Společnost dlouhodobě investuje v oblasti výzkumu a vývoje, přičemž jedním z jejích aktuálních nových výrobků je plastová příkopová tvarovka (PPT) vyvinutá ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Jedná se o silniční nebo železniční žlab odpovídající příkopové tvárnici TZZ3.

Nový produkt v mnohém překonává dosud běžně používané betonové příkopové tvarovky TZZ3 a to především v těchto vlastnostech:
- PPT je lehčí (cca 12 kg vs 85 kg), čímž vzniká významná úspora v nákladové oblasti.
- Jednotlivé kusy PPT disponují zámky, díky čemuž do sebe přesně pasují (nehrozí vymývání spár mezi jednotlivými kusy ani prorůstání plevele či eroze podloží).
- PPT je pružnější – při náhodném mechanickém zatížení se nechová křehce.
- PPT je skladnější – na standardní paletu se vejde 24 kusů.
- PPT lze flexibilně upravovat běžnými prostředky na řezání dřeva (pilový kotouč, ruční pilka, řetězová pila, přímočará pila a podobně).
- PPT je vybavena ze spodní strany žebry, která zvyšují její přilnavost v podkladu (beton, zemina, zrnitý materiál).
- PPT je ekologická – vyrobena z recyklovaných plastů a opět je 100% recyklovatelná za využití bezodpadové technologie.
- PPT lze snadno provrtat, a vytvořit tak vhodný otvor pro pevnostní přikotvení tvarovky k podkladu (strmé svahy, příkopy s velkým podélným sklonem, skluzy).
- Technologií řezání PPT lze vytvořit speciální přechodové kusy pro vytváření směrově zakřivených částí příkopů.
- Díky nízké hmotnosti PPT a zámkovému mechanismu se minimalizuje možnost rozestupování na nerovném terénu.

Standardní varianta žlabovkyVýrobek je nabízen od dubna. Maximální měsíční produkce je cca 3 000 ks, což odpovídá cca 900 bm žlabu.
U výrobku probíhá duševní ochrana u Úřadu průmyslového vlastnictví a výrobek PPT má  uděleno STO č.  - 010-037812. V současnosti společnost Stabilplastik, spol. s r. o.  aktivně oslovuje jak jednotlivé významné společnosti v oblasti pozemního a dopravního stavitelství, tak vybrané projekční kanceláře a správce infrastruktury (SŽDC, ŘSD, SUS).

Základní charakteristika produktu:
- rozměry: 1 087 x 300 x 55 mm (standardní), 780 x 300 x 47 mm (zmenšená)
- hmotnost: 12 kg (standardní), 8,5 kg (zmenšená),
- počet na bm: 3 + 1/3 (skladebný rozměr 30 cm - pro obě varianty).

Zmenšená varianta žlabovkyCertifikace:
- Od společnosti TZÚS vydáno STO (stavební technické osvědčení) č.  - 010-037812 ze dne 24. 3. 2017.

Soupis protokolů o zkouškách a posouzeních:
- výzkumná práce č. 8301604A127 z 8. 12. 2016, ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky,
- výzkumná práce č. 8301704A018 z 24. 2. 2017, ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky,
- protokol č. 010-037879 z 21. 3. 2017, Centrální laboratoř – zkušebna Praha, TZÚS - Praha, s. p.,
- protokol č. 010-037435 z 19. 12. 2016, Centrální laboratoř – zkušebna Praha, TZÚS - Praha, s. p.,
- prohlášení o procentuálním obsahu recyklovaného materiálu ve výrobku dle ČSN EN 15343 z 2. ledna 2017.

Stabilplastik, spol. s r. o.
Hošťálkova 392/1b
169 00 Praha 6 - Břevnov
mobil: +420 602 311 846
e-mail: jan.suchopar@stabilplastik.cz
www.stabilplastik.cz