalizační pily značky Mayer určené pro přířez prakticky veškerého plošného materiálu používaného při výrobě stěn domů ELK. Termín dodání této pily byl s dodavatelem (společnost Felder Group) dohodnut na 11. týden roku 2012. Aby mohla být pila v uvedeném týdnu nainstalována a následně zprovozněna, byla ihned po výstavbě a předání skladové haly dokončena kompresorovna s nově pořízeným šroubovým kompresorem. Dále bylo instalováno společností Cipres Filtr Brno vysoce výkonné odsávací zařízení určené především pro sání jemného prachu na bázi sádry nebo cementu. Pila byla dodána na termín, odsávání i kompresor byly včas zprovozněny a tak po týdenním zkušebním provozu bylo dne 19. 3. zahájeno plnohodnotné řezání sádrokartonových a cementovláknitých desek s využitím síťového přenosu dat z konstrukčního oddělení ELK Planá. Po „vyladění“ drobností s ohledem na rozdílné výšky vyráběných stěn, bude tzv. centrální přířez neocenitelným přínosem pro výrobu venkovních a vnitřních stěn, ale také pro zakázkovou výrobu okenního ostění, které již více než 3 roky  ELK a.s. Planá nad Lužnicí dodává do všech výrobních závodů koncernu ELK.

V současné době probíhají montážní a dokončovací práce na přístavbě šaten a kancelářských prostor pro nově příchozí zaměstnance. Dokončení šaten se předpokládá v polovině dubna.  Všechny popsané činnosti posilují pozici stabilní firmy společnosti ELK a.s. Planá nad Lužnicí se silným zázemím a schopností vyrábět nejen tzv. katalogové (typové) domy, ale i rozlišné a mnohdy komplikované zakázky, které mají uspokojit i ty nejrozmanitější představy zákazníka.

Kapacitní možnosti společností ELK Fertighaus AG Schrems a ELK a.s. Planá nad Lužnicí se po dokončení provedených úprav a rekonstrukcí vyšplhají až na neuvěřitelných 5,5 domů denně.

Roman Kratochvíl
výrobní ředitel ELK a.s., Planá nad Lužnicí

ELK a.s.
Strkovská 297, 391 11 Planá n. Lužnicí
tel. : 381 604 101,fax : 381 604 102
e-mail : blaha@elk.cz , www.elk.cz