V 60. letech byla rourovna rozšířena o trať Stiefel 140 mm a svařovnu spirálově svařovaných trub. Po privatizaci společnosti Nová huť v roce 2003 se firma stala součástí skupiny LNM Group nejprve pod názvem ISPAT Nová huť a. s. a od roku 2004 Mittal Steel Ostrava. Po vyčlenění divize trubkových výrobků z mateřské společnosti vznikla k 1. květnu 2007 dceřiná společnost Mittal Steel Ostrava Pipes & Tubes, která se po fúzi společností Mittal Steel a Arcelor přejmenovala na současný název ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a. s. ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a. s. je největším výrobcem trubek v České republice a v letošním roce oslaví 65. výročí svého založení.

Nosným výrobním programem jsou bezešvé trubky válcované na dvou tratích typu Stiefel v provedení trubek hladkých, závitových, přírubových a olejářských. Nejnáročnějším výrobkem jsou pak bezešvé trubky olejářské - pažnicové, čerpací, vrtné a naftovodné. Od roku 1957 je závod oprávněn označovat olejářské trubky monogramem Amerického petrolejářského institutu – API. Kromě běžných API závitů dodává závod i pažnicové s plynotěsným závitovým spojem. Nedílnou součástí výrobního programu jsou rovněž spirálově svařované trubky, jejichž hlavní uplatnění je v oblasti stavebního, plynárenského a vodohospodářského průmyslu.

Společnost je také významným výrobcem trubek kotlových jakostí, zejména v bezešvém provedení, a to jak v oblasti dle evropských standardů EN, tak také amerických standardů ASTM. Podle normy EN společnost vyrábí kromě standardních uhlíkových kotlových jakostí v provedení TC1 a TC2 také legované kotlové jakosti 16Mo3, 10CrMo5-5, 13CrMo4-5 a 10CrMo9-10, a to v rozměrech 60,3 - 273,0 mm. Obdobná je i výroba v provedení dle ASTM, kde společnost kromě standardních uhlíkových kotlových jakostí vyrábí také jakosti legované P1, P11, P12 a P22, a to v rozměrech 88,9-273,0 mm.

Jedním z nejvýznamnějších právě probíhajících projektů v oblasti dodávek kotlových trubek je projekt pro finskou společnost Valmet. Tato společnost představuje světového lídra v oblasti výroby kotlů a s tím spojených energetických řešení. Společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a. s. musela projít náročným kvalifikačním auditem, aby mohla být uvedena na seznamu schválených dodavatelů finského výrobce. Zakázka o objemu několika set tun uhlíkových kotlových trubek v provedení TC2 je určena na výrobu nového moderního kotle, který bude součástí kompletní ekologizace a modernizace kotelny sesterské společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava a. s.

Nový fluidní kotel bude spalovat černé uhlí mnohem efektivněji a s vysokou garantovanou účinností přesahující 92 %. Navíc bude tento kotel vybaven vlastním odsířením (odstranění síry více než 80 %) i zařízením na snížení emisí oxidu dusíků. Tkaninový filtr kotle současně zajistí dokonalé odprášení spalin s účinností vyšší než 99,9 %. Vysoká efektivita nového kotle umožní odstavení čtyř starších, již nevyhovujících kotlů, čímž dojde k výraznému zlepšení environmentálního aspektu. Nový ekologický kotel za 1,5 ­miliardy korun bude uveden do provozu v polovině roku 2016 a představuje největší ekologicko-modernizační investici realizovanou mateřskou společností ArcelorMittal Ostrava. Celková hodnota ekologizace a modernizace energetiky činí 3 ­miliardy korun. Účastí na tomto významném projektu se společnost ArcelorMittal Tubular Product Ostrava a. s. výrazně podílí na snížení emisí plynů i prachu a celkovém zlepšení životního prostředí v ostravském regionu.

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a. s.
Vratimovská 689, 707 02 Ostrava - Kunčice
tel.: 595 682 501
ostrava.arcelormittal.com, www.arcelormittal.com/tubular