Jednou ze společností, která se na prodej, pronájem, ale i instalaci a údržbu svislého dopravního značení úzce specializuje, je firma 3K značky s. r. o. Ta se orientuje na poskytování služeb v rámci České republiky. Jejím cílem je v maximální možné míře uspokojení potřeb investorů a zákazníků při zachování co nejlepšího poměru kvalita – cena – rychlost. Nyní společnost přichází na trh s novým bezpečnostním nátěrem s názvem Tyregrip, který zvyšuje přilnavost pneumatik v dopravně nebezpečných úsecích silnic.
Mottem společnosti je pak: ,,Naše služby mají smysl a podnikání je pro nás i zábavou“.

Produkty a služby společnosti

Hlavní náplní činnosti firmy je poskytování pronájmu, prodeje, instalace a údržba svislého dopravního značení. Provádí také instalaci velkoplošného dopravního značení včetně dodávky zemních prací. Realizuje i vodorovné dopravní značení, stálé nebo dočasné. VDZ provádí barvou, stříkaným plastem, strukturálním zvučícím i nehlučným plastem, předformátovaným termoplastem, či zajišťuje dočasné dopravní značení nalepovací páskou, včetně jejího odstranění. K dalším činnostem společnosti patří projekční činnost, včetně vyřízení DIR, samostatné vyměřování a předznačení komunikací či odstranění vodorovného dopravního značení. Společnost zajišťuje také stavební činnosti, jakými jsou stavební práce na pozemních komunikacích, terénní úpravy, zemní práce, propustky, bourání a další práce. Realizuje však i instalaci dalších bezpečnostních prvků v silničním provozu.Fluorescenční bezpečnostní pásky na svodidla:

Jedná se o lineární směrovací systém (LDS), který je určen k vytvoření lineárních reflexních prvků na betonových zábranách a kovových svodidlech. Dále na překážkách nacházející se blízko komunikace, např. strom. Panely LDS jsou vyrobeny z reflexní fólie 3M™ Scotchlite™ Diamid ­Grade™ (schválená ŘSD) nalaminované na tenký pozinkovaný plech a vytvarované do specifického tvaru, který zaručuje retro reflexi ve velmi širokém rozmezí osvětlovacích a referenčních úhlů.

Tyregrip

Bezpečnostní protismyková úprava ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu snížením počtu, nebo snížením následků dopravních nehod. Zklidňuje dopravu na místních komunikacích. Je vhodná na místech se zvýšenou frekvencí chodců. Další možností uplatnění jsou nebezpečná místa, jako např. zatáčky, prudké sjezdy, nepřehledné úseky a místa s častým výskytem dopravních nehod, či přechody pro chodce.

Jde o protiskluzovou povrchovou úpravu vozovky, která se skládá z dvousložkového epoxidového pojiva a kalcinovaného bauxitu. Skládá se z epoxidového pojiva a bauxitového kameniva frakce 1-3 mm. Poskytuje dobře strukturovaný povrch obvykle o tloušťce 5 mm. Životnost protismykového nátěru Tyregrip je závislá na stupni dopravního zatížení. Při standardním provozu vydrží funkční 5 let.
Tyregrip je barevně nejstálejším systémem, jelikož namísto žuly, která je barvená na červeno, používáme bauxitové kamenivo, které je červené, tudíž se nebarví a stálost barvy je zde neměnná. Požadovaný optický efekt zvýraznění nebezpečných úseků je tak nejdelší. Tyregrip dle laboratorních zkoušek ve všech parametrech překračuje požadované hodnoty. Základní funkcí nátěru Tyregrip je protismyková úprava povrchu – zdrsnění kamenivem. Směs lze snadno aplikovat na asfaltové a betonové povrchy. Je snadno rozeznatelný svým červeným zbarvením. Protiskluzový systém je vhodný všude tam, kde je potřeba zajistit větší bezpečnost silničního provozu. Poskytuje vysoké hodnoty tření a je odolný vůči opotřebení vlivem dopravního provozu. Kromě základní funkce úpravy – zvýšení drsnosti a tím zkrácené brzdné dráhy, zlepšuje stabilitu vozidel v nebezpečných úsecích a opticky na tyto úseky upozorňuje. Zvyšuje adhezi kol při styku s vozovkou a tím zvyšuje bezpečnost silničního provozu.

Výhody nátěru Tyregrip:
- překračuje minimální požadavky protismykových vlastností a hloubky struktury povrchu,
- teplem zpracovaný chemický materiál, který je odolný vůči ropě, palivům a posypovým solím,
- brzdnou dráhu vozidla zkrátí za mokra při 50 km/h o 10 metrů, při 60 km/h o 14 metrů,
- zvyšuje stabilitu v nebezpečných úsecích,
- opticky upozorňuje na nebezpečný úsek díky červenému zbarvení.

3K značky s. r. o.
Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany
tel.: 737 010 000
www.3kznacky.cz