Dodává sedimentační nádrže, odlučovače ropných látek, dešťové usazovací nádrže, retenční nádrže, čerpací šachty a technologické nádrže k zabezpečovacím systémům tunelů.

Fuchs Zeithain GmbH, odštěpný závod Lysá nad Labem přistupuje individuálně ke každému projektu, a to jak z pohledu projekčního návrhu, tak hlavně ve způsobu řešení konstrukce prefabrikátů. Statický návrh a výrobně technická dokumentace je zpracována dle metodiky ­Eurocodu (EN) a v souladu s požadavky TKP 18 a zohledňuje konkrétní specifické podmínky jakékoli stavby.

Výhodou celého systému je robustnost a dlouhodobá životnost, která se s výhodou uplatňuje v oblasti dopravních a inženýrských staveb. U těchto objektů je životnost a dlouhodobé zachování užitných parametrů hlavním kritériem. Tato kritéria jsou samozřejmě významná i pro informovaného privátního stavebníka. Robustnost a dlouhodobá životnost stavebního objektu nemusí vždy znamenat vyšší cenu. Široký výrobní program společnosti Fuchs Zeithain umožňuje navrhnout řešení na míru, a optimalizovat tak náklady při zachování vysokých užitných vlastností.

Robustnost konstrukce jde bohužel v současné době proti základnímu kritériu výběrových řízení, kterým je jednoznačně cena. Doufáme, že se situace na stavebním trhu stabilizuje a začne se posuzovat kromě ceny kvalita objektů a dodržení legislativních norem. Subtilní konstrukce mají rozhodně na trhu svá uplatnění, ale například pro dopravní stavitelství se nehodí.

Stavebnicový systém prefabrikovaných nádrží DYWIDAG umožňuje přizpůsobení objektu podmínkám stavby s ohledem na uspořádání a požadovaný objem nádrže. Pokrývá tak velmi široké spektrum využití jak pro technologické šachty, akumulační a požární nádrže, retenční nádrže a vodojemy. Pro dopravní stavitelství tak může vzniknout jednoduchá havarijní nádrž vybavená pouze záchytnou nornou stěnou, nebo objekt pro sedimentaci kalů a čistění průtoku koalescenčním filtrem, ale také systém doplněný retenčním záchytným objemem.

Prefabrikované nádrže DYWIDAG mají také výhody realizační. Především jde o krátkou dobu výstavby a vysokou kvalitu továrně zpracovaných železobetonových prefabrikátů. Jednoznačné jsou výhody při osazování v nepříznivých stavebních podmínkách (vysoká hladina spodní vody) a při stavbě v zimním období.

Společnost FUCHS Zeithain GmbH nabízí svým zákazníkům řešení, která nejenom splní vodohospodářské požadavky, ale budou svým majitelům sloužit dlouhodobě bez ztráty kvality.

Fuchs Zeithain GmbH odštěpný závod
Náměstí B. Hrozného 181/7
289 22 Lysá nad Labem
www. fuchs-beton.cz
www.dywidag-beton.cz