Je známo, že výkopy rýh a jam se strmými stěnami hlubšími než 1,30 m musí být opatřeny bezpečnou pažící konstrukcí a to ještě před vstupem pracovníků do výkopu. Ne vždy je tato zásada v praxi dodržována. Někdy je tomu z neznalosti či nedbalosti, častěji je v pozadí snaha ušetřit za každou cenu. Pomiňme nyní hledisko bezpečnosti, kde je třeba takový hazard se zdravím pracovníků jednoznačně odmítnout, a zaměřme se na problematiku nákladů. Je opodstatněný častý názor, že pažení je drahé a že se nevyplatí? Je opravdu výhodné, když stavba trvá déle, když je třeba vytěžit, odvézt a znovu dovézt více materiálu, než je skutečně nutné? Je skutečně úsporné opravovat dvojnásobnou výměru komunikace, než by bylo třeba, či obnovovat výkop zavalený po nočním lijáku? Takové otázky je dobré si položit, než se lžíce bagru poprvé zakousne do země.

Na trhu jsou k dispozici moderní a promyšlené systémy pažení, které jsou rychlé, variabilní, bezpečné a navíc i snadno dostupné. Pro každou stavbu je možno si pronajmout právě takové pažení, které je uzpůsobeno konkrétním požadavkům stavební firmy a poměrům na staveništi. V České a Slovenské republice nabízí pronájem i prodej pažicích systémů firma BEPATECH, spol. s r.o. V sortimentu firmy jsou jak pažení příložná, tak pažení zátažná. Samozřejmou součástí služeb firmy je technické poradenství, návrh vhodného způsobu pažení s cenovou kalkulací a v případě potřeby účast technika firmy na staveništi při zahájení prací a zaškolení pracovníků.

PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ SHORCO

Hydraulické systémy příložného pažení, které vyrábí anglická firma SHORCO, jsou k dispozici ve vertikálním i horizontálním provedení. Jedná se o rámy z hliníku nebo oceli, rozpírané hydraulickými písty pomocí ruční pumpy. Vertikální hliníkové rámy jsou určené pro jednoduché zapažení a ruční manipulaci. Jsou vysoké 60, 150 a 205 cm. Nejtěžší rám váží 45 kg, bezpečné pracovní zatížení rámu je 20-60 kN/m. Horizontální hliníkové nebo ocelové rámy jsou určeny pro rozepření pažicích stěn, např. Union. Podle způsobu práce jsou rámy použitelné jako příložné i jako zátažné pažení. Vyrábí se v délkách od 3 do 5 m, šíře výkopu od 55 do 540 cm. Bezpečný zemní tlak zeminy je 17-57 kN/m.

ZÁTAŽNÉ PAŽENÍ EMUNDS & STAUDINGER

Zátažné pažení, vyráběné německou firmou EMUNDS & STAUDINGER, je nabízeno v množství variant podle různých potřeb stavby. Pažicí boxy jsou oblíbené pro široký velikostní sortiment a využitelnost pro různé druhy zatížení. Výška boxů je od 1,6 do 3,15 m, s nástavci pak až do 7,15 m. Délka boxů je od 2,5 do 4 m. Boxy se ukládají do výkopu za sebe pomocí rypadla, které výkop provádí a to obvykle v počtu 4 až 6 kusů. Pro výkopy, kde dochází ke křížení s jinými podzemními vedeními, jsou k dispozici přechodové boxy výšky 100 cm se zdvojenými stěnami, sloužícími jako vodítko pro ocelové pažnice (Union, Larsen). Pažnice jsou lžící bagru zatlačovány do zeminy. Pro hlubší výkopy a výkopy v silně tlačivých zeminách jsou vhodné systémy Rollbox nebo Linear. Jejich základem jsou svislé nosníky, tvořící spolu s vodorovnými prvky "H" rámy, mezi něž jsou spouštěny ocelové pažící desky. U systému Linear jsou vodorovné prvky tvořeny výškově posunovatelnými rozpěrnými vozíky. Potřebná šířka výkopu je nastavitelná pomocí vkládání tzv. muzikusů (hrubé nastavení) a šroubovým závitem (jemné nastavení). Těmito systémy lze bez vážných technických obtíží zabezpečit výkopy i hloubky 10 m. Jejich hlavní výhodou je snadnější odstraňování z výkopu - po jednotlivých deskách. Dovolený zemní tlak je u pažících boxů 17 až 34 kN/m2 a 25 až 45 kN/m2 u systémů Rollbox a Linear.

