Rovněž termín dokončení celé stavby byl jasně daný a provedení pokládky muselo být realizováno přesně v rámci časového plánu. Harmonogram jednotlivých řemeslných prací na sebe nekompromisně časově navazoval, a bylo proto třeba navrhnout takové řešení, které odpovídalo požadavkům zadavatele a bylo přitom rychlé, spolehlivé a komfortně proveditelné.

V případě podlahy bylo třeba řešit zvýšenou zbytkovou vlhkost v cementovém potěru v tloušťce přibližně osm centimetrů se zabudovaným podlahovým vytápěním. Volba padla jednoznačně na ekologický systém UZIN HYDROBLOCK-SYSTEM, který splňoval veškeré výše uvedené požadavky. Tento kompletní systém UZIN pro uzávěru zvýšené zbytkové vlhkosti v podkladu se skládá ze dvou speciálních penetrací a speciální stěrkovací hmoty. Vedle své vysoké účinnosti je rovněž označen ekologickou značkou Modrého anděla a splňuje mezinárodně uznávané certifikační standardy DGNB, BREAM a LEED.
Nová budova školky byla vyprojektována jako dvoupodlažní budova dřevěné konstrukce s ložnicemi a místnostmi pro hraní a pohybové aktivity dětí, kancelářemi a skladovacími prostory. Jak je výše uvedeno, časový harmonogram byl přesně stanoven, protože po nastěhování do nové budovy měla být zbourána sousední stará školka a na uvolněném pozemku měl být vybudován venkovní ­areál s dětským hřištěm. Kvůli blížícímu se termínu stěhování však nebyl dostatek času na to, aby potěr stačil řádně vyschnout v souladu s předepsanou normou. Podle současného stavu techniky je provedení pokládky podlahové krytiny na vytápěnou konstrukci plovoucího cementového potěru možně teprve při dosažení maximální zbytkové vlhkosti 1,8 % CM.

Podklad rychle zralý pro pokládku – díky spolehlivé uzávěře zbytkové vlhkosti
V souladu s normou DIN 18365 „Podlahářské práce“ je nutné podklad prověřit z hlediska jeho vhodnosti pro provedení pokládky vrchní podlahové krytiny. Mimořádnou důležitost přitom hraje kontrola vlhkosti potěru. Teprve po splnění normované hodnoty vlhkosti potěru je možno podklad považovat za zralý pro pokládku podlahové krytiny. V případě této stavby průběžná kontrola podkladu vykazovala stále příliš vysoké hodnoty vlhkosti, a to kolem 2,3 % CM. Termín pro dokončení stavby však vyžadoval rychlé řešení, bylo nutné co nejdříve položit na ploše 500 m2 novou podlahovinu a přitom bezpodmínečně dodržet veškeré normy. Zvolená systémová uzávěra UZIN HYDRO­BLOCK-SYSTEM skládající se ze tří komponentů – dvou speciálních penetračních nátěrů a speciální cementové stěrkovací hmoty s vysokou adsorpční vlastností umožňuje ekologické uzavření zbytkové vlhkosti cementových potěrů až do výše 5 % CM. Na vytápěných konstrukcích, tak jako v tomto případě, je tento systém účinný do zbytkové vlhkosti 2,5 % CM. Přitom pevnost této systémové speciální stěrkovací hmoty je C35-F6.


Jak funguje ekologická uzávěra proti vlhkosti?

