Bezpečnost pohybu je jedním z klíčových kritérií pro řešení odvodnění. Cílem je, aby zůstávalo na podlaze co nejméně vody a z tohoto důvodu byl použit systém nerezových žlabů RONN-MEA.  Při alternativním řešení s použitím bodových vpustí  by voda musela urazit příliš dlouhou vzdálenost a velká plocha kolem bazénu by se komplikovaně spádovala.

V Brně projektant navrhl řešení s nerezovým systémem RONN-MEA Compact, který systémem žlabů umožnil jednoduše plochu spádovat v jednom směru. Integrovaný spád uvnitř žlabu zajistil rychlý odvod úkapových vod.  Úzký vyjímatelný rošt usnadňuje údržbu a zvyšuje hltnost. Vzhledem k vysokým požadavkům na hygienu a z důvodu použití dezinfekčních látek, je materiál pro žlaby vyroben z chemicky odolné oceli třídy 316.

Návrh nerezového odvodnění řeší projektanti společnosti RONN-MEA vždy individuálně. Projekční servis RONN-MEA pomůže s návrhem řešení zdarma.

Autor: Ing. Jan Ochec, RONN Water Management, s.r.o.

Podrobné informace o řešení a servisu na www.ronn.cz.