Firma Fuchs provozuje pět výrobních závodů, 12 zastoupení a pro dodávky a služby na území České republiky nyní zřídila v Lysé nad Labem odštěpný závod.

Tato organizační složka zabezpečí pro zákazníky komplexní servis k výrobkům DYWIDAG od prvního ideového návrhu, přes realizační dokumentaci, výrobu až po kompletní dodávku objektu.

Podpora dodávek DYWIDAG je zajištěna technickým oddělením, které pro projektanty, dodavatele a investory připraví vhodné prefabrikované řešení objektu. Současně zhotoví realizační dokumentaci (CAD), garantuje statické parametry pro zadané stavební podmínky a navrhne doplnění o kontrolní a obslužné šachty, poklopy a další vybavení tak, aby objekt byl plně funkční a dobře provozovatelný.

Fuchs Zeithain GmbH odštěpný závod Lysá nad Labem provádí také samotnou realizaci díla. Zajistí dopravu prefabrikátů, jeřáb pro montáž a odbornou instalaci nádrží. Zemní práce a příprava základové spáry nejsou předmětem dodávky. Pro zhotovení stavební jámy, základové spáry a pracovní plochy pro jeřáb obdrží objednatel v rámci stavební součinnosti potřebné podklady s dostatečným předstihem před realizací.

Široký sortiment železobetonových prefabrikovaných nádrží DYWIDAG pro vodohospodářské stavby je podle konstrukce rozdělen do několika typových řad:

1. Kruhové nádrže
Jsou železobetonové nádrže složené ze základní válcové nádrže (celistvé včetně dna) a krycí desky s prostupem. Vyrábí se v provedení o vnitřních průměrech 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5 a 3,0 m a objemu do 15 m3.

2. Nádrže multifunkční
Technologicky pokroková železobetonová konstrukce se vyrábí bezspárovým litím na prostorově variabilních formách. Základní vana nádrže je celistvý pravoúhlý prefabrikát (včetně dna), má 50 rozměrových variant s celkovým objemem od 3 m3 do 50 m3. Nádrž se zakrývá stropní deskou s prostupy.

3. Obdélníkové nádrže (skládané velkoobjemové)
Jsou složeny z přesných velkorozměrových prefabrikátů. Mezi dva koncové díly jsou vloženy U-díly. Na každý díl je osazena stropní deska. Počtem vložených U-dílů se tak upravuje požadovaný objem. Prefabrikáty se montují suchou cestou. Vkládá se mezi ně gumové těsnění a systémem svorníků se jednotlivé díly k sobě přitahují a tím gumové těsnění stlačují a aktivují. Následně se svorníky zalijí speciální zálivkou. Montáž je provedena v krátké době a objekt je možné bez dalších stavebních úprav zprovoznit.

Ve výrobním programu je 11 variant nádrží podle vnitřní šířky od 1,25 m do 5,60 m. Výška nádrží je od 1,00 m do 3,00 m po kroku 0,50 m. Délka nádrže může být bez jakýchkoli úprav základové spáry do 30 m, po vytvoření roznášecí železobetonové podkladní desky je délka teoreticky neomezená. Variabilita tohoto systému umožňuje návrh optimální nádrže ve vztahu k zadaným parametrům (objem, hloubka vody, půdorysná velikost).

4. Odlučovače ropných látek
Jsou tradiční výrobky DYWIDAG ­Aquaschutz®, vychází z kvalitní železobetonové konstrukce nádrží a využívají všech jejich stavebně technických předností. Podle technologie a také použití jsou odlučovače rozděleny do 3 typových řad: OPTIMUS (nejjednodušší řešení, vše v jedné nádrži, průtok do 30 l/s), ARCO (klasický systém 2 kruhových nádrží, kalojem+odlučovač, průtok do 100 l/s) a MODUL (výkonné řešení v kruhové nebo obdélníkové nádrži pro průtoky do 250 l/s).

Všechny uvedené nádrže vynikají kvalitou továrně vyráběných prefabrikátů, dlouhou životností, konstrukční systém umožňuje jejich variabilitu a přizpůsobení stavebním podmínkám. Výhodou je možnost umístění pod pojížděné plochy a komunikace. Uplatňují se i ve složitých základových poměrech při výskytu vysoké hladiny podzemní vody a při realizaci v nepříznivých klimatických podmínkách.

Krátká doba výstavby (montáže) patří k další velké výhodě prefabrikovaného systému. Instalace kruhové celistvé nádrže je při bezvadné koordinaci (stavební jámy, dopravy a jeřábu) dokončena za 2 hodiny. Stavba velkoobjemové skládané nádrže objemu 100 m3 trvá 2 pracovní dny. První den se provádí montážní práce a druhý den se dokončují zálivky. Třetí den je možné nádrž napustit vodou pro zkoušku vodotěsnosti dle ČSN 75 0905.

Prefabrikované nádrže DYWIDAG spolu se službami Fuchs Zeithain GmbH odštěpným závodem Lysá nad Labem jsou komplexním řešením pro realizaci vodohospodářských objektů.

Fuchs Zeithain GmbH odštěpný závod
Náměstí B. Hrozného 181/7
289 22 Lysá nad Labem
www.fuchs-beton.czwww.dywidag-beton.cz