Letošní 8. ročník proběhne 14.- 15. května 2018 (po/út) v hotelu Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem.
Hlavním tématem bude samozřejmě požární ochrana staveb z různých úhlů pohledu.
Zaměříme se nejen na aktuální legislativu a předpisy, ale také na projektovou a realizační praxi. Budeme se věnovat také digitálnímu modelování budov BIM, problematice kontroly požárně bezpečnostních zařízení a dalším ožehavým tématům...

Záštitu nad konferencí převzalo:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Hlavními mediálními partnery konference jsou:
Časopis STAVEBNICTVÍ, magazín PROFISportal.cz, stavební portál TVstav a portál Pozary.cz

Konference je registrována v systému celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Novinkou
na konferenci PKPO budou praktické workshopy, na kterých se budou vybraná témata rozebírat podrobněji.
Osvědčenou specialitou konference bude diskuse u kulatého stolu s představiteli státních orgánů (zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Hasičského záchranného sboru, Poslanecké sněmovny, ad.) Těžko bychom hledali jiné místo a akci, kde bychom měli možnost klást otázky takto relevantní skupině expertů.

Samozřejmě nebude chybět nabitý společenský večer. Kromě výborného rautu a skvělého pití nás čeká večerní beseda na téma historických kol.
Třešničkou na dortu bude populární zpěvačka Olga Lounová.
O zábavu se také postará malý turnaj v osmimístném stolním fotbálku.

V ceně registračního poplatku získá každý služby „all inclusive“:
•    vstup na konferenci po oba dva dny,
•    ubytování 14. 5. 2018 (z pondělí na úterý),
•    občerstvení o přestávkách (voda, čaj, káva, něco k zakousnutí)
•    oběd a večeře 14. 5. (pondělí),
•    vstup na společenský večer,
•    pestrý raut a v rámci společenského večera, volnou konzumaci piva a vína,
•    snídani a oběd 15. 5. (úterý)
Cena pro členy ČKAIT a PKPO: 2 800 Kč vč. DPH (2 314 Kč bez DPH), ostatní: 3 000 Kč vč. DPH
Registrace online na adrese: www.pkpo.cz (do 30. dubna 2018; kapacita ubytování omezena!)