Od 19. století se začaly pro účely odvádění vody používat keramické a později betonové trubky, které byly ve druhé polovině století dvacátého úspěšně nahrazeny trubkami plastovými. Vývoj zpracování plastů v minulém století přinesl nové separační a filtrační materiály (geotextilie), které působí jako účinná ochrana před zanášením odtokové cesty jemnozrnnými částicemi, a tím prodlužují její funkční životnost.

Kombinací separační, filtrační a drenážní funkce do jednoho výrobku pak byly vyvinuty drenážní geokompozity, které mají při tloušťce do 2 cm propustnost v rovině mnohonásobně vyšší než několik desítek cm mocná vrstva propustného zrnitého materiálu. Jejich využití přináší znatelné finanční i časové úspory.

Speciálně pro použití v podélné drenáži byl vyvinut geokompozit SpeeDrain.

Struktura
Drenážní geokompozit s velmi řídkým jádrem, vytvořeným extruzí polypropylenových monofilamentů, spletených a svařených v místech kontaktu, na které je nalaminovaná po obou stranách netkaná geotextilie, jejíž funkcí je filtrovat prosakující vodu a zabránit částečkám zeminy v možném ucpání jádra. Drenážní jádro odvádí zachycenou vodu a dává kompozitu pružnost, tuhost a schopnost přizpůsobit se nerovnostem terénu.
Ve spodní části SpeeDrainu (je k dispozici v tloušťkách jádra 20 a 8 mm) se počítá s uložením perforovaného drenážního potrubí, jehož úkolem je odvádět drenážní vodu.
Jedna z přesahujících geotextilií je opatřena samolepící butylkaučukovou páskou, která umožňuje upevnění potrubí volitelného průměru.

Použití
SpeeDrain se používá pro vertikální drenáž. Vysoká drenážní kapacita a úprava umožňující spojení s potrubím pro odvod vody jsou ideální pro odvodnění zářezů/příkopů, opěrných zdí, vyztužené zeminy a pro povrchové odvodnění nestabilních svahů.

Výhody použití geokompozitu SpeeDrain
•    redukce objemu zemních prací  
•    redukce objemu nakupovaného propustného zrnitého materiálu
•    redukce objemu likvidace odtěžených nevhodných zemin
•    zvýšení rychlosti a bezpečnosti pokládky
(veškeré práce probíhají nad (úzkým!) výkopem)

TEGOLA BOHEMIA, s.r.o.
Náchodská 2604/21a, 193 21 Praha - Horní Počernice
tel.: +420 286 882 946, fax: +420 286 885 722
e-mail: tegola@tegola.cz, www.tegola.cz