Jedním z charakteristických rysů v činnosti společnosti je provádění stavebních prací převážně pro soukromé investory ve vysoké kvalitě a požadovaných termínech. Z významných projektů, které pracovníci firmy realizovali v uplynulém období, bychom rádi zmínili kupříkladu v loňském roce zkolaudovaný bytový soubor s názvem AALTO Cibulka s 250 bytovými jednotkami pro významného developera, společnost YIT, dále bytový projekt s názvem Castle View nebo výstavbu provozní budovy pro společnost Metrans. Zajímalo nás, jak se společnosti daří ve 31. roce její činnosti a také to, jak se jí dařilo zvládnout loňské náročné období poznamenané covidem. K tomu ředitel společnosti Ing. Jiří Škabrada poznamenává:

„Když toto období zpětně zrekapituluji, musím říci, že my jsme k pandemii covidu přistoupili velmi pragmaticky ještě před zavedením celostátních opatření. Flexibilně na všech stavbách jsme začali uplatňovat dnes již všeobecně známá hygienická opatření. Dále jsme stavby rozdělili na jednotlivé provozní buňky a vedení společnosti a zahájili jsme řízení staveb i lidí na dálku s pomocí elektronických nástaveb, jakými byly základně ­e-mail, a dále pak Skype, Teams apod. Toto období jsme také zvládli díky tomu, že naši páteřní dodavatelé přistoupili na tuto naši myšlenku a v poměrně krátké době jsme všichni na našich stavbách uplatňovali jednotná proticovidová opatření. Jako velmi pozitivní poznatek jsme vnímali také to, že všichni naši spolupracovníci i subdodavatelé chtěli pracovat a pokračovat ve své činnosti a ne se zastavit jako tomu bylo v jiných oborech. Z mého pohledu jsme zkrátka udělali všechno proto, aby naše stavby a činnosti mohly plynule pokračovat i v tomto složitém období.“

Ing. Jiří Škabrada


Takže nákaza covidem vaši činnost příliš nepoznamenala?

Bezesporu poznamenala. Zejména počáteční období covidu od března do května loňského roku přineslo spoustu zmatků a nejasností, ve kterém se fungovalo skutečně jen s velkými obtížemi. Při letošní hlavní vlně covidu, která započala těsně po Novém roce, a trvala až do konce dubna, jsme již měli s pandemií reálné zkušenosti. I u nás ve společnosti jsme měli individuální případy nákazy. Ale již jsme byli na tuto situaci připraveni. Při letošní vlně již naši nemocní kolegové měli vytvořený firemní systém a věděli, jak si rychle elektronicky předávat potřebné informace tak, aby naše činnost nebyla ohrožena. Byli vybaveni počítači, internetovým připojením a napojení na sdílené sítě. To jim umožnilo pracovat i z domu a pružně reagovat na případné požadavky zákazníků či spolupracovníků.

Je nyní na vašich aktivitách patrné slábnutí či stagnace pandemie?

Vnímáme, že pandemie slábne, ale zavádíme přísnější opatření na stavbách a již nyní se připravujeme na třetí podzimní vlnu, abychom udrželi plynulost naší činnosti. Chápeme, že tato nepříjemná situace trvá již dlouho a lidé jsou otupělí. Nicméně nám nezbývá nic jiného, než jim opakovat, že to je v zájmu nás všech, a že chceme být připraveni i na alternativu nástupu třetí vlny a nikoliv být znovu překvapeni.

Bytový soubor AALTO Cibulka


Jaké klíčové stavby realizujete v letošním roce?

I v letošním roce pokračujeme v realizaci našeho páteřního projektu, kterým je výstavba bytového souboru PARVI Cibulka pro developera YIT. Po jeho dokončení zde vznikne 150 moderních bytů loftového typu 1+kk až 5+kk. Pro našeho dalšího významného developera, realizujeme obytný soubor s názvem Rezidence Michelský park. Podílíme se také na výstavbě několika zajímavých projektů nadstandardních vil v oblasti městské části Praha 7 Troja a na celé řadě dalších projektů v celkovém objemu cca 1 mld. Kč. To představuje z našeho pohledu opět mírný nárůst výroby.

Dotýkají se vaší společnosti problémy s dodávkami a cenami stavebních materiálů?

Cena materiálů je v poslední době velký problém a také velká neznámá, která rezonuje v médiích i široké stavební veřejnosti. Nárůst cen materiálů je samozřejmě pro každou stavební společnost závažný problém, i když příčina není příliš zřejmá. Pro nás dodavatele je navýšení cen mnohdy v řádu až 30 %. Důvody mohou být různé. Jedním z nich může být, že výrobci v nejisté době covidu nechtějí příliš riskovat a vyrábět na sklad, čímž došlo k útlumu a snížení kapacity výroby. Další příčinou mohou být spekulativní nákupy obchodníků s komoditami a stavebními materiály.

Bytový soubor PARVI Cibulka


Jak se tato situace promítá do vámi připravovaných nabídek a projektů?

V tomto ohledu je toto období samozřejmě velmi složité. Je to jeden z důvodů, proč jsme nyní s našimi stavebními partnery v častějším a těsnějším kontaktu a diskutujeme s nimi o aktualizacích našich nabídek vzhledem ke změnám situace na trhu.

Kterou z vámi realizovaných staveb z posledního období považujete za nejzajímavější?

Osobně bych rád vyzvedl námi realizovaný bytový projekt ­PARVI Cibulka. Jedná se skutečně o velmi náročnou rekonstrukci bývalé tovární budovy firmy Meopta na luxusní bytový projekt s celkem 150 loftovými byty. Autorem architektonického návrhu projektu je jeden z našich předních architektů, Doc. Ing. Arch. Jakub Cigler. Díky centrálnímu vstupu a nejrůznějším službám, které budou umístěny v pasáži domu, bude projekt ­PARVI po svém dokončení představovat jeden z vrcholů moderního bydlení v ČR. Nerad bych opomněl i námi často realizovaný segment top luxusních rodinných domů pro náročné investory. Tato práce, kdy je nutné se společně s investorem pečlivě věnovat všem budoucím detailům domu a nejen kvantitě, nás profesně skutečně velmi naplňuje.

Auto Jarov Kunratice


Jaké stavby připravujete v nejbližší budoucnosti?

V současné době máme rozjeté projekty s přesahem až do konce roku 2022. Připravujeme nyní několik zajímavých projektů v Praze i jiných městech již pro roky 2022-23. O jejich zahájení se budeme moci zmínit v některém z našich dalších rozhovorů. Předpokládáme také, že s růstem cen stavebních materiálů, bytů i stavebních prací dojde v budoucnu k vyššímu tlaku na cenu ze strany zadavatelů staveb, zesílení konkurenčního boje a možná i zpomalení výstavby. Větší je i opatrnost developerů, kde řada projektů zůstává v kategorii příprava. Pevně však věřím v naši těsnou spolupráci se silnými a stabilními partnery, se kterými se nám podařilo vždy překlenout jakékoliv nelehké období,“ uvádí v závěru našeho setkání ředitel stavební společnosti Step, spol. s r. o., Ing. Jiří Škabrada.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek