Pane řediteli, řekněte, prosím, našim čtenářům, něco z historie společnosti a kde všude je činná?
Samotná firma VSL vznikla v 50. letech ve Švýcarsku a v létě roku 1993 byla registrována také v České republice jako VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.
V České republice jsme zahájili svou činnost, ale postupně jsme v rámci společnosti dostávali na starost i další země. První z nich bylo Slovensko, pak přibylo Pobaltí, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, země bývalé Jugoslávie a asi před 5 lety jsme začali fungovat i v Norsku. Všechny tyto státy obhospodařujeme zde z Prahy. Na Slovensku a v Norsku jsme založili organizační složky.

Jaké je hlavní zaměření společnosti?
Společnost VSL International, jejíž jsme součástí, se celosvětově specializuje na 4 oblasti svých činností. První z nich jsou dodávky tradičních systémů VSL, především předpínacích systémů, druhou oblastí jsou technologie pro realizaci mostů a manipulace s těžkými břemeny, třetí oblastí jsou rekonstrukce a čtvrtou oblastí je spe­ciální zakládání. VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.
se zabývají prvními třemi oblastmi, z nichž pro nás nejvýznamnější je oblast předpínání, a to především v dopravních stavbách, která pokrývá asi 80 % naší činnosti. Předpínací systémy aplikujeme také v občanských stavbách a v poslední době také při rekonstrukcích. Naším cílem do budoucna je, abychom právě v oblasti rekonstrukcí tento poměr navyšovali. Lze očekávat, tak jak se to již dnes děje na západ od nás, že se objem prací bude přesouvat na rekonstrukce a obnovu stávajících konstrukcí, které bude nutné opravovat nebo zesilovat z důvodu vyšších požadavků na ně. Je logické, že na konstrukce, které byly projektovány v minulém století, byly kladeny úplně jiné požadavky, než je tomu dnes.

Ing. Petr Ševčík - jednatel společnosti VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.


Na kterých stavbách jste v Česku začínali a které jsou vaše nejvýznamnější referenční stavby v průběhu let?

Úplně první stavby, na kterých jsme se v Česku podíleli, bylo předpínání sil na cukr, cement a popílek, po kterých byla v devadesátých letech velká poptávka. Věděli jsme ale, že pouze s touto oblastí nevystačíme a naší velkou snahou bylo rozšířit předpínání také do občanských staveb.
První takovou stavbu jsme ­realizovali v roce 1997, kdy jsme předpínali pro společnost METROSTAV jejich tehdy nově budované sídlo v Karlíně. Pak následovaly další předpínané budovy, ta v té době největší byla KOC Nový Smíchov, kterou následovala Technická knihovna v Dejvicích. Musím také zmínit dosud největší předpínanou občanskou stavbu, autobusové nadraží Mlynské Nivy v Bratislavě. Na přelomu tisíciletí jsme se začali prosazovat také v dopravních stavbách. Naší první velkou stavbou byly mosty na D5 kolem Plzně pro firmu Boegl a Krýsal. Následovaly mosty na tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov, kde jsme společně s tehdejším ŽS Brno a projektantem Ing. Milanem Šístkem, z projekční kanceláře Novák&Partner, dnes VALBEK, realizovali výsun dvou mostů, které byly za sebou a byly výjimečné svým spádem 6 % z kopce. S tímto týmem jsme následně měli možnost spolupracovat na dalších mostních projektech na Slovensku a v Bosně a Hercegovině.
V té době již také paralelně probíhala příprava na realizaci prodloužení metra z Holešovic na Prosek, kde jsme společně s firmou METROSTAV zatahovali tubus metra do řečiště Vltavy, který propojuje Tróju s Holešovicemi. To byla velice zajímavá a dost napínavá akce, kdy jsme manipulovali s tubusem metra pod hladinou vody bez přímého vizuálního kontaktu.
V současné době vysouváme další ocelový most pro METROSTAV v německé Pirně, kde musíme posunout most až o 120 m během jedné pracovní směny.
Rádi vzpomínáme také na zvedání střechy před dvěma lety v Budapešti na atletickém stadionu připravovaném pro MS v atletice. Tam jsme spolu s kolegy z VSL Švýcarsko mobilizovali 200 ks hydraulických lanových lisů, abychom najednou zvedli lanovou střechu sestavenou na zemi do finální pozice.
Další naší velkou stavbou byl obchvat Bratislavy pro sdružení D4R7. Zde jsme dodávali 55 000 m2 opěrných stěn, tzv. armované zeminy VSoL®. Na tomto projektu jsme spolupracovali s naší sesterskou společností VSL Španělsko, která je na tuto technologii specializovaná.
V roce 2020 a 2021 jsme realizovali významnou zakázku v Norsku, kde jsme se dodávkou a instalací dodatečného předpětí podíleli na dosud největší plovoucí větrné elektrárně na světě Hywind Tampen.
V současné době spolupracujeme s firmou Hochtief na realizaci zavěšeného mostu Fáblovka, který se nachází na obchvatu Pardubic. Na tuto stavbu dodáváme jak předpětí, tak také mostní technologii, kdy most postupně vysouváme a následně na konci roku budeme instalovat mostní závěsy. Ze staveb s mostními závěsy bych zmínil třeba ještě lávku v Ústí nad Labem, most přes Odru na dálnici D1 u Ostravy, přemostění železnice v Žilině, lávku ve Vilniusu, v Čelákovicích nebo v Lužci, což byla stavba, která byla vyhodnocena Stavbou roku.
Rád bych uvedl také naše dodávky pro nový sarkofág jaderného reaktoru v Černobylu. Bylo toho za těch téměř 30 let, co pracuji u VSL, opravdu hodně.
A nakonec bych zmínil naší nejvýznamnější současnou stavbu, kterou je rekonstrukce Barrandovského mostu, kde máme na starosti celkové zesilování konstrukcí systémem dodatečného předpětí, včetně všech náležitostí, jako jsou kotevní bloky, vrtání, deviátory atd. A samozřejmě i věci s předpínáním spojené, jako jsou reinjektáže stávajících předpínacích kabelů, které nebyly v ideálním stavu. Předchozí injektáže byly realizované před téměř 50 lety a tehdejší technologie byly na úplně jiné úrovni, než jsou dnes.

