Dodává na český i slovenský trh specializovaná zařízení jako např. čerpadla, míchadla, dmychadla nebo kompresory různých značek, pro které zde má výhradní zastoupení.
Začátkem října společnost oslavila již 20. výročí svého založení a právě toto významné jubileum bylo důvodem, proč jsme se spojili s ředitelem firmy, JUDr. Ladislavem Kinclem, kterého jsme požádali o rozhovor.

Jak byste zhodnotil uplynulých 20 let?

Z hlediska firmy to byly roky úspěšné. Firma nikdy nemusela bojovat s finančními problémy. Celých 20 let se pohybovala v černých číslech a byla tudíž dobrým partnerem jak pro své zákazníky, tak pro své zahraniční partnery.
Kdybyste se ptal na tato léta z osobního hlediska, odpověď by byla také kladná, protože mě ani práce sama, ani lidé s ní spojeni, nepřestali bavit a s jistou nadsázkou, omezenou přírodními zákony, bych mohl říct, že se těším na dalších 20 let.

Vyzdvihl byste určité momenty v historii vaši firmy?

Kdybych použil sportovní terminologii, ocenil bych ty roky, kdy jsme ve významných projektech uspěli před naší konkurencí. V rychlosti vzpomínám na rok:
1996 - dodávka aeračního systému Sanitaire pro ÚČOV Praha
2004 - protipovodňová opatření Galanta Šamorín
2006 - komplexní dodávka technologie pro ÚČOV Brno
2007 - protipovodňová opatření hl. m. Prahy
2009 - Galanta Šamorín - dodávka s největším počtem strojů na Slovensku

Při vzpomínání na úspěšné roky je těžké zmínit všechny pro nás důležité projekty, a proto se už předem omlouvám všem, na které jsem si v tomto rozhovoru nevzpomněl. Kromě toho nám mnohdy udělá mimořádnou radost projekt svým rozsahem ne zcela významným, ale vyznačující se inovativním technickým řešením a dobrým nápadem.

Jak byste hodnotil vývoj obchodního prostředí od roku 1990 do dnes?

Trefil jste hřebík na hlavičku. To je to, co mě na podnikaní mrzí nejvíc. Prvních deset let, a to je toto dělení velice hrubé, bylo podnikatelské prostředí v Čechách a na Slovensku zpříjemňováno dobrými partnerskými vztahy, smluvní disciplínou a dobrou platební morálkou i přes častou mediální kritiku.
Druhých deset let, a to přičítám především vstupu zahraničních firem na trh v dodávkách staveb a technologií ve vodním hospodářství, už tak pozitivně nevidím. Jsou to bohužel léta smluvního nihilismu, platební anarchie a rozpadu osobních vztahů. Naštěstí v našem prostředí zbylo ještě pár firem, se kterými nás spolupráce i nadále těší.

Otázka na tělo. Co personální vztahy u vás ve společnosti?

Za 20 let jsme se ze 3 rozrostli na 50 pracovníků. Firmou za tu dobu prošlo mnoho zaměstnanců. Ne všichni sdíleli moje představy o tom, jak má vzájemná spolupráce vypadat. Těm, kteří přibyli, bych v rámci jejich osobního růstu přál, aby k práci přistupovali tak jako ti, kteří jsou s námi od samého začátku. Samozřejmě bych si také přál, abychom měli více času se vzájemně poznat i při mimopracovních příležitostech tak, abych jim mohl svůj názor předat.

Kdyby existovala možnost něco v posledních 20 letech změnit, co by to bylo?

Vzhledem k tomu, že nás již postupně nahrazuje mladá generace, bych rád s posledními zbývajícími kamarády v okruhu vodního hospodářství vylepšil svůj handicap v golfu. /smích/

Děkuji za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

LK Pumpservice, spol. s r. o.
Kolbenova 898/11, 190 02  Praha-Vysočany
tel.: 266 032 209, fax: 266 032 217
e-mail: lkpump@lkpump.cz, www.lkpumpservice.cz