PROVIZORNÍ STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE

Další velmi významnou složkou výroby společnosti EMUNDS & STAUDINGER je systém provizorní staveništní komunikace, nahrazující dosavadní běžný způsob zpřístupnění problematických míst a staveb. Jedná se o ocelové desky velikosti 240 x 380 cm, kladené a spojované za sebou, které vytvářejí komunikaci širokou 380 cm. Jednotlivé ocelové desky jsou svařené z otevřených "U" profilů a vyztužených po délce "L" profily. Výše uvedené výrobní rozměry vycházejí z přepravních možností běžných nákladních vozidel, a proto se na vozidlo délky 12 m vejde 72 bm resp. 274 m2 komunikace. Tyto panely se pokládají přímo na terén, který není třeba nijak zvlášť upravovat a spojují se pouze pomocí jednoduchých spojovacích desek a čepů. Na začátek a konec úseku se kladou nájezdové klíny. Panely je možno skládat do oblouku jednoduchým prodloužením - složením dvou spojovacích prvků. Tím lze vytvořit poloměr až 40 m. Výsledný celek tvoří jakýsi řetěz, který je stabilní i na velmi nestabilním podloží. Komunikace odpovídají normě DIN, což je 12 t na jednu nápravu, přičemž zatížitelnost je vyšší. Pro výrazně větší zatížení je třeba kontaktovat výrobce a výpočtem skutečný stav překontrolovat. Pro větší zatížení výrobce dodává i panely větší konstrukční výšky než je standardních 160 mm.

PAŽICÍ BOXY KRINGS-VERBAU

Kromě pažících boxů EMUNDS & STAUDINGER nabízí společnost BEPATECH s.r.o. již druhým rokem také pažící boxy KRINGS VERBAU. Nabídka pažícího systému KRINGS je v lehčím provedení obdobná jako u systému EMUNDS & STAUDINGER. Nejpoužívanější pažicí boxy KRINGS jsou Minibox KVL - ocelový pažící box určen pro zapažení výkopů hlubokých 1,5 - 3 m. Šíře boxu je nastavitelná výměnnými závitovými vřeteny v rozsahu 0,5 - 2 m. Vřetena jsou upevněna v deskách pomocí čepů a závlaček. Maximální zatížení je 18,6 - 27,9 kN/m2. Malá hmotnost umožňuje manipulaci s pažením i malým kolovým bagrům. Lehký box KS 60 - ocelový pažící box určený pro zapažení výkopů do hloubky 3,7 m. Rozepření desek je provedeno pomocí pružných spojek a univerzálních závitových vřeten. Spojení zajišťují čepy a závlačky. Šíře boxu je nastavitelná pomocí muzikusů do 5 metrů. Maximální zatížení je 24,7 - 37,5 kN/m2. Standardní box KS 100 - ocelový pažící box určený pro zapažení výkopů do hloubky 5,2 m. Rozepření desek je provedeno pomocí pružných spojek a univerzálních závitových vřeten. Spojení zajišťují čepy a závlačky. Šíře boxu je nastavitelná pomocí mezikusů do 5 m. Maximální zatížení je 33,2 - 77,15 kN/m2. Předností pažících boxů KRINGS je malá hmotnost. Jednoduchá montáž a demontáž boxů pomocí čepů a závlaček umožňuje přepravy většího počtu boxů.

LASERY QUANTE

Pro spolehlivé a komfortní ukládaní kanalizačních trub se již stalo standardem využití potrubních laserů. Společnost Bepatech s r. o. prodává a pronajímá výrobky německé společnosti QUANTE. V dlouhodobém hodnocení spolehlivosti a jednoduchosti obsluhy se tyto výrobky projevily, v porovnání s ostatními výrobky tohoto druhu, jako velmi dobré. Díky výše uvedeným atributům (SPOLEHLIVOST, JEDNODUCHÁ OBSLUHA) jsou přístroje společností BEPATECH nejen prodávány ale i pronajímány. Jedním z nejpoužívanějších laserů řady QUANTE je typ QL 150 HD (viz obr.) s prodlouženým dosvitem paprsku 300 m. Uvedený laser je mj. vhodný pokládku kanalizačních trub již od průměru DN 150.


BRNO Kulkova 10, 639 00 Brno, tel./fax: 545 245 784
PRAHA Vršovické nám. 2, 101 00 Pra­ha, tel./fax: 271 742 418
LIBEREC Tř. Svobody 223/73, 460 15 Li­be­rec, tel./fax: 482 751 300
BRATISLAVA Studená 3, 825 34 Bratislava, tel.: +421 244 453 625
www.bepatech.cz