Pravá pálená taška je na našich střechách takříkajíc „doma“ po staletí. Díky dostatku vhodné kvalitní hlíny má u nás i neméně dlouhou tradici její výroba. Na tyto nejlepší tradice svojí činností navazuje společnost Tondach. Ta je největším výrobcem pravých pálených tašek na území ČR.Jak se Tondachu daří tato tradice rozvíjet a jaké jsou přednosti a výhody pálené střešní krytiny, to již byly první otázky, které mířily na jednatele společnosti Tondach, pana Ing. Kamila Jeřábka, kterého jsme v uplynulých dnech navštívili. Ten nám v úvodu řekl:

Výhody pálené krytiny jsou nesporné. Primární předností je, že je ze 100 % vyrobena z přírodního materiálu, cihlářské hlíny. Z přírodního materiálu jsou i povrchové úpravy. Tašky jsou velmi pevné a odolné, přitom jsou prodyšné, což zlepšuje difúzní schopnosti střechy. To nachází oblibu u stále většího počtu lidí. Další výhodou je stálobarevnost tašek, jejich odolnost proti UV záření a kyselým dešťům. Estetická životnost, tedy jak dlouho vydrží střecha krásná, je u pálených střešních tašek mnohonásobně delší než u jiných, např. betonových nebo plechových krytin. Pálená taška nabízí také rozsáhlou variabilitu, architektonické využití je velmi široké, a každá střecha tak může být originální. Vahou sice nemůže např. plechovým krytinám konkurovat, na druhou stranu se stavebník nemusí obávat, že mu střechu odfoukne první větší vítr. Životnost krytiny je uváděna v horizontu 80 – 100 let, známe však případy, kdy byla pálená krytina sejmuta ze střechy staré 220 let a byla v natolik dobrém stavu, že skončila na střeše historického objektu a zde dále plní svoji funkci. To jistě nepotřebuje další komentář.

Hovoříte o přednostech, o tradici pálených tašek. Snoubí se ve Vašem případě tradice s nejmodernějšími výrobními technologiemi?

Pro pálenou tašku je rozhodujícím faktorem teplota výpalu. Ta se udržuje v takové výši, aby taška vydržela oněch 80 – 100 let. Za posledních 16 let byly v našich závodech nainvestovány do nových technologií více než 4  mld. Kč. Tyto investice nám umožňují produkovat výrobky splňující nejmodernější konstrukční i kvalitativní požadavky. S klidným svědomím mohu říci, že to, co vyrábíme, naprosto odpovídá kvalitě, která se produkuje na západ od našich hranic. Většinu naší produkce pálíme v tzv. H kazetách, každá taška má svoji kazetu, ve které prochází na pecních vozech pecí. Tím je zajištěna tvarová přesnost výrobků. Další investice do technologií ražení tašek na sádrových formách pak taškám zajistily hladkost a kompaktnost povrchu nejen u povrchově upravených tašek, ale i tašek bez povrchové úpravy. Investice však nekončí a dále hledáme, jak naše výrobky zlepšovat. Poslední zlepšení přinesla například instalace zařízení na zkvalitnění ořezu tašky, pro příjemnější manipulaci a lepší optický vzhled. Nevidím proto žádný důvod, proč by se i námi vyráběné střešní tašky nemohly dožít oněch 220 let.

Nároky, které kladou zákazníci na střešní krytiny, jsou dnes značné. Jaký sortiment typů a barevných úprav tašek jim nabízíte?

Jak jsem zmínil již v úvodu, variabilita spočívá v tvarové a rozměrové odlišnosti námi vyráběných 14 modelů střešní krytiny. Na jednotlivých výrobních závodech je opatřujeme povrchovou úpravou, kterou tvoří podle závodu 4 – 8 různých typů povrchových úprav v různých barvách a druzích (engoby nebo glazury). Dá se říci, že z českých výrobních závodů dodáváme cca 50 – 60 variant možného vzhledu střechy rodinného domu. Další desítky variant jsme schopni dovézt z našich sesterských závodů v Maďarsku, Rakousku a dalších koncernových zemí. Případní zájemci o střechu z našich materiálů se mohou nechat volně inspirovat na našich webových stránkách, kde jsme pro ně připravili aplikaci „Střechy Tondach ve Vašem okolí“, prostřednictvím které se mohou na vlastní oči podívat na střechy domů realizované v jejich těsné blízkosti.

Jaký je zájem o Vaše tašky v zahraničí?

Našimi tradičními exportními trhy jsou Polsko, Slovensko, Ukrajina, Rusko. Část produkce míří i na západní trhy do Rakouska a Německa.

Řada lidí plánuje rekonstrukci střechy. Disponujete speciálními taškami i pro rekonstrukce střech?

