My jsme v letním období již tradičně navštívili ředitele společnosti pana Ing. Jiřího Škabradu. V úvodu našeho setkání jsme se jej zeptali, jak hodnotí výsledky společnosti krátce po prvním pololetí letošního roku. Ten k tomu říká:

„Domnívám se, že tuto otázku nyní dostává mnoho stavebních firem. Důvody jsou zřejmé. V důsledku zahájení války na Ukrajině skokově vzrostly veškeré klíčové vstupy, zejména pak náklady na energie. Zvýšené náklady se krátce na to začaly promítat do pro stavebnictví klíčových výrobků, jakými jsou výztuž, dřevo, cihly apod. Tento fakt musely nutně zohlednit také nabídky stavebních firem, mezi které se řadíme, a stavební produkce začala zdražovat. Pro developery se najednou stávaly stavby neekonomickými, což způsobilo úbytek investorů, kteří chtějí stavět. Veškeré tyto objektivní okolnosti na stavebním trhu vyústily v tvrdší boj o stavební zakázky a větší tlak na cenu. U nás se to promítá do zvýšených nároků na práci obchodního oddělení. To se snaží nastalou situaci komunikovat s našimi partnery, přičemž mnoho z nich si kontext současné doby velmi dobře uvědomuje. My samozřejmě nyní dokončujeme již dříve rozpracované projekty. Další část naší práce spočívá ve snaze přesvědčit investory o tom, že je rozumné realizovat zakázky i nyní. Faktem zůstává, že do cen stavebních prací se i nadále promítají zvýšené stavební náklady na materiály či mzdy, i když mírný pokles cen materiálů již nastal. Nicméně čekat, že mávnutím proutku něco razantně zlevní, zejména pak v Praze, je v tuto dobu velmi nejisté. Přesvědčujeme proto naše zákazníky, aby stavby rozjeli a stavebnictví se dalo znovu do ­pohybu.“

Daří se vám tento záměr naplňovat?

Naše společnost je dlouhodobě stabilní firmou, a to jak v oblasti zakázek, tak i v oblasti lidských zdrojů. Pracujeme s okruhem stálých investičních partnerů. A pokud se mě ptáte, zdali se nám daří přesvědčovat naše zákazníky o tom, že je vhodné začít realizovat jejich investiční záměry i za současných podmínek, pak odpověď zní ano. Každý časový odklad investice s sebou totiž přináší mnohdy nemalé ekonomické ztráty, ať již z neuskutečněných prodejů, či nižší kapacity služeb, což je samozřejmě také nutné při plánování investic vždy vzít v úvahu.

V uplynulém období jste řadu měsíců pracovali na výstavbě rezidenčního projektu PARVI Cibulka. V jaké fázi se nachází tento projekt nyní?

Projekt Parvi Cibulka je dokončen a byl námi předán investorovi, kterým je developerská společnost YIT Stavo s.r.o. Máme z toho skutečně velkou radost. Je to z našeho pohledu projekt, kterým se můžeme chlubit a je přihlášen do řady soutěží. Věříme, že úspěšné dokončení tohoto projektu nám dále pomůže prohlubovat naši spolupráci s touto developerskou společností.

Vaší parádní disciplínou je výstavba nadstandardních rodinných domů. Pokračují vaše aktivity i v této oblasti?

Ano. V současné době pokračujeme ve výstavbě developerského projektu „Villa domy Stodůlky“, jehož obsahem je výstavba celkem 55 rodinných domů. Právě tento projekt je příkladem, kdy se nám po menším váhání podařilo developera ED Group, s nímž dlouhodobě spolupracujeme, přesvědčit o tom, že v projektu má smysl pokračovat i za současných podmínek. Nyní projekt běží na plné ­obrátky a rozbíhají se i prodeje domů. Pevně věříme, že tento krásný rezidenční projekt bude nakonec zdárně dokončen ve všech svých třech plánovaných etapách do konce roku 2024 a to včetně výstavby zdravotního střediska.

V uplynulém období jste se podíleli také na výstavbě rezidenčního projektu s názvem Rezidence Michelský park. V jaké fázi se nachází tento projekt?

Je tomu tak. V současné době je projekt také dokončen a úspěšně předán investorovi, společnosti ED Group. Obsahem projektu byla výstavba celkem pěti bytových domů se dvěma podzemními a pěti nadzemními podlažími. V domech se nachází celkem 155 bytových jednotek různých velikostí 1+kk až 4+kk s užitnými plochami od 28 m2 do 110 m2. V suterénu domů je situováno celkem 178 parkovacích stání a každá bytová jednotka má i sklepní kóji. O kvalitě a úspěchu tohoto projektu nejlépe vypovídá fakt, že byl kompletně vyprodán.


Jaké další bytové projekty nyní dokončujete?

Rád bych zde zmínil dva menší, nicméně neméně hezké bytové projekty. První z nich dokončujeme v Litoměřicích pro soukromého investora. Zde se jedná o bytový dům s celkem 25 bytovými jednotkami různých velikostí. Projekt má název Daliborka a jeho dokončení plánujeme na závěr letošního roku. Dalším projektem pro soukromého investora je kupříkladu bytový dům na ulici Vlkova v Praze na Žižkově, který bude po svém dokončení sloužit k nájemnímu bydlení.

Jedním z vašich tradičních investorů je společnost Auto Jarov. Nezbrzdily výše uvedené okolnosti spolupráci s tímto investorem?

Určitě ne. Ba právě naopak. Nejlepším dokladem těchto slov je, že pro tohoto investora dokončujeme v Praze hned dva velké stavební projekty. První z nich je výstavba autosalonu pro značku Škoda a druhou pak nástavba stávajícího autosalonu Audi. Obě akce probíhají souběžně v areálu společnosti Auto Jarov Kunratice.

Daří se vám získávat zakázky i pro nejbližší období?

Intenzivně na tom pracujeme. Připravujeme projekty z kategorie zastavené developerské výstavby, velký projekt plánujeme v oblasti středních Čech a rádi bychom se zaměřili i na rekonstrukce stávajících činžovních a bytových domů, které dnes již svými parametry a technologiemi neodpovídají úrovni dnešní doby. Plánujeme také realizaci nástavby na polyfunkční objekt administrativní budovy naší společnosti Step v roce 2025, kde bychom chtěli zvětšit její prostory o jedno podlaží.

V současné době se stavebnictví potýká s nedostatkem kvalitních pracovníků. Jakou pozornost u vás věnujete této oblasti?

Jedním slovem – značnou. Práci na zkvalitňování a udržitelnosti našeho týmu věnujeme skutečně velkou pozornost a to nejen na pracovišti, ale i mimo ně. Zavedli jsme kupříkladu pravidelné roční teambuildingové výjezdy, což značně přispívá ke stabilitě našeho týmu. Kupříkladu jsme s ním v uplynulém roce „dobyli“ Sněžku a velký ohlas měl i náš letošní teambuilding, který jsme uskutečnili na Lipně. Obojí mělo mezi našimi spolupracovníky velký ohlas a budování nadstandardních vztahů mezi námi je jednou z našich hlavních priorit,“ říká na závěr našeho setkání Ing. Jiří Škabrada.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek