Smlouva na předmětnou stavbu byla podepsána dne 22. 3. 2014 s termínem ukončení sedmnáct měsíců od podpisu smlouvy.

Co je systém ETCS? Je to evropský vlakový zabezpečovací systém, který je součástí ERTMS (­European Rail Traffic Management System). To je evropský systém řízení železniční dopravy. ETCS má zajistit bezpečný a nepřerušovaný pohyb vlaků přes hranice jednotlivých států, tzv. interoperabilitu, protože největší překážkou volného pohybu hnacích vozidel mezi jednotlivými státy je existence zhruba 20 typů vlakového zabezpečovacího zařízení na evropských železnicích. Kromě toho ETCS výrazně zvyšuje i bezpečnost trvalou kontrolou rychlosti vozidla s vyloučením vlivu lidského činitele. Hlavní funkcí ETCS je zajištění bezpečnosti vlakové dopravy a aktivní zásah do řízení vlaku v případě selhání nebo omylu strojvedoucího.

Skládá se ze dvou části:
Stacionární část umístněná na trati, jejíž základní funkcí je získávání aktuálních dat od zabezpečovacího zařízení, jejich zpracování a přenos do mobilní části systému ERTMS/ETCS.

Mobilní část umístěná na hnacím vozidle, jejíž základní funkcí je vykonání dohledu nad průběhem jízdy na základě informací poskytnutých stacionární částí. Hnací vozidlo odesílá prostřednictvím mobilní části do systému údaje o své poloze a rychlosti.
ERTMS/ETCS L 2 – tato úroveň je určená pro aplikace na tratích s klasickým staničním a traťovým zabezpečovacím zařízením s radiovým přenosem informací mezi stacionární a mobilní částí přes komunikační síť GSM-R a spojitou kontrolou rychlosti. Informace o poloze vlaku a volnosti kolejových úseků jsou získávané z klasického zabezpečovacího zařízení, které vysílá radiobloková centrála přes Euroradio a síť GSM-R jednotlivým vlakům. Časově neproměnné informace jsou přenášeny nepřepínatelnými balízami (umístěnými v kolejišti). Tyto balízy slouží současně pro určení směru jízdy vlaku. Použití úrovně L2 umožňuje provoz na trati s vyloučením klasických návěstidel.

Velkým pomocníkem při montáži ETCS je nový měřící vůz AŽD Praha s. r. o., který je vybaven všemi potřebnými systémy pro zaměření a odzkoušení namontovaného zařízení. Významně tak snižuje náklady, které by byly vynaloženy při nájmu potřebného zařízení.

V současnosti jsme ve fázi projekčního zpracování realizační dokumentace a fyzického vyměřování balíz v kolejišti.
Další významnou a náročnou částí díla je budování optokabelu v úseku Bratislava – Žilina, neboť prochází přes čtyři budované úseky modernizace trati a montáž optokabelu se musí výlukově skloubit s probíhajícími pracemi.

Realizace projektu přispěje nejen ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu, ale také k většímu komfortu cestování veřejnosti. Věříme, že perfektní provedení díla bude důležitou devizou při výběru zhotovitele na další budované úseky ETCS.

Zpracoval: Ing. Richard Botka,
Ing. Radomír Šíma

www.azd.cz