Jako reakci na požadavky zákazníků, kteří řešili rekonstrukci střechy, jsme přišli před mnoha lety se systémem pro rekonstrukce střech. Do tohoto systému jsme postupně zaváděli výrobky jednotlivých výrobních závodů a dnes máme v každém výrobním závodě produkt, který je vhodný pro rekonstrukce střech. Tyto tašky pro rekonstrukce jsou posuvné, což znamená, že je lze použít pro různé rozměry laťování. V případě, že zákazník chce využít původní laťování, jsou tyto tašky vhodnou krytinou. Nejsou totiž opatřeny horním hlavovým zámkem. To výrazně zrychluje práci a šetří investiční náklady rekonstrukce. Do systému pro rekonstrukci střech patří dále celá škála doplňků, ať keramických či nekeramických, pod označením Tondach Tuning.

Dokážete případným zájemcům o střechu z Vašich materiálů poskytnout i technickou podporu či poradenství?

Poradenství a technickou podporu směřujeme prvotně na řemeslníky, kteří naše střechy realizují. Pravidelně organizujeme dvoustupňová školení pro naše pokrývače, která obsahují praktické ukázky pokládky krytiny, řešení jednotlivých technických detailů včetně úžlabí, hřebene, nároží střechy, … a to z různých modelů našich tašek. Zde však naše technická pomoc nekončí. Koncovým zákazníkům jsme prostřednictvím našich obchodně - technických zástupců schopni toto poradenství také poskytnout a vyřešit nejrůznější technické problémy, se kterými se setkají. Vedle toho máme na našich webových stránkách celou řadu příkladů, jak rozmanité situace pokládky řešit. Další službou zákazníkům je výpočet spotřeby střešní krytiny. Prostřednictvím webového formuláře nám postačí zaslat projektové podklady (někdy stačí skica rukou s uvedením rozměrů) a do dvou dnů odešleme výkaz výměr spolu se spotřebou materiálu na střechu. Samozřejmě platí, že čím přesnější jsou zaslané podklady, tím je přesnější také výpočet spotřeby krytiny.

Důležitou součástí každé střechy je záruka. Jaké záruky poskytujete těm, kteří zvolili pro svoji střechu tašky Tondach?
Záruka je důležitou součástí služeb, které naše společnost poskytuje. Jsme si kvalitou svých výrobků tak jisti, že můžeme nabídnout záruku, která je v současné době nejkomplexnější na trhu. Nazýváme ji Tondach All Inclusive, což znamená, že v případě záručního plnění nabízíme zákazníkovi po dobu 33 let nejen náhradu vadného materiálu, ale zároveň také jeho výměnu na střeše a dopravu náhradního plnění na místo stavby, vše na náklady naší společnosti. Toto v ČR nenabízí žádný výrobce.

Rychle se blíží nová stavební sezóna. Co nového nabídnete zájemcům o střechy s jejím nástupem v jarních měsících?

Není jednoduché přinášet na trh stále nové produkty či služby. Nicméně pro rok 2014 jsme se rozhodli, že nabídneme zbrusu nový výrobek, který bude vyráběn zde v Hranicích. Jedná se o tašku, jejíž tvar odpovídá poptávce dnešních stavebníků. Svým profilem je tato taška typem ploché střešní krytiny a na trh ji budeme dodávat pod názvem Figaro 11. Pro rok 2014 počítáme s povrchovou úpravou engoba ve všech barevných provedeních a dále do budoucna počítáme i s rozšířením o glazury. Již na výstavě Střechy Praha chceme novou tašku prezentovat, přičemž k jejímu uvedení na trh dojde ve druhém čtvrtletí 2014. Dále chceme také v letošním roce rozšiřovat služby pro naše koncové zákazníky. Mezi tyto služby patří například rychlé dodávky drobností, které jsou během stavby, např. vinou rozbití, potřeba. Tuto službu nazýváme „Drobné objednávky snadno a rychle“ a stavebník získá potřebné zboží do 24 hodin v rámci celé České republiky.

Závěrem se Vás zeptám poněkud netradičně. Jaký typ střechy preferujete a proč?

Jsem zastáncem tradičních hodnot a k těmto hodnotám mimo jiné patří v naší zemi i šikmá sedlová střecha, krytá skládanou krytinou. Není to jen z důvodu, že pracuji v oboru, v jakém pracuji. Když se rozhlédnete naší krajinou, snadno získáte přesvědčení, že s naší krajinou šikmá střecha prostě ladí. Navíc, tradice vždy vychází z potřeb té které oblasti a zrcadlí také empiricky ověřená technická řešení. Myslím, že se v našich klimatických podmínkách šikmá střecha se skládanou krytinou velmi osvědčila. Dalším důvodem je důvod estetický. Stačí, když se podíváte od pražského hradu na Malou stranu. Pokud si zde představíte ploché střechy nebo snad plechové krytiny, myslíte si, že by byla Praha pro návštěvníky z celého světa tak atraktivní?

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

TONDACH Česká republika s. r. o.
Bělotínská 722, 753 18 Hranice
tel.: +420 581 673 111, fax: +420 581 673 343
www.tondach.cz