Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební

Veveří 331/95, 602 00 Brno
Tel.:
+420 541 141 111
Fax:
+420 549 245 147 En Ru
E-mail:
info@fce.vutbr.cz
WWW:
www.fce.vutbr.cz/

Fakulta stavební je v současnosti největší fakultou VUT v Brně s nejvyšším počtem studentů. Jedná se o moderní vysokoškolskou vzdělávací instituci, která usiluje o inovaci počtu studijních oborů, skladby a obsahu předmětů. Důraz je kladen i na vysílání studentů do zahraničí, zejména do evropských zemí. Studovat je možno v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

ČLÁNKY A VIDEA O FIRMĚ

NAŠI PARTNEŘI Další partneři