Po dokonalém zbroušení a vysátí potěru je nejprve válečkem nanesen první penetrační nátěr žluté barvy UZIN HYDRO PRIMER 1, kterým vytvoříme přilnavou vrstvu k podkladu. Tato penetrace rovněž váže povrchový prach a vykazuje velmi rychlou dobu schnutí. Po 60 minutách je možné nanést rovněž válečem druhou penetraci barvy modré UZIN HYDRO PRIMER 2, která zvyšuje systémovou přilnavost následné stěrkovací hmoty. Doba nutná pro vytvoření filmu a pro správné vyschnutí je 12 hodin. Jako třetí komponent přichází na řadu speciální cementová stěrkovací hmota UZIN HYDRO LEVELSTAR v minimální tloušťce 3 mm. Díky své mimořádné porézní struktuře váže poslední zbytek vlhkosti, který ještě provzlínal oběma penetračníma nátěry. Tato stěrkovací hmota vykazuje rovněž mimořádně dobré vlastnosti rozlivu a díky tomu vytváří dokonale hladký povrch. Celý tento systém, jak bylo zmíněno, představuje dokonalý ekologický systém, šetrný k přírodě a zdraví. Veškeré komponenty mají mimořádně nízké emise a systém je označen symbolem Emicode EC1 a Modrým andělem. (Rozmíchávání základního nátěru, tak jak je běžné u penetrací na bázi reaktivních pryskyřic, není v tomto případně potřeba). Rovněž barevné rozlišení obou penetrací usnadňuje zpracovateli práci a šetří čas. Ve výsledku je garantováno dodržení stavebního harmonogramu a zajištění ekologického způsobu výstavby.

Výrazná redukce emise skleníkových plynů
UZIN ­HYDROBLOCK-SYSTEM je vyroben ze surovin s velmi nízkým obsahem emisí s cílem snižování množství CO2 a tím výrazně napomáhat zdravému ovzduší a přispívat k ochraně životního prostředí a zdraví člověka. To je obecně nastolený trend společnosti UZIN UTZ. V porovnání s běžnými systémy na uzávěru zbytkové vlhkosti na bázi epoxidových pryskyřic představuje UZIN HYDRO­BLOCK-SYSTEM redukci skleníkového plynu CO2 při aplikaci na ploše 1 000 m2 o 3,3 tun! To jsou pro bližší představu emise vyprodukované osobním vozidlem při jízdě na vzdálenost 16 000 km se spotřebou cca 8 litrů/100 km. Ekologický systém UZIN HYDROBLOCK-SYSTEM při přípravě podkladu s uzávěrou zbytkové vlhkosti snižuje spotřebu primární energie o cca 64 % a uhlíkovou stopu CO2 o cca 60 % ve srovnání s běžně používanými výrobky. Rovněž ekologický způsob balení penetrací formou CUBE it Simple (Bag-in-Box) přispívá nejenom k lepšímu transportu a manipulaci, ale snižuje i objem odpadu a umožňuje prakticky úplné spotřebování obsahu.

Pokládka ekologické podlahové krytiny na parotěsně uzavřený podklad
Díky použití systému UZIN HYDROBLOCK-SYSTEM bylo možno ve velmi krátkém čase přikročit k pokládce podlahové krytiny s vědomím, že podkladová konstrukce dokonale odpovídá všem stanoveným normám na rovinnost, vyzrálost, pevnost a zároveň požadavkům na ekologii a udržitelnost. Tyto životnímu prostředí šetrné parametry byly systémově doplněny zvolenou elastickou homogenní enomerní podlahovou krytinou Upofloor Zero, která neobsahuje žádné PVC, změkčovadla či chlor a přispívá ke zdravému vnitřnímu klimatu. Zároveň je velice odolná mechanickému poškození a odolná proti vlivům chemiká­liím. Ideál­ní podlahová krytina pro mateřské školky. Jako lepidlo bylo použito osvědčené disperzní univerzální lepidlo UZIN KE 2000 S, vyznačující se mimo jiné vysokou konečnou pevností při krátké době odvětrání. Je vhodné na teplovodní podlahové vytápění a pro prostředí s velmi vysokým zatížením. Samozřejmě i toto lepidlo s ­velmi nízkým obsahem emisí (EC 1 Plus) je označeno symbolem Modrého anděla.


Harmonogram stavby dodržen – děti si mají kde hrát

Díky použití systému UZIN HYDROBLOCK-SYSTEM byl dodržen časový harmonogram stanovený pro provedení pokládky podlahové krytiny na podklad se zvýšenou zbytkovou vlhkostí. A na otázku: „Mají si děti kde hrát?“ můžeme s uspokojením odpovědět: „Mají. Na dokonale izolované a bezpečné podlaze!“

 

Objekt: mateřská školka (nová stavba)
Plocha: 500 m2
Kladečské materiály: UZIN HydroBlock-System, lepidlo UZIN KE 2000 S
Zdroj: Presseinformation, Uzin Utz