Bytový dům Erwin je navržen na rohové proluce v blízkosti stanice metra Pražského povstání. Koncepce domu je založena na zvýraznění nároží a na vazbě k okolní zástavbě. Fasáda je rozčleněna do horizontálních pásů vyplněných okenními otvory a obkladovými fasádními deskami.

Dvě podzemní podlaží nabídnou dostatek parkovacích stání, v podzemních podlažích a v úrovni přízemí budou místa pro sklepní kóje pro jednotlivé byty. První suterén je navržen v celé ploše vnitrobloku, jeho střecha bude zelená s místy pro oddech a posezení obyvatelů domů. Zaručí tak výhled z ložnic do klidu a zeleně.

Jednotlivá patra budou vertikálně propojena centrálním výtahem. Z prostorově komfortních chodeb budou vstupy do samotných bytů. V devíti podlažích bytového domu bude celkem 32 bytů o velikostech standardně 1kk až 3kk, v posledním ustoupeném podlaží bude situován jeden velkoplošný byt s jižní terasou nad okolními bytovými objekty. Obytné místnosti jednotlivých bytů budou orientovány jihovýchodně až jihozápadně. Ložnicové části bytů jsou orientovány do klidného dvora s úpravou zelených ploch.

Investorem stavby je společnost Erwin Kischova, a.s., projektantem Qarta Architektura, s.r.o.