„Naše společnost se ­zaměřuje na výstavbu infrastrukturálních projektů v Moravskoslezském kraji jako jsou např. malé dopravní stavby, inženýrské sítě včetně menších pozemních staveb,“ říká v úvodu našeho rozhovoru Ing. Tomáš Vítek, MBA, který má v oboru stavebnictví třicetileté zkušenosti, kdy postupně prošel jednotlivými pozicemi ve společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava (pozn.: generální ředitel 2007 – 2010), poté až do roku 2015 působil jako ředitel závodu spol. EUROVIA CS, od roku 2016 působil v pozici ředitele a spolumajitele ve společnosti MVEX stavby, kde v minulém roce došlo k rozchodu společníků.

Pro jaké investory pracujete nejčastěji?
Chceme se primárně soustředit na vykonávání prací pro města a obce v Moravskoslezském kraji, přičemž se nebráníme spolupráci s jinými investory, jako např. školami, SÚS či okrajově s vyššími dodavateli staveb.

Jaké zajímavé stavby jste doposud realizovali?
Prozatím největší stavební zakázkou pro nás byla úprava zpevněných ploch a příjezdové komunikace pro nejmladší Fakultu bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Další stavbou byla rekonstrukce požární zbrojnice v obci Horní Bludovice, která probíhala od dubna do září letošního roku. Mezi menší stavby, které jsme letos realizovali, bych ještě zařadil chodníky v obcích Trnávka a Bruzovice a úpravu vnitřních prostor a sociálních zařízení na obecním úřadě v Dobré.

Ing. Tomáš Vítek, MBA


V čem spočívala náročnost realizace atria VŠB-TUO? V jakém ohledu byla tato stavební akce pro vás zajímavá a jak hodnotíte spolupráci s investorem?
V rámci této stavební akce jsme na příjezdové cestě k hlavnímu vstupu do budovy zhotovili novou konstrukci vozovky včetně odvodnění, jejíž realizaci komplikovalo velké množství různých inženýrských sítí včetně rekonstrukce kolektoru (horkovodu). V komunikaci jsou také uloženy chráničky a kabely na ovládání závory pro vjezd do areálu. Dále jsme museli provést opravu a následné opláštění opěrné zídky, která drží svah. Před hlavním vstupem byl vybudován zvýšený ostrůvek z betonové dlažby. Vnitřní část uzavřeného atria, které je dostupné pouze z prostor školy, tvoří středová dlážděná komunikace pro pěší s klidovou zónou se středně vysokou vegetací, kde se nacházejí mj. i místa k posezení. V době výuky jsme navíc museli dodržovat hluková omezení. Kolem klidové zóny jsme vybudovali komunikační prostor z litého zabarveného betonu. Kruhová betonová plocha musela být velmi přesně vyspádována z důvodu absence odvodnění. Zákoutí jsou kryta kovovými pergolami. Součástí dodávky byly také dva vlajkové stožáry, dvojice závor, stojany na kola a nové osvětlení.
Spolupráci s vysokou školou i s projektantem hodnotím velmi kladně. Všechny problémy jsme řešili okamžitě ku prospěchu této stavby.

Jaké další stavby právě realizujete?
V současné době probíhají stavební práce v Havířově, kde rekonstruujeme parkovací ­plochu na sídlišti na ulici Dělnická a obslužné komunikace ­připojené na silnici III/4746. Součástí stavby je návrh rekonstrukce chodníku, výstavby ­kontejnerového hnízda, rekonstrukce nástupní plochy požární techniky a provedení osvětlení parkoviště.
Pro firmu Skanska zároveň realizujeme úpravy prostranství před ZŠ v Dobré, kde se aktuálně také podílíme na realizaci bezbariérového přístupu v objektu obecního úřadu. Jedná se o instalaci šikmé schodišťové plošiny (s osazením na novou konstrukci zábradlí a zajištěním přívodu elektro) a související výměny dveřních výplní na požadované bezbariérové trasy.
Ve sdružení se ­společností ­Commodum probíhá realizace přeložek inženýrských sítí, výstavba komunikací ze žulových dlažeb, dodávka nového městského mobiliáře a sadových úprav v obci Kozlovice ležící v předhůří Beskyd nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm.


Mohl byste nám říci, jaké služby nabízíte investorům?
Kromě samotné dodávky stavby jsme schopni ve spolupráci s našimi partnery investorům ­pomoci se zajištěním projektu i dotace.

Jak vidíte současnou situaci na stavební trhu?
Řekl bych, že se po delší době zastavil růst cen stavebních materiálů. Ceny se však v žádném případě nevrátily na původní úroveň, spíše došlo k jejich stabilizaci, která je však pro všechny stavební firmy příznivá z důvodu lepšího plánování a zajištění stability cenových nabídek. Doufejme, že i v oblasti cen energií dochází ke stabilizaci.

Jaké jsou vaše plány pro rok 2023?
V prvním pololetí příštího roku budeme pokračovat ve výstavbě v Kozlovicích. Výhledově bychom měli realizovat kanalizaci v sousední obci Metylovice pro BAK stavební společnost.
Mým cílem je udržet si pozici a být spolehlivým partnerem investorů z Moravskoslezského kraje, tj. z oblasti, ve které žiji a kterou velmi dobře znám. Obratově bychom se rádi pohybovali kolem hranice 100 mil. Kč za rok.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický