V průběhu loňského roku se pracovníci společnosti přestěhovali do zbrusu nové centrály firmy, kterou si postavili  v prostorách vlastního areálu v pražských Vysočanech. Také v letošním roce jsme zde měli možnost hovořit s výrobně-technickým ředitelem společnosti, panem Ing. Jiřím Škabradou. Toho jsme se v úvodu našeho setkání zeptali, zdali i ve STEPu pociťují zvýšenou poptávku po stavebních pracích. Ten k naší otázce poznamenává:

Ing. Jiří Škabrada

„Ano, je tomu tak. Zakázek vskutku přibylo, i když na druhé straně musím říci, že my jsme nikdy neměli o práci nouzi. Problém je spíše zabezpečit rostoucí počet akcí kvalitním týmem pracovníků. Naší filozofií totiž není diametrálně zvyšovat obrat společnosti, ale zejména udržet vysokou kvalitu odvedené práce pro naše tradiční investory.“

Jaké stavby jste dokončili v poslední době?

V březnu 2018 jsme dokončili pro společnost YIT výstavbu obytného souboru Koivu Zličín. Tento projekt obsahoval výstavbu celkem 11 bytových domů s celkem 145 byty moderního střihu. Z našeho pohledu se jednalo o velmi úspěšnou realizaci. Největším náporem na nás bylo vyhovět veškerým klientským změnám. Na přelomu roku 2017 až 2018 jsme také dokončili unikátní residenční projekt s názvem Castle View. I zde jsme v prvním čtvrtletí dokončovali řadu klientských změn, z nichž některé jsme realizovali přímo s investory. Osobně mám z tohoto zdařilého, bez nadsázky řečeno pětihvězdičkového, projektu velkou radost. Při jeho výstavbě jsme použili řadu zcela nových materiálů a technologických postupů. K nim patřily kupříkladu hřebenem tahané fasády typu manšestr, dále omítkoviny imitující pohledové betony a řada dalších. Ty společně s hliníkovými výplněmi otvorů a proskleným zábradlím tvoří opravdu moderní, designově nadstandardní obytný celek.

Residence Castle View

Na jakých pro vás nosných zakázkách pracujete nyní?

V současné době provádíme hned několik nosných staveb. První, kterou bych rád zmínil, je realizace bytového souboru s názvem AALTO Cibulka. Jedná se o developerský projekt společnosti YIT, jehož předmětem je výstavba 250 bytových jednotek. Stavbu tohoto projektu jsme zahájili v říjnu 2017. Termín dokončení je plánován přibližně na konec roku 2019. Další významnou zakázkou, kterou realizujeme, je novostavba administrativní budovy pro společnost Metrans v Praze. Jedná se o výstavbu čtyřpodlažní monolitické stavby, která je umístěna v těsné blízkosti železničních koridorů. Výstavba v tomto exponovaném prostoru si vyžádala celou řadu bezpečnostních opatření, ať již se jednalo o práce prováděné nad traťovým vedením či v ochranných pásmech železnice. Samozřejmě pokračujeme v pracích pro našeho tradičního investora, kterým je společnost Auto Jarov. Největší ze zakázek pro tuto společnost představuje modernizace autosalonu Audi v areálu společnosti na Jarově. Drobné modernizace a rekonstrukce provádíme i pro společnost IC Hotels. K nim patří kupříkladu vytvoření prezidentského apartmánu nebo přestavba sanitárních prostor v areálu Wellness Hotel Step. Další významné zakázky pak pro nás představují rozsáhlé rekonstrukce.

Můžete nám tyto rekonstrukce více přiblížit?

Samozřejmě mohu. Kupříkladu realizací další etapy pokračujeme v rekonstrukci hlavní centrály Komerční banky na Václavském náměstí. Složitost rekonstrukce spočívá v tom, že probíhá za plného provozu. V jejím rámci dochází k postupným přesunům pracovišť, která jsou následně obnovována. Rekonstrukce v sobě zahrnuje výměnu veškerých technologií elektro, chlazení, topení a kompletní přestavbou prochází i vnitřní dispozice. To klade značné nároky na logistiku jak v oblasti zásobování stavby, tak i dalších spojených činností. Další velkou zakázkou na poli rekonstrukcí je pro nás rekonstrukce Obchodního centra Ládví. Investorem akce je společnost Regata Čechy. Zde se jedná o komplexní adaptaci objektu, zejména pak rekonstrukci vnitřního komunikačního systému, na současný standard. Jejím obsahem je mimo jiné také vložení 4 ks nových výtahů a 2 ks eskalátorů. Rekonstrukce si vyžádala složitá statická opatření. Stavba projde také kompletní změnou vnitřní dispozice, výměnou rozvodů TZB a obnovou jak střešního tak i obvodového pláště budovy.

Koivu Zličín

Z nám dostupných informací víme, že se zabýváte i výstavbou nadstandardních rodinných domů.

Máte pravdu. Výstavba a rekonstrukce nadstandardních rodinných domů patří k našim tradičním disciplínám. Jako příklad bych zde mohl uvést velmi složitou rekonstrukci vskutku nadstandardního rodinného domu v Jilmové ulici v Praze, kterou jsme dokončili teprve nedávno. Dům prošel kompletní obnovou a nyní disponuje novou podstřešní konstrukcí, střechou i fasádou. Kompletně změněna byla i jeho vnitřní dispozice a samozřejmě zde proběhla také výměna všech instalací“.

Jaké jsou vaše vyhlídky pro nejbližší období?

Osobně věřím, že do nejbližší budoucnosti můžeme hledět s optimismem. Nyní připravujeme zahájení rekonstrukce pobočky ČSOB v Perlové ulici v Praze, jejímž předmětem bude vestavba vnitřní dispozice pro potřeby banky, pro našeho klienta Auto Jarov zahajujeme rekonstrukci gastro provozu v jejich areálu na Jarově a pokračovat budeme i v našich páteřních stavbách, kterými jsou rekonstrukce Komerční banky na Václavském náměstí či výstavba bytového projektu Cibulka. Připravujeme také druhou etapu prací pro společnost Metrans, jejímž obsahem bude rekonstrukce stávající administrativní budovy. Dále již nyní s našimi hlavními partnery plánujeme a koordinujeme činnost pro léta 2019-20 tak, abychom mohli včas a v požadovaných termínech naplnit jejich investiční záměry“.

Děkujeme za rozhovor a srdečně přijetí
Ivo Románek

STEP, spol. s r. o.
Malletova 2477/3, 190 00 Praha 9
tel.: 296 786 202
fax: 296 786 298
e-mail: step@step-praha.cz
www.step-praha.cz