Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Investiční odbor Univerzity Palackého v Olomouci. Kvestorka Ing. Henrieta Crkoňová.

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

Investiční odbor Univerzity Karlovy v Praze. Kvestor Ing. Josef Kubíček.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Investiční odbor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Kvestor Ing. Jiří Kostečka.

1
NAŠI PARTNEŘI Další partneři