Setkáváme se s nimi běžně všude každý den, aniž bychom si to uvědomovali. Výrobci prefabrikovaných dílů realizují vše, co architekti a statici naplánují, a kladou přitom největší důraz na kvalitu pečlivost a přesnost. Aby splnili jejich vysoké požadavky, využívají systémy produktů a z hlediska použití odborné znalosti společnosti MC-Bauchemie.

Know-how společnosti MC-Bauchemie je využité v mnoha velkých stavebních projektech. Neboť od výroby až po montáž betonových prefabrikovaných dílů nabízí společnost MC obsáhlé produktové portfolio od přísad a příměsí do betonu, přes separační prostředky a prostředky pro dodatečnou ochranu a úpravu, až po kosmetiku betonu.

Náročné provedení
Prefabrikované díly musí splňovat velké množství vlastností. Pro zvláštní požadavky, a aby se dosáhly určité vlastnosti betonu, jsou nutné vysoce výkonné plastifikátory na bázi polykarboxylátéterů (PCE). K tomu potřebné suroviny, polymery, vyrábí společnost MC od roku 2012 ve svém vlastním polymeračním zařízení v lokalitě Bottrop podle samostatně vyvinuté a patentované metody. Tyto polymery se poté používají při výrobě nové generace přísad do betonu jako například přísad řady MC-PowerFlow. Nejmodernější technika výroby PCE umožňuje společnosti MC vyvíjet, testovat a vyrábět systémy produktů na míru podle potřeb zákazníků ještě nezávisleji, rychleji a individuálněji. Přísady PCE maximalizují například počáteční pevnost betonu úsporou vody a urychlují tím takt odstraňování bednění, což konec konců zvyšuje také hospodárnost výroby. Tak je možné dosáhnout vysokou konzistenci čerstvého betonu bez ústupků ohledně počáteční pevnosti a kvality povrchu. To činí z řady přísad MC-PowerFlow flexibilní řešení pro prefabrikované díly se zvláštními požadavky.


Vysoce výkonný beton
Výrobna prefabrikátů, která vyrábí vysoce pevné, vysoce těsné, kyselinám odolné betony nebo ultra-vysokopevnostní betony (UHPC), se nemůže vyhnout tomu, aby nepoužila vysoce výkonné přísady jako Centrilit Fume SX nebo Centrilit NC společnosti MC.

Jakmile je čerstvý beton hotový, lije se do bednění. Bezprostředně po betonáži by se měly ošetřující prostředky rozprášit na povrchy bez bednění, aby byly chráněny před příliš rychlým vyschnutím. Řada Emcoril společnosti MC nabízí spolehlivě účinné prostředky pro ošetření povrchu betonu, které vytvoří uzavřený film a zajistí optimální průběh hydratace.

Oddělení provedeno optimálně
Vysoká kvalita povrchu betonu závisí podstatně na precizním výběru separačního prostředku pro beton a na přesné aplikaci, to znamená na koncepci separačních prostředků podle požadavku a daných skutečností výroby v kombinaci s tenkovrstvým a stejnoměrným nanesením separátoru. Konec konců použitím separačních prostředků se také bednění samo o sobě chrání, ošetřuje a konzervuje. Výrobci prefabrikovaných dílů sází již mnoho let na program separačních prostředků do betonu ­Ortolan společnosti MC. Nabízí řešení pro každý druh bednění, ať již pro savé nebo nesavé, od ocelových bednění až po dřevěná bednění s ochrannou vrstvou, aniž by přitom bylo ovlivněno vytvrzení nebo barevné řešení betonu. Řada produktů boduje v neposlední řadě také s ekologicky přijatelnou řadou separačních prostředků Ortolan Bio: Tyto separační prostředky jsou biologicky rychle odbouratelné, ošetřují kromě toho bednění, chrání zpracovatele a zaručují i přes náročnou výrobu vysoce kvalitní a také světlé povrchy pohledového betonu.

Regenerace bezvadného vnějšího vzhledu
Jak je známo, ne vše běží vždy hladce. Pokud se během přepravy nebo montáže prefabrikovaných dílů ulomí hrany nebo nastanou jiná poškození, je dobré vědět, jak je možné tato poškození dodatečně opravit. MC zde nabízí rozsáhlý program kosmetiky betonu, pomocí kterého je možné tyto chyby a poškození dodatečně odstranit a vytvořit bezvadný vnější vzhled. S produktem Quicktop dodává MC hydraulicky vázané stěrky, které jsou připravené k okamžitému použití, a se kterými je možné rychle obnovit profil chybných ploch betonu. Program stěrkových hmot Powertop je kompletní systém vůči sobě vzájemně sladěných vysoce kvalitních adhezních můstků, hrubých, jemných a nejjemnějších malt, pomocí kterých je možné poškozené plochy betonu proměnit v působivé plochy pohledového betonu. Jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a proti mrazu, disponují pigmentací, která je odolná proti otěru a světlu, a je možné je obdržet ve velké rozmanitosti barevných odstínů.

Takto přispívají systémy produktů MC důležitou měrou při výrobě vysoce kvalitních prefabrikovaných dílů.

Z německého originálu zpracoval a upravil
Ing. Martin Sapík

 

MC-Bauchemie s. r. o.
Divize MC FOR CONCRETE INDUSTRY
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
tel.: 311 545 155, fax: 311 537 118
mobil: 602 406 516
martin.sapik@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz