Multifunkční šachty jsou celistvé prefabrikované nádrže složené z vany a stropní desky. Vana je pravoúhlá, obdélníkového půdorysu s velkým množstvím rozměrových variant. Je vyrobena jako jeden odlitek bez pracovní spáry. Tloušťka stěn a dna je 150 mm u Typu I nebo 200 mm u Typů II, III a IV, tím objekt dostává mimořádnou mechanickou odolnost a vodonepropustnost.

Uvedené vlastnosti vytváří z prefabrikované konstrukce multifunkční objekt vhodný pro vodoměrné šachty, kabelovody, energokanály, regulační šachty plynových vedení nebo jako technologické šachty tunelů. Jako mokré šachty ve vodohospodářských stavbách najdou uplatnění jako regulační šachty, odlehčovací komory, čerpací šachty, akumulační nebo retenční nádrže.

Fuchs Fertigteilwerke Ost ­GmbH, odštěpný závod Lysá nad Labem přistupuje individuálně ke každému projektu, a to jak z pohledu projekčního návrhu, tak hlavně ve způsobu řešení konstrukce prefabrikátů. Statický návrh a výrobně technická dokumentace je zpracována dle metodiky Eurocodu a v souladu s požadavky TKP 18 a zohledňuje konkrétní specifické podmínky jakékoli stavby.

Výhodou celého systému je robustnost a životnost, dlouhodobé zachování užitných parametrů je hlavním kritériem.
Prefabrikované multifunkční šachty DYWIDAG mají také výhody realizační. Především jde o krátkou dobu výstavby a vysokou kvalitu továrně zpracovaných železobetonových prefabrikátů. Jednoznačné jsou výhody při osazování v nepříznivých stavebních podmínkách (vysoká hladina spodní vody) a při stavbě v zimním období.

Společnost FUCHS Fertig­teil­werke Ost GmbH nabízí svým zákazníkům řešení, která nejenom splní požadavky, ale budou svým majitelům sloužit dlouhodobě bez ztráty kvality.

 

Fuchs Fertigteilwerke Ost GmbH
odštěpný závod
Náměstí B. Hrozného 181/7
289 22 Lysá nad Labem

www. fuchs-beton.cz
www.dywidag-beton.cz

kontakt:
Jaroslav Svoboda
tel.: 602 241 084, j.svoboda@dywidag-beton.cz
Ing. Lubomír Havlát
tel.: 602 351 387, l.havlat@dywidag-beton.cz
Ing. Vojtěch Horn
tel.: 602 384 595, v.horn@dywidag-beton.cz