Cílem stavby „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“ je zajistit plnění závazných parametrů modernizované trati na celém koridoru. Jedná se především o prostorovou průchodnost UIC GC, traťovou třídu zatížení UIC D4, úpravy geometrických parametrů koleje odstraňující lokální omezení rychlosti, zajištění dostatečné kapacity dráhy, dodržení hygienických limitů hluku a vibrací, nahrazení nevyhovujících konstrukcí a zařízení, zajištění přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Realizace železničního svršku a spodku v oblasti „Klánovického lesa“
Při realizaci stavby musela být dodržena podmínka na rekonstrukci železničního spodku a svršku pomocí tzv. „technologie bez snesení“, což zjednodušeně řečeno znamená, že kompletní rekonstrukce proběhla výhradně pomocí kolejových mechanizmů. Uvedená technologie významně přispěla k minimalizaci výlukových nároků a silničních přeprav pro rekonstrukci kolejí v oblasti „Klánovického“ lesa. V době letních prázdnin 2015 byl na trojkolejném 4 km dlouhém úseku mezi Úvaly a Blatovem nasazen sanační stroj RPM 2002, který je ve vlastnictví koncernu Swietelsky, a obnovovací stroj MATISA 95 SR, který patří koncernu STRABAG. Tyto stroje byly v rámci dne otevřených dveří představeny i zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Sanační stroj RPM 2002
Sanační stroj typu RPM 2002, vyrobený firmou Plasser & Theurer, umožňuje realizaci sanace technologií bez snášení kolejového lože, při které recykluje štěrkové lože a zároveň zabudovává novou konstrukční vrstvu s možností doplnění jedné vrstvy geosyntetického materiálu dle požadavků projektu. Sanační komplex se skládá z jednotky pro těžení materiálů, recyklační jednotky, pohonné jednotky a podbíjecí části, doplněné o předávací jednotku se zásobníkovým vozem, jež umožňuje doplňování nového materiálu štěrkového lože a konstrukční vrstvy. Nedílnou součástí strojní sestavy jsou samovýsypné vozy typu MFS umístěné na začátku a konci stroje. Jednotka pro těžení materiálů provádí separované těžení štěrkového lože a materiálu zemní pláně prostřednictvím dvou těžících řetězů, urovnává zemní pláň a zároveň umožňuje rozprostření geosyntetického materiálu a zabudování konstrukční vrstvy včetně zhutnění a zabudování kameniva štěrkového lože. Pohyb veškerého materiálu v oblasti stroje je řešen pomocí soustav přepravníkových pasů.

Recyklační jednotka umožňuje recyklaci vytěženého štěrkového lože prostřednictvím drtiče v kombinaci se sestavou sít. Podbíjecí jednotka zajišťuje podbití koleje umožňující následnou jízdu vlaku rychlostí až 70 km/h. Pohyb celé soupravy jak na staveništi, tak na kolejích určených pro přesun soupravy, zajišťuje hnací vůz, umožňující jízdu i po dopravní koleji mimo úsek výstavby. Výkon sanačního komplexu činil 500 - 800 m koleje za den.

Obnovovací stroj MATISA 95 SR
Vysoce výkonný stroj pro výměnu kolejového roštu, případně pouze kolejnicových pasů, či pouze pražců. Hlavní předností stroje je vysoký denní výkon činící až 2250 m za desetihodinovou směnu. Konstrukce kladecí jednotky soupravy umožňuje přesnou pokládku nového kolejového roštu do osy a nivelety stávající koleje bez jakéhokoliv externího zaměření. V případě potřeby je možný boční posun kolejového roštu až 100 mm. Souprava je v případě potřeby schopna zapustit niveletu nově pokládané koleje až o 100 mm níže oproti původní niveletě. Stav nově položené koleje je monitorován jednotětivovým tříbodovým měřícím systémem a zaznamenán digitálním osmikanálovým záznamovým zařízením, jehož výstup je dokladem o kvalitě geometrické polohy koleje (GPK). Parametry dosažené GPK dovolují po obnově bez dalšího podbíjení rychlost až 70 km/h.

Stavba „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“ je těsně před dokončením. Nyní probíhají funkční zkoušky a měření všeho druhu a profesí. Realizační tým dokázal za mimořádných okolností realizovat dílo v souladu s projektovou dokumentací a s použitím vlastních schopností, dovedností a know-how přidat tomuto dílu další hodnoty, které jistě budou mít vliv na kvalitu, trvanlivost a celkovou hodnotu díla.

STRABAG Rail a.s.
tel.: 475 300 111
fax: 475 300 100
e-mail: ustinl@strabag.com , www.strabagrail.cz