Po úsecích 9 a 14 se naše společnost podílí na rekonstrukci dalších dvou částí dálnice D1. Úsek 10 sahá od mimoúrovňové křižovatky Hořice (exit 75) k mimoúrovňové křižovatce Koberovice (exit 81). Stavba byla zahájena v pátek 31. března nutnými vysprávkami a montáží dočasných svodidel, do provozu by měla být uvedena v listopadu 2018. Na úseku 10 se COLAS CZ podílí se společnostmi EUROVIA CS, a. s. a EUROVIA Beton GmbH. Na naše práce připadá 50 % z ceny díla, o zbytek se podělí ostatní členové. Úsek 20, jehož modernizace byla zahájena v sobotu 18. března, zahrnuje část dálnice mezi mimoúrovňovou křižovatkou Velké Meziříčí (exit 146) a mimoúrovňovou křižovatkou Lhotka (exit 153). Pro tento projekt je uzavřena smlouva mezi naší společností a partnerskou slovenskou firmou ISK, Inžinierske stavby Košice. Vedoucím členem tohoto sdružení je ­COLAS CZ a ten také provádí veškeré práce spojené s rekonstrukcí dálnice včetně cementobetonového krytu. Jedinou výjimkou, kterou má na starosti ISK, jsou mostní objekty.
Úsek čtyřproudé komunikace Rybí–Rychaltice je poslední, který chybí propojení Rybí s Frýdkem-Místkem. Podle investora stavby, Ředitelství silnic a dálnic, se v současnosti jedná o jeden z nejnebezpečnějších úseků silnic I. třídy, kde docházelo k tragickým nehodám. Při přestavbě bude mimo jiné doplněn střední dělicí pruh, budou osazena svodidla vyšší zádržné úrovně, dojde také k úpravě povrchů a vodorovného dopravního značení. Stavbu realizuje společnost sdružující firmy Metrostav, a. s., Swietelsky s. r. o. a ­COLAS CZ, a. s. s nabídnutou cenou 2 069 023 420,15 Kč.

Most generála Pattona – rekonstrukce levého mostu, 1. etapa 2. fáze


Rekonstrukce mostu Generála Pattona


Loni na jaře v Plzni zahájila společnost COLAS CZ rekonstrukci mostu Generála Pattona v Plzni. Jde o jednu z nejdůležitějších a nejvytíženějších dopravních tepen města, která převádí pozemní komunikaci I/20, tramvajovou trať a chodník pro pěší přes řeku Mži, Tyršovu ulici, Lochotínskou ulici a přes cyklostezku. Po rekonstrukci bude most nově převádět i cyklostezku.
Rekonstrukce mostu generála Pattona probíhá ve dvou etapách. V 1. etapě, která probíhala v roce 2017, byl rekonstruován levý most ve směru z centra města Plzně na Karlovy Vary. Ve 2. etapě, která bude probíhat letos, přijde na řadu rekonstrukce pravého mostu v opačném směru. V roce 2018 proběhne také celoplošná sanace nosné konstrukce a spodní stavby. S dokončením stavby se počítá v roce 2019, kdy by stavební práce už neměly omezovat provoz.

COLAS CZ, a. s.
www.colas.cz