Atletický stadion v Budapešti


Jak se vyvíjely obraty společnosti v posledních letech?
Největším zásahem do našich hospodářských výsledků bylo určitě období covidu, kdy jsme zaznamenali velmi výrazný propad. Naopak v těch postcovidových letech jsme začali významně růst, a to díky novým příležitostem v oblasti rekonstrukcí na domácím trhu a projektům v zahraničí. Teď se snažíme tyto dobré výsledky udržet a případně je i navýšit. Jsme ale realisté a víme, že všechny tyto růsty i propady většinou probíhají v cyklických vlnách a nikdo neroste do nebe.

V čem vidíte největší pokrok a změny ve vaší činnosti oproti minulosti?
V oblasti dodatečného předpínání jde především o důraz na kvalitu injektáží, na které jsou kladeny čím dál tím vyšší nároky. A to ať již se jedná o odlučování vody, zpracovatelnost nebo používání vakuové injektáže. Aktuální výzvou je snižování emisí CO2 a s tím související druhy cementů používaných pro injektáž.
Obrovský posun nastal také ve vývoji předpínacích systémů, kde se začínají používat nová řešení i nové materiály, a to hlavně ve stupni ochrany předpínacích kabelů. Dříve se běžně využíval stupeň ochrany kabelů PL1. Dnes již je dáno předpisem ŘSD používání dodatečného předpětí ve stupni PL2 a čím dál více se prosazuje i systém ochrany předpínacího systému PL3, kde je předpínací kabel plně zapouzdřen a elektricky izolován, aby byla eliminována případná koroze z titulu bludných proudů a zároveň umožňoval monitorovatelnost zapouzdření. Toho se využívá především u mostů, kde je provedena elektrifikace, ať již pro železnici nebo tramvaje.
Další velkou změnou v naší činnosti je právě oblast rekonstrukcí. Kromě ­Barrandovského mostu provádíme rekonstrukce i na dalších, ne tolik viditelných stavbách, jako je třeba rekonstrukce Štěchovického mostu. Další novinkou jsou pak aplikace UHPC, což je v současné době velice moderní a pokrokový materiál, který umožňuje další posun v zesilování betonových konstrukcí.

Největší plovoucí větrná elektrárna na světě Hywind Tampen


Jak vidíte výhledy roku letošního?
Uplynulé dva roky byly velice dobré, a to i navzdory všem problémům s dost vyčerpaným pracovním trhem, kdy získat nové kolegy bylo opravdu náročné. Pracovník v našem oboru se hledá těžce a ještě déle se pak vychovává. Jsem rád, že se nám v poslední době podařilo získat několik studentů, takže snad se i zde trochu blýská na lepší časy a věkový průměr našeho týmu se nebude zvyšovat. Český trh je stále připraven na další zajímavé projekty, jako je např. dokončení dálnice D11 u Trutnova, postup na městském okruhu v Praze Běchovicích, dálnice D6, D35 a spousta dalších. Pokrytí zakázek pro letošní rok je již celkem slušné, ale ještě se snažíme získat i další zakázky na jeho druhou polovinu. Již nyní se ale zaměřujeme i na ten rok příští, abychom byli i v něm stejně úspěšní.

Co byste chtěl říct závěrem?
V loňském roce jsme oslavili 30 let od svého založení a tato naše historie a reference na českém trhu hovoří za vše. Podíleli jsme se na velkých, zajímavých a technicky náročných stavbách, na kterých jsme jednoznačně prokázali, že umíme naslouchat, hledat řešení a odvést kvalitní práci.
Naší další nespornou výhodou je i to, že jsme součástí velké, nadnárodní společnosti, což nám zajišťuje stabilitu i neustálý vývoj nových technologií na té nejvyšší úrovni.
A úplným závěrem? Přestěhovali jsme se na novou adresu na Českomoravské ulici a oslavili jubileum. Bylo velice příjemné potkat se se všemi kolegy, spolupracovníky, klienty, dodavateli i investory. Velice si jich vážíme a děkujeme jim za jejich podporu.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač